Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Warsztaty w ramach Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania – ISAD 2021

20.09.2021 - 10:32, aktualizacja 21.09.2021 - 10:56
Redakcja: OO

Z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania (International Stuttering Awareness Day – ISAD) na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach zostaną zorganizowane dwudniowe bezpłatne warsztaty w ramach projektu pn. „LOGOLab – Dialog bez barier”.

Planowane są dwie edycje warsztatów kierowane do różnych odbiorców. Pierwszy cykl warsztatowy pn. „Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się” odbędzie się w piątek 22 października 2021 roku. Spotkanie adresowane jest przede wszystkim do przedstawicieli środowiska osób jąkających się, w tym rodziców dzieci jąkających się, ale również do studentów kierunków logopedycznych oraz logopedów praktyków. Uczestnicy wysłuchają wykładu pt. „Wsparcie dzieci jąkających się w komunikacji – perspektywa norweska”, a także będą mieli okazję uczestniczyć w premierze filmu pt. „LOGOLab – Dialog bez barier. Jak wspierać dzieci jąkające się w komunikacji interpersonalnej”. Podczas spotkania zaplanowano też panel dyskusyjny pt. „Dialog bez barier – jak rozmawiać o jąkaniu (nie tylko) z dzieckiem jąkającym się”, w którym wezmą udział wykonawczynie projektu pn. „LOGOLab – dialog bez barier” (program).

Z kolei w sobotę 23 października 2021 roku odbędzie się drugi cykl warsztatowy pn. „LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu”, skierowany głównie do praktykujących logopedów oraz studentów kierunków logopedycznych, ale mogą wziąć w nim udział również przedstawiciele środowiska osób jąkających się. Uczestnicy wysłuchają między innymi wykładów wygłoszonych przez dr Hildę Sønsterud z Norwegii („Wielowymiarowa zindywidualizowana terapia jąkania dla osób dorosłych – dlaczego to działa”) oraz Erika Raja z USA („Letnie obozy dla młodych ludzi z jąkaniem”) (program).

Zgłoszenia udziału w warsztatach należy kierować na adres rejestracja@logolab.edu.pl:

  • „Dialog bez barier w kontaktach z dziećmi jąkającymi się” – w tytule maila należy wpisać: Zgłoszenie – 22 października;
  • „LOGOLab – skuteczna interwencja w jąkaniu” – tytuł maila: Zgłoszenie – 23 października;
  • uczestnictwo w obu spotkaniach – tytuł maila: Zgłoszenie – 22–23 października.

Warsztaty odbędą się w formule stacjonarnej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Uniwersytecka 4). Ze względu na obostrzenia sanitarne planowany jest limit 70 osób na każdy dzień. Liczba uczestników jest jednak uzależniona od obowiązujących w konkretnym czasie wytycznych epidemicznych. Istnieje możliwość, że limit ulegnie zmianie (wtedy o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń). Zmianie może również ulec formuła spotkania – ze stacjonarnej na zdalną.

return to top