Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Istotne publikacje, liczne patenty – UŚ w rankingu „Perspektyw” 2022

20.07.2022 - 11:12 aktualizacja 09.02.2023 - 12:56
Redakcja: OO
Tagi: rankingi

Ukazały się wyniki rankingu szkół wyższych opracowane przez portal „Perspektywy” – Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął wysoką 8. pozycję wśród uniwersytetów. Możemy się także pochwalić wyróżniającymi osiągnięciami w poszczególnych kategoriach rankingu. Wyniki UŚ odnotowywane w „Perspektywach” są dowodem na to, że uczelnia w ostatnich latach systematycznie się rozwija, stając się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla kandydatów na studia, badaczy i pracowników.

Pracownicy UŚ publikują w renomowanych wydawnictwach

Najnowsza odsłona rankingu potwierdza wysoką jakość publikacji pracowników UŚ, określaną przez wskaźnik wskazujący, w jakim stopniu publikacje uczelni są obecne w 10% najczęściej cytowanych czasopismach na świecie. – Tak wysoki wynik zawdzięczamy dobrze projektowanym, wartościowym badaniom, których wyniki prezentowane są w artykułach o międzynarodowej renomie – mówi prof. dr hab. Michał Daszykowski, prorektor ds. nauki i finansów. Warto zaznaczyć, że w tej kategorii Uniwersytet Śląski odnotowuje coroczny progres, ustępując tylko Uniwersytetowi Warszawskiemu, Uniwersytetowi Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, zajmując równorzędną pozycję z Akademią Górniczo-Hutniczą.

Uniwersytet Śląski liderem w zakresie przyznawania patentów

UŚ jest również liderem wśród uniwersytetów w kategorii „patenty i prawa ochronne w Polsce”. Świadczy to o dużym potencjale innowacyjnym uczelni. W kryterium brano pod uwagę liczbę uzyskanych patentów i praw ochronnych na wzory użytkowe w Polsce w latach 2019–2021 w odniesieniu do pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową oraz przypisanych do dyscyplin naukowych w dziedzinach mających „zdolność patentową” (nauki inżynieryjne i techniczne, nauki rolnicze, nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki medyczne i nauki o zdrowiu oraz część nauk społecznych). W 2021 roku naszej uczelni udzielono 46 patentów na wynalazki i 1 prawo ochronne na wzór użytkowy. Wśród nich znalazły się m.in. rozwiązania wspierające dziedziny ważne dla zdrowia i życia człowieka, takie jak:

  • układ do monitorowania funkcji lokomotorycznych organizmu i/lub czynności oddechowych i/lub pulsu,
  • modułowa proteza ręki,
  • membrana z organicznego materiału o właściwościach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych oraz sposób jej otrzymywania.

W momencie publikowania rankingu „Perspektyw” (czerwiec 2022 r.) Uniwersytetowi Śląskiemu w bieżącym roku udzielono 24 patenty na wynalazki.

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu środków na badania

Powodem do zadowolenia jest także wysokie, 6. miejsce wśród uniwersytetów (oraz drugie wśród uczelni na Śląsku) w kategorii „efektywność pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania”. Uwzględniono w niej średnią kwotę środków przeznaczonych na badania i rozwój, jakie zostały pozyskane w latach 2020/2021 w stosunku do ogółu pracowników zaangażowanych w działalność badawczo-wdrożeniową. Środki tego rodzaju są pozyskiwane w konkursach, a to stanowi kolejny dowód jakości prowadzonych badań oraz zaufania ze strony podmiotów finansujących. To także dowód rosnącej determinacji i zaangażowania pracowników Uniwersytetu Śląskiego.

Wysoki poziom kwalifikacji kadry Uniwersytetu Śląskiego

Uniwersytet Śląski uplasował się również w gronie liderów pod względem potencjału naukowego, zajmując 5. miejsce w kategoriach „uprawnienia habilitacyjne” oraz „uprawnienia doktorskie”. Jest to kryterium mówiące nie tylko o wysokiej jakości kadry, ale również o możliwości rozwoju i awansu naukowego. Potwierdza to najwyższe wśród uczelni publicznych na Śląsku nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach (pod tym względem UŚ zajmuje 12. miejsce w Polsce). Warto zaznaczyć, że UŚ jest jedną z uczelni o najszerszym spektrum reprezentowanych dyscyplin naukowych, których jest aż 25.

Atrakcyjne kierunki studiów

Sukcesy naukowe przekładają się także na wysoką jakość oferowanych przez uczelnię kierunków studiów. Najwyżej ocenianym kierunkiem pozostaje geologia, zajmując 3. miejsce w kraju. Warto odnotować, że kierunek inżynieria materiałowa znalazł się na 1. miejscu w Polsce pod względem odsetka studentów zagranicznych. Wiele kierunków zajęło pozycje lepsze niż w ubiegłym roku. Awans aż o 6. pozycji uzyskał kierunek fizyka (z 15. na 9. miejsce) oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna (z 19. pozycji na 13). Psychologia z 18. miejsca przeniosła się na 13., a filozofia oraz biotechnologia (studia II stopnia) zanotowały wzrost o 2 miejsca, plasując się kolejno na 11. i 15. pozycji. Kierunki teologia, kulturoznawstwo oraz turystyka awansowały o jedno miejsce, zajmując odpowiednio 7., 8. i 19. miejsce.

Ogólna pozycja Uniwersytetu Śląskiego wśród uniwersytetów w Polsce to w 2022 roku 8. miejsce, podobnie jak w roku ubiegłym. W rankingu wszystkich 96 uczelni podlegających ocenie Uniwersytet Śląski uplasował się na 27. pozycji. W klasyfikacji doceniono jakość i innowacyjność nauki na UŚ oraz atrakcyjność prowadzonych kierunków studiów. Wysoka pozycja uczelni w kategorii TOP 10 najczęściej cytowanych artykułów naukowych, w zakresie patentów, rozwoju wykwalifikowanej kadry naukowej, a także silnej pozycji wybranych kierunków studiów przyczynią się do podejmowania kolejnych działań związanych ze zwiększaniem oferty dydaktycznej w języku angielskim, wzrostem liczebności kadry międzynarodowej czy nawiązywania współpracy w ramach międzynarodowych zespołów badawczych.


Ranking opublikowano na stronie portalu „Perspektywy”. W zestawieniu uczelni ujęto wszystkie szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne), posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz kształcące co najmniej 200 studentów studiów stacjonarnych.

infografika przedstawiająca w formie tekstowej zajęte miejsca UŚ w rankingu Perspektyw 2022; informacja jest dostępna w notce

return to top