Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

NesT – Networking Ecologically Smart Territories

17.09.2020 - 12:49, aktualizacja 08.03.2023 - 11:42
Redakcja: AJS
Godło Unii Europejskiej

NesT – Networking Ecologically Smart Territories (Ekologicznie inteligentne terytoria połączone w sieć)

Program: Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange

Nr umowy grantowej: 101007915

Okres realizacji: 01.09.2021 – 31.08.2024

Kierownik projektu w Uniwersytecie Śląskim: dr hab. Michał Krzykawski, prof. UŚ

Jednostka realizująca: Wydział Humanistyczny / Centrum Badań Krytycznych nad Technologiami

 

Dofinansowanie UE dla całego projektu: 989 000 EUR

Dofinansowanie UE dla UŚ: 119 600 EUR

Wartość projektu dla UŚ w zł: 760 543 zł

Dofinansowanie dla UŚ ze środków Budżetu Państwa ramach programu Projekty Międzynarodowe Współfinansowane (umowa 5196/H2020/2021/2): 197.869 zł

 

Projekt, realizowany w ramach programu badawczego Unii Europejskiej Horyzont 2020, Research and Innovation Staff Exchange, jest projektem międzyobszarowym, międzykontynentalnym i międzysektorowym. Projekt łączy prace badawcze prowadzone na płaszczyźnie teoretycznej z praktykowaniem badań współtwórczych (recherche contributive, contributory research), nawiązujących do tradycji badań w działaniu i osadzających proces wytwarzania wiedzy w konkretnych lokalnościach.

 

Projekt bazuje na przekonaniu, że kluczem do przeprojektowania dominującego modelu rozwoju gospodarczego jest dywersyfikacja cyfrowa jako droga do wytwarzanie nowych form wiedzy i odbudowy relacji między umiejętnościami a lokalnością. Tak rozumianą dywersyfikację cyfrową projekt opisuje za pomocą dwóch pojęć:

  • nooróżnorodności (różnorodność form wiedzy teoretycznej i praktycznej, od gr. nous: duch/umysł, rozum);
  • technoróżnorodności (różnorodność technik jako nośników wiedzy).

 

Wychodząc z założenia, że wiedza nie istnieje bez swoich materialnych podpór w postaci technik, urządzeń, aparatów, instrumentów i przyrządów, które są zorganizowane we współczesny system technologiczny i które organizują życie ludzkie w technosferze, stoimy na stanowisku, że nowe przyrządy cyfrowe mogą służyć do przydawania nowych form wiedzy i do odbudowy jej obiegów lokalnych. Dlatego też głównym celem projektu NesT jest wypracowanie odpowiedzi na zjawisko masowej proletaryzacji (utraty wiedzy jako umiejętności: umiejętności życia, wytwarzania, teoretyzowania, koncypowania) jako efektu podporządkowania rozwoju technologii krótkowzrocznym interesom rynku. Prace projektowe dążą do połączenia problemów lokalnych, wynikających ze specyfiki określonych terytoriów, na których znajdują się uczestniczące w projekcie organizacje, z międzynarodowymi obawami epoki antropocenu (kryzys klimatyczny, kryzys bioróżnorodności, kryzys epidemiologiczny, kryzys demokracji, apatia polityczna, utrata zaufania społecznego wobec nauki, nadmiar informacji, dezinformacja i zjawisko postprawdy, a więc wszystko to, co jest efektem obarczonego błędem użytku z technik i technologii).

 

Projekt NesT realizuje 11 organizacji będących beneficjentami lub partnerami projektu:

  • cztery europejskie instytucje badawcze: Technological University Dublin (Irlandia) – koordynator projektu, Institut de Recherche et d’Innovation (Francja), Université Paris Lumières (Francja) i Uniwersytet Śląski w Katowicach (Polska);
  • dwie pozaeuropejskie uczelnie partnerskie: Universidad de las Artes de Ecuador (Ekwador) i University of California, Berkeley (USA);
  • pięciu partnerów nieakademickich: Dublin City Council (Irlandia), Département de la Seine-Saint-Denis (Francja), Fabryka Pełna Życia (Polska), Association Phosphene (Francja) i Consejo de Gobierno de Galápagos (Ekwador).

Projekt realizowany jest poprzez wymianę personelu zaangażowanych instytucji.

Informacja o dofinansowaniu projektu, plus godło Unii Europejskiej

Informacja o dofinansowaniu projektu z Budżetu Państwa

return to top