Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców „Psychoróżności”

11.01.2022 - 13:35, aktualizacja 11.01.2022 - 13:40
Redakcja: OO

Studenckie Koło Psychoterapii i Treningu Psychologicznego, działające w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, organizuje V Ogólnopolską Konferencję Młodych Naukowców „Psychoróżności”. Wydarzenie, które odbędzie się 12 maja 2022 roku, adresowane jest do młodych naukowców (studentów, magistrantów, doktorantów), którzy swoje zainteresowania badawcze wiążą z dziedziną psychologii.

Tematyka wystąpień związana będzie z szeroko rozumianą psychologią i jej subdyscyplinami. Abstrakty można przesyłać do 13 marca 2022 roku za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Prelegenci powinni przesłać abstrakty swoich wystąpień (referatów lub plakatów), w których opisują własne badania, ich rezultaty i wnioski – nie mogą to być jednak badania prowadzone w ramach prac magisterskich i/lub już dotychczas prezentowane na innych wydarzeniach naukowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Prelegenci otrzymają zaświadczenia potwierdzające czynny udział w wydarzeniu. W przypadku uczestników biernych nie jest konieczna rejestracja.

Pytania można kierować na adres: knpitp@us.edu.pl.

Szczegółowe informacje: us.edu.pl/wydzial/wns/2022/01/10/v-ogolnopolska-konferencja-mlodych-naukowcow-psychoroznosci.

return to top