Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Interdyscyplinarne badania naukowców z UŚ dot. wpływu pandemii na społeczeństwo

24.11.2021 - 15:20 aktualizacja 29.11.2021 - 16:42
Redakcja: wc-a
Tagi: koronawirus, pandemia, popularyzacja nauki

W momencie wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce wielu naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujących różne dziedziny nauki, rozpoczęło badania nad wpływem COVID-19 na wybrane sfery życia społecznego. Obszar ich zainteresowań badawczych koncentruje się szczególnie na edukacji szkolnej, relacjach międzyludzkich, religii i jej związków z przestrzeganiem restrykcji, a także na wpływie choroby na aparat oddechowy człowieka oraz mowę.

Wyniki prac naukowców z UŚ zostały zaprezentowane w materiale filmowym pt. „Badania Uniwersytetu w kontekście pandemii – wpływ pandemii na społeczeństwo”, dostępnym na uniwersyteckim kanale YouTube. Powstał on w ramach projektu pn. „Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego”, którego celem jest popularyzacja osiągnięć naukowych pracowników uczelni oraz prowadzonych przez nich badań.

Dr hab. Arkadiusz Rojczyk, prof. UŚ z Instytutu Językoznawstwa przybliżył prace zespołu naukowców nad wpływem COVID-19 na różnorodne aspekty funkcjonowania człowieka, w tym na jego układ oddechowy i mowę. Diagnostyka logopedyczna wykazała, że trudności z wysławianiem się i artykułowaniem myśli mogą wynikać ze zmian w mózgu będących skutkiem przejścia choroby. Naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego pracują obecnie nad metodami rehabilitacji dla osób zmagających się z podobnymi kłopotami.

O prowadzonych na uczelni badaniach w obszarze edukacji opowiedziała także dr hab. Irena Przybylska, prof. UŚ z Instytutu Pedagogiki. Zebrane przez naukowców dane ujawniły problemy związane z systemem kształcenia, niekoniecznie spowodowane przez samą pandemię i wymuszonym przez nią nauczaniem zdalnym. Więcej o efektach prac badaczy z UŚ dotyczących systemu edukacji można przeczytać w artykule pt. „Nauczanie zdalne na Śląsku podczas drugiej fali pandemii”.

Pracownicy uczelni przyjrzeli się również temu, jak pandemia wpłynęła na psychikę człowieka. Dr Marcin Moroń z Instytutu Psychologii przybliżył wnioski naukowców badających reakcje emocjonalne osób dotkniętych izolacją lub zmagających się z COVID-19. O sposobach radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych dr M. Moroń opowiedział w wywiadzie pt. „Nowa nadzieja” opublikowanym w październikowym wydaniu „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” 2021, nr 11.

Dr hab. Agnieszka Turska-Kawa, prof. UŚ z Instytutu Nauk Politycznych oraz dr hab. Irena Pilch, prof. UŚ z Instytutu Psychologii prowadziły badania nad wpływem religijności obywateli na przestrzeganie przez nich restrykcji. Zebrane wyniki dowodzą, że religijność istotnie wzmacniała akceptację bardziej kontrowersyjnych obostrzeń, jak np. przymus pracy w części zakładów w trakcie pandemii. Według prof. A. Turskiej-Kawy przyczyną tej postawy jest duże zaufanie wiernych do kościoła i świadczy o silnej pozycji hierarchów Kościoła katolickiego w Polsce.

Projekt pn. „Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego” został dofinansowany z programu pn. „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki. Więcej o projekcie można przeczytać na poświęconej mu stronie internetowej.

Grafika z wirusami, za którymi stoją ikony człowieka imitujące społeczeństwo

Kadr z filmu pt. „Badania Uniwersytetu w kontekście pandemii – wpływ pandemii na społeczeństwo”

return to top