Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

rankingi

liczba aktualności na stronie
8162432

więcej

Uniwersytet Śląski zakwalifikowany do 7 kategorii w rankingu THE WUR by Subject

W najnowszej edycji rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject Uniwersytet Śląski w Katowicach został zakwalifikowany do 7 spośród 9 kategorii, do których aplikował. Jest to najwyższa osiągnięta przez naszą uczelnię liczba kategorii (w poprzedniej edycji było ich 6). Pod tym względem zajmujemy wspólnie z trzema innymi polskimi uczelniami miejsca od 6 do 9....

Kategorie: informacjeosiągnięcia
tagi :
więcej

Wydział Prawa i Administracji UŚ w rankingach „Rzeczpospolitej” oraz „Dziennika Gazety Prawnej”

Ogólnopolski dziennik „Rzeczpospolita” oraz „Dziennik Gazeta Prawna” opublikowały wyniki rankingów wydziałów prawa. Wśród uczelni publicznych WPiA UŚ uplasował się na 4. oraz 6. pozycji, natomiast w klasyfikacji placówek najlepiej przygotowujących do egzaminu na aplikację prawniczą zajął 3. miejsce. W XII edycji zestawienia przygotowanego przez „Rzeczpospolitą” Wydział Prawa i Administracji (WPiA) Uniwersytetu Śląskiego zajął 6. pozycję...

Kategorie: informacjeogólne
tagi :
więcej

Uniwersytet Śląski w rankingu Nature Index Annual Tables 2023

W klasyfikacji ogólnej rankingu Nature Index Annual Tables 2023 Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 1. miejsce wśród śląskich uczelni. Najwyższe miejsce w skali regionu zajęliśmy także w ujęciu dziedzinowym w: naukach chemicznych, naukach o Ziemi i środowisku, naukach fizycznych oraz w zestawieniu grup czasopism (journal group) w kategoriach: Natural sciences i Nature & Science. W przypadku nauk biologicznych wyprzedza nas...

Kategorie: informacjeosiągnięcia
tagi :
więcej

Uniwersytet Śląski w rankingu Global 2000

W najnowszej edycji rankingu Global 2000 publikowanego przez Center for World University Rankings (CWUR) ocenionych zostało 20531 ośrodków naukowo-badawczych instytucji. Zestawienie wyłania 2000 najlepszych uniwersytetów z całego świata. W ujęciu krajowym tego zestawienia, obejmującym 40 instytucji, Uniwersytet Śląski ulokował się na 18. pozycji. Spośród szkół wyższych z województwa śląskiego nasza uczelnia zajęła 2. pozycję (za...

Kategorie: informacjeogólne
tagi :
więcej

Pierwsze miejsce UŚ wśród uczelni w rankingu Najlepszych Pracodawców w Polsce według magazynu Forbes

Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął pierwsze miejsce w kategorii szkolnictwo i badania naukowe, w opracowanym przez magazyn Forbes rankingu Najlepszych Pracodawców w Polsce (Poland’s Best Employers 2023). Nasza uczelnia została sklasyfikowana na 51. miejscu w zestawieniu 300 firm i instytucji wybranych spośród 1900 pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób. Podstawą przygotowania rankingu były indywidualne...

Kategorie: informacjeogólne
tagi :
więcej

Awans Uniwersytetu Śląskiego w rankingu Webometrics

W najnowszej edycji Ranking Web of Universities (Webometrics) Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął wyższą pozycję niż w ubiegłym roku. Uczelnia poprawiła swoje wyniki zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. W rankingu uwzględniono ponad 31 tys. instytucji związanych ze szkolnictwem wyższym z całego świata, w tym niemal 400 z Polski. Nasza uczelnia zajęła 15. miejsce...

Kategorie: informacjeosiągnięcia
tagi :
więcej

UŚ uwzględniony w 6 kategoriach Times Higher Education World University Rankings by Subject

W najnowszej edycji prestiżowego rankingu Times Higher Education World University Rankings by Subject Uniwersytet Śląski w Katowicach został zakwalifikowany do największej dotąd liczby 6 spośród 9 kategorii, do których aplikował. Pod względem liczby kategorii uplasowaliśmy się na 1. pozycji wśród uczelni z województwa śląskiego. Natomiast spośród wszystkich polskich uczelni zajęliśmy 3. miejsce. Wyprzedziły nas jedynie...

Kategorie: informacjeosiągnięcia
tagi :
więcej

Awans UŚ w rankingu szkół wyższych UniRank 2022

W nowej edycji światowego rankingu szkół wyższych UniRank 2022 Uniwersytet Śląski w Katowicach zajął 11. miejsce spośród 128 ocenianych polskich uczelni. Jest to równocześnie najlepszy wynik wśród wszystkich śląskich instytucji akademickich. W światowym rankingu nasz uniwersytet awansował o 310 pozycji i uplasował się na 966. miejscu spośród ok. 13 800 uwzględnionych uczelni. Jest to kolejny awans...

Kategorie: informacjeosiągnięcia
tagi :
return to top