Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego

Obraz przedstawia logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Realizacja w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Społeczna odpowiedzialność nauki”.

Okres realizacji projektu: od 1 października 2020 roku do 31 marca 2022 roku.

Wartość dofinansowania z MEiN: 410 tysięcy złotych.

Celem projektu jest popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, a także prowadzonych na uczelni badań i prac rozwojowych.

 

Projekt zakłada realizację 3 głównych zadań

1. Kampania promocyjna nt. osiągnięć naukowych oraz prowadzonych w uniwersytecie badań naukowych i prac rozwojowych

W ramach działania planowane jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej nt. osiągnięć naukowych oraz prowadzonych w UŚ badań naukowych i prac rozwojowych w formie multimedialnej oraz tradycyjnej (strony www, ogólnodostępne serwisy społecznościowe, instytucje współpracujące, miasta partnerskie, foldery/broszury) oraz poprzez zaprojektowanie akademickiej gry planszowej przybliżającej użytkownikom pracę naukowca i popularyzującą naukę

2. Organizacja cyklu spotkań oraz konferencji typu „science to business” popularyzujących osiągnięcia naukowe, pracę naukowców, prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe

Działanie ma na celu stworzenie przestrzeni wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym a przedstawicielami otoczenia biznesu, władzami lokalnymi, regionalnymi i metropolitalnymi oraz pracownikami samorządu

3. Udział w imprezach o charakterze targowo-wystawienniczym

Zadanie ma na celu upowszechnianie wiedzy nt. wyników prac badawczych powstających w Uniwersytecie Śląskim oraz zmianę wizerunku uczelni jako podmiotu pełniącego wyłącznie funkcje dydaktyczne, a także docelowo wspomaganie procesu transferu wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego i budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Udział w wydarzeniach o zasięgu międzynarodowym wraz z prezentacją możliwości, technologii, prowadzonych kierunków badawczych w istotny sposób przyczyni się do upowszechniania informacji odnośnie roli i rangi badań naukowych w rozwoju gospodarczym oraz społecznym regionu i kraju. Udział Uniwersytetu Śląskiego w najważniejszych imprezach promujących idee nauki dla biznesu – biznesu dla nauki przekłada się na proces wsparcia i popularyzacji procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, a także na promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji.

 

Projekt „Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego” wpisuje się w szereg działań podejmowanych przez UŚ na rzecz promocji nauki oraz w realizację misji społecznej odpowiedzialności uczelni.

Akademicka gra popularyzująca naukę

AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

Od chwili rozpoczęcia realizacji projektu, czyli od października 2020 r., pracujemy intensywnie nad poszczególnymi działaniami, które wpisane są w realizację zadań związanych ze społeczną odpowiedzialnością nauki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zachęcamy do śledzenia informacji pojawiających się na naszej stronie!

 


 

Szanowni Państwo,

w Katowicach w dniach 26 czerwca 2022 r. – 30 czerwca 2022 r. trwa Światowe Forum Miejskie – World Urban Forum (WUF11) – prestiżowa na całym świecie międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat na rzecz rozwoju miast i osiedli ludzkich.
 
To najważniejsze światowe wydarzenie dotyczące polityki miejskiej, transformacji i rozwoju.
Uroczyste ceremonie otwarcia i zamknięcia, inspirujące wystąpienia i debaty, dyskusje przy okrągłym stole z organizacjami pozarządowymi i spotkania networkingowe! To tylko niektóre z atrakcji przygotowanych na 11. sesję Światowego Forum Miejskiego w Katowicach!
 
Wśród wydarzeń nie zabraknie także tych organizowanych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach:
Zapraszamy do Strefy Nauki na Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego
Pełny program dostępny jest na stronie 
 
29 czerwca w programie m.in. wydarzenia współorganizowane przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych:
– 17.30–17.50 / 18.00–18.20 / 18.30-18.50 / 19.00-19:20 / 19.30-19.50 – warsztaty „Upcycling, czyli miejskie majsterkowanie – o społecznym wymiarze gospodarki cyrkularnej” – Natalia Szyszko (Stowarzyszenie Kurka Wodna), Zuzanna Neuve-Eglise (Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych),
 
– 19.00–20.00 – debata „Innowatorzy społeczni w wielkim mieście”, paneliści: Anna Bielak-Dworska (Fundacja Stajnia), Magdalena Janosz (Stowarzyszenie Kurka Wodna), Małgorzata Krakowiak (Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych, Centrum Zimbardo), dr hab. Marcjanna Nóżka (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), dr Witold Mandrysz (Uniwersytet Śląski).
 
Wydarzenia uzyskały dofinansowanie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki – „Społeczna odpowiedzialność nauki” (projekt „Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego”).

 


 

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie rozpoczęliśmy ostatni etap pracy nad broszurami promocyjnymi realizowanymi w ramach projektu Społecznej Odpowiedzialności Nauki – wydruk folderów.

Broszury te prezentują najważniejsze obszary badawcze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wraz z ich aspektem społeczno-gospodarczym, jak również przedstawiają wybrane jednostki realizujące idee transferu wiedzy do społeczeństwa oraz określają zakres oferty usługowej:

 • Uniwersytet Śląski w trosce o środowisko,
 • Uniwersytet Śląski w służbie medycyny,
 • Uniwersytet Śląski w służbie społeczeństwu,
 • Usługi badawcze – oferta komercyjna,
 • SPINplace – Centrum Kreatywności i Coworkingu,
 • SPINlab – Centrum Mikroskopowego Badania Materii,
 • Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych,
 • Wydział Nauk Społecznych.

 


 

Szanowni Państwo,

niezmiernie miło jest nam poinformować, iż zakończyliśmy prace nad przygotowaniem oraz wyprodukowaniem akademickiej gry popularyzującej naukę pn.: „GAMUS„.

Gra dostępna jest w postaci dwóch uzupełniających się talii kart (w dwóch różnych wersjach kolorystycznych), na których oprócz przygotowanych specjalnie na potrzeby gry grafik znajdują się również ciekawostki dotyczące nauki, badań oraz naszej Uczelni w kontekście służby społeczeństwu.

Rozwinięcie tematów znajdujących się na poszczególnych kartach, jak również wszystkie dedykowane grafiki można obejrzeć na stronie projektu:

Społeczna odpowiedzialność nauki

 


 

Szanowni Państwo,

dziękujemy za Państwa obecność i aktywność w czasie międzynarodowej konferencji naukowej “Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość – idee, mieszkańcy, instytucje” (Metropolitan Prospects for a Better Urban Future – Ideas, Inhabitants, Institutions), organizowanej przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ we współpracy z Instytutem Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ w ramach realizacji projektu Społecznej Odpowiedzialności Nauki.

W spotkaniu, które miało miejsce 10 lutego br. uczestniczyli m.in. rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Ryszard Koziołek, prezydent Katowic dr Marcin Krupa oraz przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak.

Tematyka konferencji opierała się na założeniach, które opisano jako 3 razy „i”: ideas, inhabitants, institutions. W swojej treści konferencja obejmowała:

 • metropolie w ujęciu teoretycznym: pojęcia, koncepcje, teorie, perspektywy na przyszłość,
 • metropolie jako złożone systemy społeczne: praktyki, działania (oddolne), partycypacja, innowacje społeczne,
 • metropolie w ujęciu instytucjonalnym: regulacje, kompetencje, zarządzanie, polityki.

Wśród ekspertów z zagranicy udział wzięli:

 • prof. Mariona Tomàs Fornés (Barcelona, Hiszpania),
 • prof. Eric Champagne (Ottawa, Kanada),
 • prof. Christophe Chabrot (Lyon, Francja).

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest na stronie internetowej:

Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość…”

 


Obraz przedstawia plakat informacyjny konferencji. Widoczna jest grafika katowickiego Spodka oraz dymki komentarzy i żarówki symbolizujące dialog oraz nowe pomysły.

Szanowni Państwo,

ponawiamy zaproszenie do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej “Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość – idee, mieszkańcy, instytucje” (Metropolitan Prospects for a Better Urban Future – Ideas, Inhabitants, Institutions), organizowanej przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych UŚ we współpracy z Instytutem Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ w ramach realizacji projektu Społecznej Odpowiedzialności Nauki.

TERMIN KONFERENCJI: 10 lutego 2022 roku

MIEJSCE KONFERENCJI: Aula im. K. Lepszego, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Prelegenci), ZOOM (pozostali uczestnicy)

W czasie konferencji będzie zapewnione tłumaczenie symultaniczne na język angielski i język polski dostępne poprzez platformę Zoom, pozwalającej Państwu na aktywny udział w sesji Q&A.

Transmisja na żywo z konferencji w oryginalnej wersji językowej (bez tłumaczenia) będzie także udostępniona na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego.

Celem konferencji jest stworzenie pracownikom badawczo-naukowym, członkom Metropolitalnej Sieci Naukowej oraz społeczności akademickiej, reprezentującym różne dyscypliny naukowe i podejścia badawcze, możliwości podjęcia dyskusji na temat zróżnicowanych wyzwań stojących przed obszarami metropolitalnymi: wyzwań klimatycznych oraz związanych z poszukiwaniem nowych modeli życia, mieszkania, pracy, generowania zasobów, które ograniczałyby negatywne oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie pozwalały mieszkańcom zachować wysoką jakość życia, także w sytuacjach kryzysowych, jak ta związana z pandemią COVID-19. Konferencja ma również na celu upowszechnienie najnowszych wyników badań realizowanych przez naukowców reprezentujących uczelnie oraz instytuty badawcze z kraju i zagranicy.

W roli keynote speaker’ów udział wezmą eksperci z zagranicy:

 • prof. Mariona Tomàs Fornés (Barcelona, Hiszpania)
 • prof. Eric Champagne (Ottawa, Kanada)
 • prof. Christophe Chabrot (Lyon, Francja)

Zakres tematyczny konferencji można opisać poprzez 3 x „i”, tj. ideas, inhabitants, institutions, obejmujący następujące zagadnienia szczegółowe:

 1. Metropolie w ujęciu teoretycznym: pojęcia, koncepcje, teorie, perspektywy na przyszłość.
 2. Metropolie jako złożone systemy społeczne: praktyki, działania (oddolne), partycypacja, innowacje społeczne.
 3. Metropolie w ujęciu instytucjonalnym: regulacje, kompetencje, zarządzanie, polityki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Udział w wydarzeniu wymaga rejestracji, której można dokonać do 8 lutego br. włącznie, poprzez formularz dostępny pod linkiem >>>.

Link niezbędny do prawidłowego dołączenia do wydarzenia zostanie Państwu przesłany mailem po weryfikacji zgłoszenia, co najmniej dzień przed konferencją.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Panią Zuzanną Neuve-Église: zuzanna.neuve-eglise@us.edu.pl (tel. 32 359 18 16).

PROGRAM KONFERENCJI >>>

Plakat promujący konferencję w wersji PDF >>>

Opis założeń konferencji >>>

 

Organizację Konferencji sfinansowano w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupa oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dra hab. Ryszarda Koziołka

 


Obraz przedstawia plakat informacyjny spotkania. Widoczne są na nim ręce złożone w geście niesienia pomocy i otuchy - ręka osoby starszej jest podtrzymywana od góry i dołu przez ręce osoby młodej.

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, w ramach realizacji projektu Społecznej Odpowiedzialności Nauki pn.: „Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego” oraz w ramach inicjatywy Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, serdecznie zapraszają na seminarium on-line pn. Otoczenie przyjazne osobom starszym – modelowanie usług społecznych.

Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy You Tube.

Wydarzenie jest częścią organizowanego cyklicznie przedsięwzięcia Obserwatorium pod nazwą Akademia Samorządowa, którego celem jest propagowanie fachowej wiedzy i budowanie współpracy przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego ze światem nauki.

Tematyka nadchodzącego seminarium koncentruje się na zagadnieniach związanych z modelowaniem usług i rozwiązań przeznaczonych dla osób starszych.

Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa i zabrania głosu w dyskusji!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału można dokonać do 6 grudnia br. włączniepoprzez formularz dostępny pod linkiem >>>.  

Agenda wydarzenia jest dostępna pod linkiem >>>Seminarium_AKAD.SAMO_07.12.21_program_aktualny

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z p. Zuzanną Neuve-Église: zuzanna.neuve-eglise@us.edu.pl (tel. 32 359 18 16).

Organizację wydarzenia dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.


Obraz przedstawia plakat informacyjny konferencji. Widoczna jest grafika katowickiego Spodka oraz dymki komentarzy i żarówki symbolizujące dialog oraz nowe pomysły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Metropolitalne perspektywy na lepszą miejską przyszłość – idee, mieszkańcy, instytucje” (Metropolitan Prospects for a Better Urban Future – Ideas, Inhabitants, Institutions), organizowanej przez Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych we współpracy z Instytutem Socjologii Wydziału Nauk Społecznych UŚ, która odbędzie się 10 lutego 2022 roku.

Konferencja jest planowana jako wydarzenie oparte na spotkaniach i dyskusjach bezpośrednich.

W zależności od sytuacji sanitarnej i regulacji bezpieczeństwa sanitarnego konferencja może przyjąć formę hybrydową lub całkowicie zdalną.

Szczegółowe informacje dotyczące formy konferencji zostaną podane co najmniej miesiąc przed terminem jej rozpoczęcia.

Celem konferencji jest stworzenie pracownikom badawczo-naukowym, członkom Metropolitalnej Sieci Naukowej oraz społeczności akademickiej, reprezentującym różne dyscypliny naukowe i podejścia badawcze, możliwości podjęcia dyskusji na temat zróżnicowanych wyzwań stojących przed obszarami metropolitalnymi: wyzwań klimatycznych oraz związanych z poszukiwaniem nowych modeli życia, mieszkania, pracy, generowania zasobów, które ograniczałyby negatywne oddziaływanie na środowisko, a jednocześnie pozwalały mieszkańcom zachować wysoką jakość życia, także w sytuacjach kryzysowych, jak ta związana z pandemią COVID-19.

Konferencja ma również na celu upowszechnienie najnowszych wyników badań realizowanych przez naukowców reprezentujących uczelnie oraz instytuty badawcze z kraju i zagranicy.

W roli keynote speaker’ów udział wezmą eksperci z zagranicy:
• prof. Mariona Tomàs Fornés (Barcelona, Hiszpania)
• prof. Eric Champagne (Ottawa, Kanada)
• prof. Christophe Chabrot (Lyon, Francja)

Zakres tematyczny konferencji można opisać poprzez 3 x „i”, tj. ideas, inhabitants, institutions, obejmujący następujące zagadnienia szczegółowe:

1. Metropolie w ujęciu teoretycznym: pojęcia, koncepcje, teorie, perspektywy na przyszłość.

2. Metropolie jako złożone systemy społeczne: praktyki, działania (oddolne), partycypacja, innowacje społeczne.

3. Metropolie w ujęciu instytucjonalnym: regulacje, kompetencje, zarządzanie, polityki.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane czynnym uczestnictwem w konferencji i wygłoszeniem referatu zapraszamy do przesłania abstraktu na adres e-mail: obserwatoriumMiasto@us.edu.pl do 30 listopada 2021 r., wpisując w tytule wiadomości: Zgłoszenie abstraktu – Konferencja Metropolitalna 2022.

Do czynnego udziału w konferencji zapraszamy również młodych pracowników nauki i doktorantów!

Więcej informacji na temat wydarzenia >>>

Konferencja została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupa oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Organizacja Konferencji jest dofinansowana z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

 


 

Miło nam poinformować, iż możemy się pochwalić pierwszymi efektami realizacji materiałów multimedialnych dotyczących badań i działań Uniwersytetu Śląskiego w kontekście kluczowych problemów społecznych.

Zrealizowaliśmy następujące filmy:

 • Badania Uniwersytetu w kontekście pandemii – wpływ pandemii na społeczeństwo,
 • Uniwersytet Śląski w służbie medycyny.

i intensywnie pracujemy nad kolejnymi filmami i spotami promocyjnymi!

 


Obraz przedstawia logo Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Składają się na nie wyrazy Śląski Festiwal Nauki Katowice w gradientowej kolorystyce od granatu po pomarańcz oraz ikona mózgu w lewym górnym rogu logo.

 

Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach aktywnie włączyło się w działania popularyzujące naukę w ramach 5. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE.

Obraz przedstawia broszury informacyjno-promocyjne Biura Współpracy z Gospodarką oraz dodatek do gazety dotyczący Śląskiego Festiwalu Nauki.

W ramach dnia plenerowego Festiwalu, który miał miejsce 10 października br. w Katowicach, wzdłuż bulwarów Rawy od Rynku do ul. Dudy-Gracza, pracownicy Biura prezentowali bogatą ofertę naukową oraz możliwości współpracy z otoczeniem społecznym w aspekcie różnorodnych obszarów tematycznych: zarówno nauk ścisłych i technicznych, przyrodniczych i medycznych, jak również humanistycznych i społecznych.

Obraz przedstawia pracowników jednego z punktów informacyjnych Śląskiego Festiwalu Nauki. Widoczny jest namiot oraz materiały promocyjne rozdawane uczestnikom spotkania.

Obraz przedstawia uczestników Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice na tle kolorowych namiotów warsztatowych.

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu dostępne są na stronie internetowej: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/

Obraz przedstawia jedną ze scen Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Widoczne są materiały promocyjne Biura Współpracy z Gospodarką oraz miejsce dla prelegentów.

Udział Biura Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w niniejszym wydarzeniu został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

 


 

Obraz przedstawia plakat informacyjny spotkania. Przedstawione są na nim wieżowce, w które wpisana jest twarz kobiety.

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, w ramach realizacji projektu Społecznej Odpowiedzialności Nauki pn.: „Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego” oraz w ramach inicjatywy Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, serdecznie zapraszają na seminarium pn. „Human Smart City – inteligentne rozwiązania dla ludzi i z ludźmi”.

Seminarium odbędzie się 26 października 2021 r. (wtorek) o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy Zoom.

Wydarzenie jest częścią organizowanego cyklicznie przedsięwzięcia Obserwatorium pod nazwą Akademia Samorządowa, którego celem jest propagowanie fachowej wiedzy i budowanie współpracy przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego ze światem nauki.

Tematyka nadchodzącego seminarium koncentruje się na koncepcji human smart city, obejmując zagadnienia nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem i regionem, miejsc innowacyjnych współtworzonych ze społecznościami lokalnymi czy zielonej transformacji miast i jej wyzwań.

Zachęcamy serdecznie do dyskusji i wymiany doświadczeń!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału można dokonać do 25 października br. włącznie, poprzez formularz dostępny pod linkiem >>>. 

Program wydarzenia: AKADEMIA SAMORZĄDOWA_26.10.2021_Program

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z p. Zuzanną Neuve-Église: zuzanna.neuve-eglise@us.edu.pl (tel. 32 359 18 16).

Organizację wydarzenia dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 


Obraz przedstawia logo Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice. Składają się na nie wyrazy Śląski Festiwal Nauki Katowice w gradientowej kolorystyce od granatu po pomarańcz oraz ikona mózgu w lewym górnym rogu logo.

 

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie obecne w czasie 5. edycji Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, w ramach którego prezentowane będą naukowe osiągnięcia i ciekawostki dla szerokiego grona odbiorców w różnych obszarach tematycznych: zarówno nauk ścisłych i technicznych, przyrodniczych i medycznych, jak również humanistycznych i społecznych.

Szczegółowe informacje na temat Festiwalu dostępne są na stronie internetowej: https://www.slaskifestiwalnauki.pl/

Udział Uniwersytetu Śląskiego w niniejszym wydarzeniu został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia przestrzeni festiwalowej nad Rawą w dniu 10 października br. oraz do zapoznania się z planem aktywności online w dniach 11-15 października!

 


 

Uniwersytet Śląski w Katowicach na XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym – podsumowanie

 

W dniach 20-22 września br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się XIII Europejski Kongres Gospodarczy.

W ramach wydarzenia, oprócz niezwykle interesujących prelekcji przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, m.in. prof. dr hab. Tomasza Pietrzykowskiego – Prorektora ds. współpracy międzynarodowej i krajowej, Biuro Współpracy z Gospodarką UŚ przygotowało stoisko, w ramach którego prezentowano najnowsze rozwiązania naukowe dla społeczeństwa i gospodarki.

Obraz przedstawia stoisko promocyjne Uniwersytetu Śląskiego na tle sali wielofunkcyjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.

Były to m.in.:

– kamizelka oscylacyjna – wytwarza intensywne drgania, które następnie przenoszone są na klatkę piersiową. Dzięki temu pacjent ma możliwość odkrztuszenia wydzieliny zalegającej w drogach oddechowych. Kamizelka posiada generatory drgań z przodu i tyłu torsu. Generatory drgań są sterowane za pomocą aplikacji mobilnej, która jednocześnie pozwala na indywidualne dostosowanie terapii do pacjenta. Kamizelka posiada autonomiczne zasilanie, dzięki czemu można wykorzystywać ją w zróżnicowanych warunkach i podczas codziennych czynności. Kamizelki oscylacyjne stosowane są w szczególności przy przewlekłych chorobach dróg oddechowych.

–  gra do rehabilitacji dróg oddechowych – może być wykorzystywana podczas inhalacji. Szczególnie małe dzieci boją się procesu inhalacji oraz maski inhalacyjnej. Gra wykorzystuje niewielki sensor radiowy, dzięki któremu za pomocą oddechu steruje się grą wyświetlaną np. na tabletach czy smartfonach. Sensor współpracuje z wieloma typami masek o średniej koncentracji tlenu. Taka forma wykonywania inhalacji pozwala przezwyciężyć strach u dzieci oraz umożliwia wykonanie pełnej sesji terapeutycznej. System jest całkowicie mobilny.

Obraz przedstawia stoisko wystawiennicze Uniwersytetu Śląskiego. Na pierwszym planie widoczni są pracownicy Biura Współpracy z Gospodarką, w tle naukowcy prezentujący wynalazki z dziedziny medycyny, w tym kamizelkę oscylacyjną do rehabilitacji górnych dróg oddechowych.

W strefie wystawienniczej UŚ obecni byli również doktoranci wdrożeniowi – reprezentujący Fundację na Rzecz Ochrony Dóbr Kultury oraz Centralne Laboratorium Pomiarowo – Badawcze Sp. z o.o., którzy promowali na własnym przykładzie idee współpracy nauki z otoczeniem biznesowym.

XIII Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza biznesowa Europy Środkowo-Wschodniej, stanowiąca miejsce kontaktu przedstawicieli świata biznesu, nauki, jak również polityki.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie internetowej:

https://www.eecpoland.eu/2021/pl/

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom, z którymi mieliśmy przyjemność spotkania się w czasie trwania Kongresu oraz nawiązania wielu ciekawych i konstruktywnych konwersacji!

Obraz przedstawia stoisko promocyjne Uniwersytetu Śląskiego. Na pierwszym planie widać ladę z rozłożonymi materiałami promocyjnymi, w tle telewizor, rollupy oraz kompozycje roślinne.

Udział Uniwersytetu Śląskiego w niniejszym wydarzeniu został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

 


Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie obecny wraz ze stoiskiem, w ramach którego prezentowane będą najnowsze rozwiązania naukowe dla społeczności i gospodarki, na XIII Europejskim Kongresie Gospodarczym, który odbędzie się w dniach 20-22 września 2021 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

XIII Europejski Kongres Gospodarczy to największa impreza biznesowa Europy Środkowo-Wschodniej.

Szczegółowe informacje na temat Kongresu dostępne są na stronie internetowej: https://www.eecpoland.eu/2021/pl/

Udział Uniwersytetu Śląskiego w niniejszym wydarzeniu został dofinansowany z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska!

 


Obraz przedstawia plakat informacyjny spotkania. Przedstawione są na nim dwie osoby: senior oraz młoda osoba pokazujące seniorowi w jaki sposób obsługiwać smartfon oraz korzystać z jego funkcji

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, w ramach realizacji projektu Społecznej Odpowiedzialności Nauki pn.: „Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego” oraz w ramach inicjatywy Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych, serdecznie zapraszają na seminarium pn. „Seniorzy w obliczu pandemii – problemy, nadzieje, rozwiązania”.

Seminarium odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 10:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Wydarzenie jest częścią organizowanego cyklicznie przedsięwzięcia Obserwatorium pod nazwą Akademia Samorządowa, którego celem jest propagowanie fachowej wiedzy i budowanie współpracy przedstawicieli środowiska społeczno-gospodarczego ze światem nauki.

Tematyka nadchodzącego seminarium koncentruje się na sytuacji osób starszych w czasie pandemii, obejmując m.in. zagadnienia  izolacji społecznej i wykluczenia cyfrowego oraz możliwych rozwiązań w tym zakresie.

Zachęcamy serdecznie do dyskusji i wymiany doświadczeń!

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Agenda wydarzenia jest dostępna pod linkiem >>>

Zgłoszenia udziału można dokonać do dnia 13 maja br. włącznie, poprzez formularz dostępny pod linkiem >>>

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z p. Zuzanną Neuve-Église: zuzanna.neuve-eglise@us.edu.pl (tel. 32 359 18 16).

 

Współorganizacja przez UŚ spotkania jest dofinansowana z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

 


 

Szanowni Państwo,

w dniach 14-15 kwietnia 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Business-to-Science, Science-to-Bussines dla wszystkich entuzjastów nanotechnologii i szeroko pojętej inżynierii materiałowej; przedsiębiorców, naukowców, organizacji otoczenia biznesu i studentów.

Piąta edycja konferencji InterNanoPoland 2021 zaprezentowała najnowsze doniesienia ze świata nanotechnologii, w obszarze, zarówno naukowym, jak i przemysłowym, a przede wszystkim umożliwiła dialog pomiędzy światem nauki i biznesu.

Tegoroczna edycja odbyła się w całości w formie zdalnej, z wykorzystaniem dedykowanej platformy do organizacji wydarzeń online – Hopin.

Podczas dwóch dni konferencji, udział wzięło ponad 200 uczestników, z 14 krajów świata.

Głównym Organizatorem Konferencji jest Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Uniwersytet Śląski w Katowicach był współorganizatorem tegorocznej edycji.

Uniwersytet Śląski w Katowicach odpowiadał merytorycznie za organizację dwóch sesji naukowych konferencji w tematyce:

 • Nanomateriały funkcjonalne,
 • Mikro i Nanoskopia.

W sesjach tych brało udział łącznie blisko 160 uczestników.

Opening ceremony z udziałem Pana Dr inż. Marcina Libery z Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych, oglądało w jednym czasie 93 uczestników konferencji InterNanoPoland 2021.

Tegoroczna edycja konferencji obejmowała również sesję posterową, w której laureatów wybierał Komitet Naukowy Konferencji INP2021, w skład którego wchodzili również przedstawiciele naszej Alma Mater.

Łączna ilość posterów prezentowanych w sesji posterowej wynosiła 42. Strefę posterową odwiedziło ponad 200 osób w czasie trwania całej konferencji.

Szczegółowe informacje odnośnie konferencji są dostępne pod poniższym adresem:

https://internanopoland.com/

 

Współorganizacja przez UŚ konferencji została dofinansowana z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki. 

Serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej edycji wydarzenia i zapraszamy śledzenia informacji o kolejnych odsłonach!

 


Obraz przedstawia logo konferncji Inter Nano Poland 2021: widnieje na nim kontynent europejski złożony z sześciokątnych elementów z wyróżnioną Polską oraz data wydarzenia jak również informacja w zdalnej jego formie.

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, iż Uniwersytet Śląski w Katowicach będzie współorganizatorem międzynarodowej konferencji InterNanoPoland 2021.

InterNanoPoland to największa w Polsce konferencja naukowo-biznesowa poświęcona całkowicie tematyce nanotechnologii.

Jest to międzynarodowe forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów działających w obszarze nanotechnologii oraz zaawansowanych materiałów.

Konferencja oferuje możliwości prezentacji projektów B+R, a także przedstawienia własnych osiągnięć i podzielenia się wynikami prac przez młodych naukowców przed zaproszonymi gośćmi kształtującymi rozwój nanotechnologii w kraju i zagranicą.

Piąta edycja InterNanoPoland 2021 odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2021r. w formie zdalnej.

Razem z najważniejszymi instytucjami naukowymi w kraju przygotowano sesje i panele o tematyce:
● Grafen i materiały dwuwymiarowe
● Materiały funkcjonalne
● Nowoczesne materiały kompozytowe
● Nano dla ochronie zdrowia i środowiska
● Normalizacja w nanofabrykacji
● Sesja plakatowa: Badania i technologie dla rozwoju przemysłu nanotechnologicznego

W trakcie konferencji odbędzie się panel dyskusyjny “Nanotechnologia a pandemia wirusa SARS-CoV-2” współorganizowany przez Dr. Denisa Koltsova będącego ekspertem i autorytetem w kwestii normalizacji nanotechnologii oraz wystąpienie plenarne Dr. Ziny Cinker, która jest Dyrektorką Generalną firmy AMPT, a do niedawna szefową National Graphene Association.

Ponadto przy InterNanoPoland 2021 odbędzie się Forum Nauka Biznes: Nano dla ochronie zdrowia i środowiska organizowane przez Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Głównymi organizatorami wydarzenia są Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET oraz Śląski Klaster Nano, których misją jest stworzenie platformy współpracy przedsiębiorców, instytucji naukowych, administracji publicznej i organizacji wsparcia biznesu na rzecz zwiększenia znaczenia nanotechnologii w kształtowaniu przyszłego wymiaru gospodarczego innowacyjnego na Śląsku i w Polsce.

W tym roku do grona partnerów i organizatorów dołączyli: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS, Polski Klaster Technologii Kompozytowych, Miasto Katowice i firma Brec.

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy pomysłodawców, przedstawicieli start-upów, studentów, naukowców, przedstawicieli firm prowadzących działania badawczo-rozwojowe i inne organizacje oraz osoby zainteresowane rozwojem technologii.

To doskonała okazja by podpatrzeć praktyków, porozmawiać, wymienić kontakty, poszukać pracodawcy, znaleźć pracownika czy partnera naukowego lub biznesowego, sprawdzić swoje pomysły przed inwestorami i uzyskać praktyczne umiejętności. Dla uczestników spotkania przewidziano różne formy zdalnego networkingu.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie: www.internanopoland.com.

Rejestracji można dokonać już dziś.

Osoby prowadzące badania naukowe zachęcamy do zgłaszania plakatów do dnia 1 kwietnia br.

 

Współorganizacja przez UŚ konferencji jest dofinansowana z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Edukacji i Nauki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!


 

 

Dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

KONTAKT:

mgr inż. Paulina Cyganik 
Koordynator Projektu
e-mail: paulina.cyganik@us.edu.pl
tel. 32 359 15 21
ul. Bankowa 12 (Rektorat p. 152, II piętro)
40-007 Katowice

mgr Zuzanna Neuve-Église
e-mail: zuzanna.neuve-eglise@us.edu.pl
tel. 32 359 18 16
ul. Bankowa 11 (Biuro Ewaluacji i Obsługi Instytutów Wydziału Nauk Społecznych, p. 1a)
40-007 Katowice

mgr inż. Maria Kwarcińska
e-mail: maria.kwarcinska@us.edu.pl
tel. 32 359 23 36
kom. 506 232 688
ul. Bankowa 12 (Rektorat p. 153, II piętro)
40-007 Katowice

mgr Jacek Nowak
e-mail: jacek.nowak@us.edu.pl
tel. 32 359 22 71
kom. 506 232 675
ul. Bankowa 12 (Rektorat p. 155, II piętro)
40-007 Katowice

return to top