Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Świadomy UŚ. Różnorodność

10.11.2022 - 16:27, aktualizacja 15.11.2022 - 10:57
Redakcja: AJS
Tagi: Świadomy UŚ. Różnorodność

Już niebawem rozpocznie się kolejna odsłona kampanii „Świadomy UŚ”. Tematyka cyklu dotyczyć będzie zagadnień związanych z różnorodnością. Nowa edycja rozpocznie się 17 listopada 2022 roku podczas Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia.

Zachęcamy członków wspólnoty akademickiej do udziału w spotkaniach odbywających się w siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Plakat promujący kampanię „Świadomy UŚ. Różnorodność”

Program wydarzenia 17.11.2022 roku:

godz.  13.30–15.30 – wykłady stacjonarne

  • Roderick Vassallo – „Różnorodność, równość, inkluzywność i wsparcie na University of Malta Junior College”

Roderick Vassallo – wicedyrektor University of Malta Junior College zaprezentuje procesy oraz dobre praktyki związane z promowaniem i wspieraniem różnorodności, równości i inkluzywności na University of Malta Junior College. Przedstawi także działania dwóch komisji – do spraw opieki i wspierania studentów oraz do spraw różnorodności. Podczas spotkania zostanie omówiona również „Polityka różnorodności, równości i inkluzywności” wprowadzona w tym roku akademickim w Junior College;

  • dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) – „Równość i różnorodność jako wartości w świecie akademickim”.

 

godz. 15.30–17.00 – wykłady stacjonarne

  • dr hab. Jolanta Jastrząb (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), prof. dr hab. Katarzyna Krasoń (Uniwersytet Śląski) – „Sztuka, nauka i terapia – współistnienie dziedzin w służbie osób nietuzinkowych”;
  • dr hab. Justyna Lauer, prof. ASP (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach), dr Anna Machwic (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach) – „Projektowanie uniwersalne – prace studentów Pracowni Ilustracji oraz Informacji”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia: iceq.pl.

Kampania „Świadomy UŚ. Różnorodność” realizowana jest w ramach projektu „DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą” (DUO) współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

return to top