Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wręczenie Śląskich Nagród Naukowych

29.11.2017 - 16:49, aktualizacja 05.11.2019 - 11:18
Redakcja: admin

Śląska Nagroda Naukowa jest wyróżnieniem przyznawanym badaczom i twórcom, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju nauki, mają szczególne osiągnięcia artystyczne, jak również promują śląską naukę i sztukę na arenie krajowej i międzynarodowej.

2 grudnia 2017 roku podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE 2017 statuetki wręczone zostały uczonym i twórcom z trzech jednostek naukowych: Politechniki Śląskiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to pierwsza edycja wydarzenia, które promuje wybitne dokonania śląskich naukowców, doktorantów i studentów reprezentujących różne dziedziny nauk i rodzaje twórczości artystycznej.

Nagrodę obiera prof. Jacek Jania z Uniwersytetu Śląskiego

Laureatami nagrody są:

dr hab. prof. nadzw. Aleksandra Kuzior (Politechnika Śląska)

Naukowo zajmuje się aksjologicznymi, etycznymi, społecznymi i ekologicznymi aspektami zrównoważonego rozwoju, z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności, sprawiedliwości generacyjnej, międzygeneracyjnej oraz zagadnieniami z zakresu etyki normatywnej i etyki stosowanej. Za swoją działalność naukowo-badawczą, organizacyjną i edukacyjną otrzymała wiele nagród rektora Politechniki Śląskiej oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.

prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski (Politechnika Śląska)

Specjalność naukowa: chemia fizyczna i teoretyczna. Naukowo zajmuje się otrzymywaniem i badaniami fizykochemicznymi nowych materiałów polimerowych o właściwościach ambipolarnych do zastosowań w elektronice organicznej i optoelektronice. Laureat nagród Ministra Edukacji Narodowej oraz rektora Politechniki Śląskiej za dorobek naukowy, Polskiego Towarzystwa Chemicznego za najlepszą publikację w czasopiśmie „Wiadomości Chemiczne”. Oznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Zasłużony dla Politechniki Śląskiej, Medal Ministra Edukacji Narodowej.

prof. dr hab. inż. Joanna Polańska (Politechnika Śląska)

Profesor biocybernetyki i inżynierii biomedycznej, ekspert z zakresu inżynierii danych, autorka ponad 100 publikacji w renomowanych międzynarodowych czasopismach naukowych. Od wielu lat prowadzi badania w  interdyscyplinarnych krajowych i międzynarodowych zespołach. Stosując metody modelowania matematycznego i uczenia maszynowego opracowała wraz ze swoim zespołem szereg algorytmów wspierających diagnostykę i planowanie terapii w chorobach nowotworowych, w tym algorytmy do automatycznej analizy wyników badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej.

dr inż. arch. Marek Rawecki (Politechnika Śląska)

Architekt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinach: urbanistyka i krajobraz kulturowy. Członek Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Auschwitz-Birkenau (UNESCO). Jego polem badawczym jest dziedzictwo kulturowe w planowaniu przestrzennym, terytorialna stygmatyzacja. Pracuje w zakresie studiów urbanistyczno-konserwatorskich kompleksu Auschwitz-Birkenau i strefy wykluczenia Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej.

mgr Anna Kiljan (Politechnika Śląska)

Doktorantka i asystent w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. Jej obszar badań naukowych to szkła metaliczne i nanokrystaliczne na osnowie magnezu do zastosowań biomedycznych (krótkookresowe implanty). Jest w trakcie szkolenia na Lidera Przemysłu 4.0 z programu Ministerstwa Rozwoju.

Jakub Fochtman (Politechnika Śląska)

Student pierwszego roku studiów II stopnia na kierunku architektura, interesuje się szeroko pojętym designem, a najlepiej czuje się w dziedzinie projektowania samochodów i z tą dziedziną chciałby związać przyszłość. Uczestniczy w wielu konkursach, warsztatach oraz wydarzeniach, jest laureatem konkursu Renault Passion for Design and Innovation, finalistą międzynarodowego konkursu organizowanrgo przez Young Architects Competitions przy współpracy z Lamborghini (2016 r.).

prof. dr hab. n. med. Michał Tendera (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Profesor w Klinice Kardiologii III Katedry Kardiologii Wydziału Lekarskiego. Główne zainteresowania kliniczne i naukowe to wykorzystanie komórek macierzystych w kardiologii, choroba wieńcowa i  niewydolność serca. Jako pierwszy w woj. śląskim wykonał poszerzenie naczyń wieńcowych z założeniem pacjentowi stentu. W roku 2017 po raz kolejny znalazł się w gronie najczęściej cytowanych naukowców świata wg prestiżowego Rankingu Clarivate Analytics (dawniej Thomson Reuters). Za szczególnie ważne zadanie uważa pomoc młodym lekarzom w  rozwoju ich karier naukowych.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)

Prorektor ds. nauki, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, ordynator Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1, konsultant wojewódzki w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej. Od ponad15 lat jako przedstawiciel Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków wdraża i koordynuje protokoły leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u niemowląt w ramach międzynarodowej grupy badawczej INTERFANT, do jego działalności zalicza się wprowadzenie metodyki opartej na wielokolorowej cytometrii przepływowej do monitorowania skuteczności leczenia (wykrywanie tzw. minimalnej choroby resztkowej) w ostrej białaczce limfoblastycznej u dzieci w Polsce. Jego wieloletnia działalność przyniosła wymierne efekty dla poprawy standardów diagnostyki i leczenia dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną w Polsce.

dr hab. n. med. Sebastian Grosicki (Śląski Uniwersytet Medyczny  w Katowicach)

Prodziekan Wydziału Zdrowia Publicznego, kierownik Zakładu Profilaktyki Chorób Nowotworowych, członek Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego ASH. Jest aktywnym członkiem: Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych (PALG), Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL). Główne zainteresowania naukowe to optymalizacja sposobu postępowania terapeutycznego i czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej, a także poszukiwanie nowych sposobów leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego oraz przewlekłą białaczkę limfocytową.

dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak (Uniwersytet Śląski)

Filolog klasyczny, bizantynolog, profesor nadzwyczajny w  Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego. Zajmuje się motywami bizantyńskimi w literaturze i  kulturze XIX i XX wieku – literaturą bizantyńską, szczególnie teatrem, dramatem i widowiskami. Odbył liczne staże zagraniczne w renomowanych światowych ośrodkach naukowych. W roku 2017 został laureatem niemieckiej nagrody naukowej „Friedrich Willhelm Bessel-Forschungspreis” przyznawanej przez Fundację Alexandra von Humboldta. Jest drugim laureatem z  Polski w historii przyznawania tego wyróżnienia.

prof. dr hab. Marian Paluch (Uniwersytet Śląski)

Fizyk o międzynarodowej renomie, pracujący na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, dyrektor Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Odbył szereg staży zagranicznych w najlepszych jednostkach naukowych w Niemczech, Włoszech, USA oraz Izraelu. W ostatnich latach wiodącym tematem jego prac badawczych są leki amorficzne. Jest współautorem ponad 380 publikacji, siedmiu zgłoszeń patentowych i jednego wdrożenia przemysłowego, jego prace były cytowane ponad 7500 razy. Współwykonawca ośmiu oraz kierownik dziewięciu projektów badawczych, pełni funkcję Academic Editor w AIP Advances.

prof. zw. dr hab. Jacek Jania (Uniwersytet Śląski)

Badacz lodowców i środowiska obszarów polarnych, uznany geomorfolog i specjalista z zakresu teledetekcji, a także międzynarodowy autorytet w zakresie badań lodowców uchodzących do morza. Jest przewodniczącym Centrum Studiów Polarnych (status KNOW), które tworzą: Wydział Nauk o Ziemi UŚ jako jednostka wiodąca oraz Instytut Geofizyki PAN i Instytut Oceanologii PAN. Członek Europejskiej Rady Polarnej (EPB) oraz Rady Polskiego Konsorcjum Polarnego skupiającego 18 jednostek naukowych, przewodniczący Komitetu Badań Polarnych przy Prezydium PAN.

mgr Jan P. Matuszyński (Uniwersytet Śląski)

Asystent w Zakładzie Reżyserii Telewizyjno-Filmowej Wydziału Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego (UŚ). Reżyser o znaczącym dorobku filmowym i telewizyjnym, jest również autorem teledysków i reklam. Laureat Złotych Lwów Gdyńskich oraz Paszportu „Polityki” w kategorii film za debiutancką pełnometrażową fabułę „Ostatnia rodzina”.

mgr Małgorzata Myl (Uniwersytet Śląski)

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół prawa międzynarodowego: praw człowieka oraz prawa karnego. W 2016 roku w Bośni i Hercegowinie prowadziła badania naukowe poświęcone zbrodniom międzynarodowym. W 2017 roku ukończyła z wyróżnieniem Europejską Akademię Dyplomacji – Akademię Młodych Dyplomatów. Opiekun naukowy drużyny Uniwersytetu Śląskiego podczas Nuremberg Moot Court Copmetition (2017 r.).

Jakub Radej (Uniwersytet Śląski)

Student Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, reżyser i scenarzysta filmu „Proch”, zdobywca licznych nagród filmowych, m.in. Grand Prix Etiud Filmowych w kategorii dokument konkursu głównego 15. Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy, Grand Prix Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych”, nagrody Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”, nagrody „Silver Eye” dla najlepszego filmu krótkometrażowego 21.  Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych (Czechy). 

 

Wspólne zdjęcie laureatów i uczestników uroczystości

Uczestniczy uroczystości wraz z laureatami nagród
fot. Sekcja Prasowa UŚ 

return to top