Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

GEPARD | Jesteśmy liderem projektu pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity”

17.01.2022 - 12:54 aktualizacja 18.01.2022 - 17:31
Redakcja: AJS
Tagi: GEPARD

Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie przewodniczył pracom międzynarodowego konsorcjum w związku z realizacją projektu pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity” [GEPARD], współfinansowanego przez Unię Europejską.  W ramach partnerstwa strategicznego współpracować będą  następujące instytucje: University of Miscolc, European University Cyprus, University of Malta, Paris Lodron University Salzburg oraz Euniversity (spin-off współpracujący z University of Salerno).

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie w środowisku akademickim warunków do wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowanie różnorodności poprzez m.in.:

  • zbudowanie uniwersalnego modelu aplikacyjnego polityki równości płci w przestrzeni akademickiej oraz jego upowszechnienie,
  • wymianę dobrych praktyk w zakresie wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności w środowisku akademickim,
  • promowanie różnorodności w sektorze szkolnictwa wyższego,
  • wzmacnianie współpracy między zaangażowanymi podmiotami.

Realizacja działań w projekcie zaplanowana jest na lata 2022 – 2024. Funkcję koordynatora merytorycznego przedsięwzięcia pełni prorektor UŚ ds. rozwoju kadry prof. dr hab. Ewa Jarosz. Koordynatorem administracyjnym GEPARDa jest dr Marta Margiel z Wydziału Humanistycznego.

Logo projektu GEPARD

return to top