Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

inicjatywa doskonałości

liczba aktualności na stronie
8162432
więcej

„Swoboda badań” – najczęściej zadawane pytania

W związku trwającym naborem do konkursu „Swoboda badań” udostępnione zostały odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania W materiale opracowanym przez Dział Nauki uwzględniono tematy dotyczące między innymi wnioskodawców, zespołów badawczych i sposobów rozliczania wniosków Zachęcamy Państwa do zapoznania się z FAQ dostępnym na stronie Inicjatywy Doskonałości Badawczej
inicjatywa doskonałości
więcej

Program dofinansowania potrzeb badawczych zespołów skupionych wokół POB-ów

Jednym z obszarów wsparcia w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej jest infrastruktura Celem programu jest wspieranie pracy naukowej, badawczej i rozwojowej zespołów koncentrujących swoją działalność wokół Priorytetowych Obszarów Badawczych (POB) W 2020 roku roku zakontraktowano ponad milion złotych na dofinansowanie potrzeb badawczych zespołów, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu, doposażenia i utrzymania infrastruktury Wśród zamówionych urządzeń znajdują
inicjatywa doskonałości
więcej

Aplikacja Grammarly dla pracowników i doktorantów

Uniwersytet Śląski pragnie wspierać społeczność akademicką na wielu płaszczyznach Mając na względzie komfort Państwa pracy, w ramach Inicjatywy Doskonałości Badawczej zakupiona została licencja specjalistycznego oprogramowania Grammarly Jest to praktyczne narzędzie służące profesjonalnej korekcie pisowni w języku angielskim, które, dzięki wbudowanym funkcjom, w czasie rzeczywistym wskazuje błędy ortograficzne, stylistyczne, gramatyczne i interpunkcyjne oraz sugeruje
inicjatywa doskonałościprojekty
więcej

Nabór wniosków do konkursu pn. „Otwarty dostęp”

9 listopada 2020 roku rozpoczął się nabór do konkurs pn „Otwarty dostęp”, którego celem jest dofinansowanie publikacji typu Open Access w prestiżowych otwartych czasopismach o znaczącym zasięgu Konkurs adresowany jest do pracowników prowadzących działalność naukową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, spełniających wymagania ujęte w regulaminie programu Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie promesy i może
informacjeinicjatywa doskonałości
więcej

Wsparcie działalności naukowej

Mając na uwadze trudną sytuację epidemiczną, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Uniwersytet Śląski stara się zapewnić ciągłość działalności naukowej swoich jednostek, a także zagwarantować pracownikom i doktorantom dostęp do niezbędnych materiałów i narzędzi naukowo-badawczych oraz artystycznych Finansowane będą uzasadnione koszty niezbędne do osiągniecia zamierzonych celów badawczych w odniesieniu do strategii rozwoju poszczególnych
inicjatywa doskonałości
więcej

Rusza Inicjatywa Doskonałości Badawczej

Uniwersytet Śląski w Katowicach dzięki uzyskaniu wysokiej pozycji w prestiżowym konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będzie otrzymywać dodatkowe wsparcie finansowe w postaci zwiększenia subwencji o 2% w stosunku do roku 2019 Środki finansowe w wysokości 6 196 200 zł zostaną w całości
informacjeinicjatywa doskonałościprojekty
return to top