Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

popularyzacja nauki

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

Jak ocalić niepylaka? | Podręcznik dla szkół

Współczesne zmiany klimatyczne i związany z nimi zanik bioróżnorodności dotyka wielu gatunków zwierząt i roślin. Najnowsza publikacja amerykańskich badaczy pt. „Wings That Make Waves”, powstała przy współudziale naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, przedstawia historię niepylaków (Parnassius sp.) i pokazuje, jak motyl łączy się z ekosystemami i gatunkami na całym świecie. W powstawaniu anglojęzycznego podręcznika, skierowanego przede...

Kategorie: informacjepopularyzacja naukipublikacje naukowe
tagi :
więcej

Interdyscyplinarne badania naukowców z UŚ dot. wpływu pandemii na społeczeństwo

W momencie wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce wielu naukowców z Uniwersytetu Śląskiego, reprezentujących różne dziedziny nauki, rozpoczęło badania nad wpływem COVID-19 na wybrane sfery życia społecznego. Obszar ich zainteresowań badawczych koncentruje się szczególnie na edukacji szkolnej, relacjach międzyludzkich, religii i jej związków z przestrzeganiem restrykcji, a także na wpływie choroby na aparat oddechowy człowieka oraz...

Kategorie: materiały wideopopularyzacja nauki
tagi :
więcej

Upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej – nowy projekt Uniwersytetu Śląskiego

Popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, a także prowadzonych na uczelni badań i prac rozwojowych to cel nowego projektu, którego realizację Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpocznie już niebawem, bo w październiku tego roku. Na ten cel przeznaczonych zostanie 410 tys. zł. Uczelnia otrzyma dofinansowanie z dwóch programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Społeczna odpowiedzialność nauki”...

Kategorie: informacjeprojekty
tagi :
więcej

Królowa ludolfina. Rozmowa z prof. Maciejem Sablikiem i dr Jolantą Soberą o tajemniczej liczbie Π

14 marca 2020 roku na całym świecie obchodzony jest Dzień Liczby Pi. Każdego roku studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przygotowują szereg atrakcji z myślą o uczestnikach nietypowego święta. W tym roku, w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, wszystkie inicjatywy musiały zostać odwołane. Zachęcamy więc do lektury wywiadu z matematykami: prof. dr. hab....

Kategorie: nietypowe świętawywiady
tagi :
return to top