Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

GEPARD | Spotkanie międzynarodowego konsorcjum

31.03.2022 - 12:40 aktualizacja 31.03.2022 - 13:35
Redakcja: AJS

Przedstawienie stanu realizacji działań zmierzających do osiągnięcia rezultatów projektu pn. „Gender Equality Programme in Academia – Raising Diversity” oraz omówienie strategii komunikacji i rozpowszechniania – to cele wirtualnego spotkania, które odbyło się 24 marca 2022 roku pod przewodnictwem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W międzynarodowym gronie spotkali się przedstawiciele instytucji realizujących projekt: University of Miscolc, European University Cyprus, University of Malta, Paris Lodron University Salzburg, Euniversity oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W trakcie pierwszej części spotkania zebrano uwagi uczestników na temat prototypów narzędzi wspierających prace analityczne w projekcie – niezbędne do przygotowania raportu dotyczącego dotychczasowej praktyki planów równości płci oraz przewodnika metodologicznego nt. modelowania działań diagnostycznych, monitorujących i ewaluacyjnych w kontekście równości płci w przestrzeni uniwersyteckiej. Kolejna część spotkania poświęcona była zakresowi prac proponowanych do realizacji w związku z przygotowaniem pakietu materiałów informacyjnych i edukacyjnych pn. „Ścieżki do równości”. Następnie zaprezentowano koncepcję strategii komunikacji i rozpowszechniania rezultatów projektu – w tej części skoncentrowano się głównie na komunikacji opartej o social media. Wydarzenie było również okazją do inspirującej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz zdiagnozowania zagadnień wymagających dalszej pracy zespołu projektowego.

Kolejne spotkanie w ramach realizowanego przedsięwzięcia odbędzie na Cyprze – jego gospodarzem będzie European University Cyprus.

Zapraszamy do śledzenia postępów pracy w projekcie GEPARD w social mediach – Facebook: https://www.facebook.com/gepardproject/ oraz Twitter: https://twitter.com/GepardProject.

Odwiedź stronę projektu GEPARD

Ekran z uczestnikami spotkania online

Spotkanie w ramach projektu GEPARD. Mat. projektowe

return to top