Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Komunikat dot. wdrożenia trzeciego poziomu zabezpieczeń od 22 marca 2021 roku

18.03.2021 - 17:58 aktualizacja 12.04.2022 - 12:00
Redakcja: OO

Szanowni Państwo,

choć już od ponad roku funkcjonujemy w oddaleniu spowodowanym epidemią, nie sądziłem, że wraz z początkiem szczepień nie tylko sytuacja się nie poprawi, ale będziemy zmuszeni zaostrzyć w Uniwersytecie Śląskim procedury zabezpieczające nas przed infekcją wirusem SARS-CoV-2.

Z niepokojem obserwujemy w ostatnich dniach intensywny wzrost zakażeń, tak w regionie, jak i w naszej społeczności akademickiej. Codziennie otrzymujemy informacje o kilkunastu potwierdzonych infekcjach, głównie wśród pracowników administracji.

Wobec rosnącego ryzyka zarażeń, zwłaszcza w grupie niezaszczepionych jeszcze pracowników naszej uczelni, od 22 marca 2021 r. wprowadzam w Uniwersytecie Śląskim trzeci poziom zabezpieczeń (oznaczony kolorem czerwonym), o którym mowa w zarządzeniu Rektora UŚ nr 179 z dnia 16 października 2020 r. Rekomenduję jednocześnie, po uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym, przejście na pracę zdalną już od 19 marca 2021 r.

Trzeci poziom zabezpieczeń wprowadza istotne zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu uczelni. Proszę wszystkich pracowników, studentów i doktorantów o zapoznanie się ze szczegółami dostępnymi na stronie: us.edu.pl/uczelnia/status-zabezpieczen-covid-19/poziom-3

Najważniejsze z nich to:

 • organizacja zajęć wyłącznie w formie zdalnej;
 • ograniczenie do minimum liczby osób przebywających w budynkach;
 • zamknięcie uczelni dla osób trzecich oraz pracowników (z wyjątkiem pracowników niezbędnych do utrzymania funkcjonowania Uczelni) i studentów z wyjątkami określonymi przez Rektora (m.in. konieczność wcześniejszego umówienia spotkania);
 • organizacja spotkań wyłącznie w formie zdalnej, z wyjątkami określanymi przez Rektora (w tym.m.in. ustalone terminy posiedzeń Komisji Dyscyplinarnej);
 • wprowadzenie pracy zdalnej dla wszystkich pracowników z wyjątkiem stanowisk niezbędnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania Uczelni, określanymi przez Rektora i Kanclerza;
 • realizacja wydarzeń wyłącznie w trybie zdalnym;
 • realizacja mobilności wyłącznie w trybie zdalnym (z wyjątkiem tych, na które wyrażono zgodę wcześniej);
 • ograniczenia w funkcjonowaniu akademików, w tym zakaz kwaterowania (UWAGA: bez stosowania zakazu opuszczania akademików);
 • ograniczenia w korzystaniu z infrastruktury badawczej, dydaktycznej i artystycznej do niezbędnych przypadków, wyłącznie za zgodą Rektora lub upoważnionego przez niego dziekana.

Mimo przełomu, jakim było opracowanie szczepionki przeciw wirusowi SARS-CoV-2 i rozpoczęcia procesu szczepień, nadal najskuteczniejszym sposobem powstrzymania rozwoju epidemii jest izolacja i dystans społeczny. Także w uczelniach. Proszę Państwa o zachowanie ostrożności oraz wyrozumiałość wobec faktu, że zastosowane środki obrony przed wirusem spowodują spowolnienie realizacji spraw, którymi zajmuje się administracja uniwersytecka. Troska o zdrowie koleżanek i kolegów niech będzie naszym priorytetem i dowodem solidarności w tak trudnym czasie. Ufam, że już niebawem zostanie podjęta decyzja o objęciu Ich programem szczepień wraz z innymi pracownikami uczelni.

Mam nadzieję, że trzeci poziom zabezpieczeń nie pozostanie z nami długo i postępujące coraz szybciej szczepienia pozwolą nam odzyskiwać stopniowo uczelnię jako miejsce pracy i wspólnego przebywania.

 

Bądźcie zdrowi

Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego

kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, napis na czerwonym tle: poziom 3

return to top