Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

GEPARD

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

GEPARD | Kronika HerStorii

Zespół projektu GEPARD zaprasza do wzięcia udziału w przedsięwzięciu, jakim jest zebranie różnorodnych doświadczeń Kobiet Akademiczek na ich drogach naukowych karier. Drogie Akademiczki – zachęcamy do podzielenia się swoją opowieścią (HerStorią) o tym, jaką drogę przeszłyście, by odkryć siebie, zaistnieć, odnosić sukcesy w świecie akademickim. Wypowiedzi przyjmujemy w języku angielskim do dnia 8 marca 2023 r....

Kategorie: aktualności: GEPARDogólne
tagi :
więcej

GEPARD | Spotkanie międzynarodowego konsorcjum podczas Międzynarodowego Kongresu Jakości Edukacji

Zespół GEPARD uczestniczył w Międzynarodowym Kongresie Jakości Edukacji, który odbył się w Katowicach w dniach 16-18 listopada 2022 r. Celem inicjatywy była wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw i wspólna praca na rzecz ciągłego doskonalenia jakości edukacji. Podczas Kongresu: reprezentowanych było blisko 20 uczelni zagranicznych, zaprezentowano i omówiono wybrane projekty (Erasmus+), w Międzynarodowym Dniu wzięło udział...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Spotkanie projektowe w Nikozji

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe w formie stacjonarnej odbyło się 19 i 20 maja 2022 roku na European University Cyprus w Nikozji. Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Maltańskiego, Uniwersytetu Paris Lodron w Salzburgu i EUniversity, a także Uniwersytetu w Miszkolcu (którego przedstawiciele uczestniczyli w formie hybrydowej) spotkali się, aby omówić kwestie dotyczące planów równości płci, różnorodności i...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | Odbyło się spotkanie inaugurujące prace w ramach międzynarodowego konsorcjum

3 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie inaugurujące prace konsorcjum w projekcie pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity”. W międzynarodowym gronie spotkali się przedstawiciele 6 instytucji reprezentujących europejski sektor szkolnictwa wyższego: University of Miscolc, European University Cyprus, University of Malta, Paris Lodron University Salzburg, Euniversity oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. W spotkaniu,...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | W kształceniu dotyczącym wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności niezbędna jest perspektywa danej dyscypliny naukowej

European University Cyprus przewodniczy w ramach projektu GEPARD pracom międzynarodowego zespołu przygotowującego materiały wspierające kształcenie na temat wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz promowania różnorodności w zróżnicowanym i wielodyscyplinowym środowisku akademickim. Celem przedsięwzięcia jest opracowanie i upowszechnienie zestawu innowacyjnych materiałów dydaktycznych na temat równości płci i dyskryminacji ze względu na płeć. Kluczowym aspektem działania jest...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

Uniwersytet Śląski równy i różnorodny

| Małgorzata Kłoskowicz | W marcu 2020 roku opublikowana została strategia Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020–2025. Jej częścią jest dokument, który ma promować ideę równych szans badaczy i badaczek bez względu na płeć w przestrzeni europejskiego szkolnictwa wyższego. Mają temu służyć trzy działania: utworzenie Planu Równości Płci, bez którego uczelnie nie...

Kategorie: artykułyprojekty
tagi :
więcej

GEPARD | Podążając ścieżką do równości stawiamy drogowskazy

„Drogi do równości” to nazwa zestawu materiałów ikoniczno-słownych promujących ideę wyrównywania szans kobiet i mężczyzn oraz wspierania różnorodności w środowisku akademickim, jaki zostanie zaprojektowany i upowszechniony w ramach projektu GEPARD. Międzynarodowy zespół koordynowany przez przedstawicieli Euniversity przygotuje do końca lutego 2024 r. pakiet narzędzi wspierających uczelnie w podejmowaniu działań komunikacyjnych nastawionych na budowanie zrozumienia dla...

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
więcej

GEPARD | We develop the Guide for the Gender Equality Plan and Diversity Promotion in the Academic Environment

Developing and disseminating the Guide for the Gender Equality Plan and Diversity Promotion in the Academic Environment is one of the tasks within the Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity executed together with the representatives of the University of Miscolc, European University Cyprus, University of Malta, Paris Lodron University of Salzburg, and Euniversity....

Kategorie: aktualności: GEPARD
tagi :
return to top