Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Podsumowanie Tygodnia Dźwięku

16.04.2024 - 14:15, aktualizacja 21.04.2024 - 12:19
Redakcja: K.S

|dr Sara Knapik-Szweda|

2 kwietnia Tydzień Dźwięku rozpoczął się od warsztatów „Spacery dźwiękowe” prowadzone przez dr. Przemysława Schellera. W wyniku warsztatów powstały krótkie etiudy muzyczne z wykorzystaniem dźwięków nagranych w Katowicach przez uczestników w aglomeracji Śląska oraz na terenie Akademii Muzycznej w Katowicach. Z zebranych materiałów stworzono wspólny koncert wraz z wizualizacjami – obrazami/zdjęciami – ze współpracy z dr. hab. Pawłem Mędrkiem oraz studentami Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach – Aleksandrem Steblikiem, Pauliną Radomską, Anną Rumin.

Koncert „Moje dźwiękowe miasto” odbył się 7 kwietnia jako zwieńczenie i zakończenie Tygodnia Dźwięku. Ważnym aspektem niniejszych warsztatów było zaangażowanie uczestników, którzy stali się twórcami i odkrywcami dźwięków w różnych przestrzeniach. W zależności od indywidualnej wrażliwości artystów przybrał on formę obiektywnego przedstawienia otaczającego nas świata, albo subiektywnej koncentracji na wybranym, brzmiącym elemencie. Utwory, powstałe z samodzielnie dokonanych nagrań terenowych, a następnie poddane obróbce przy pomocy nowoczesnych technologii dźwiękowych, zostały zaprezentowane z towarzyszeniem instalacji wizualnej. Warsztaty odbyły się w trzech grupach zróżnicowanych wiekowo.

3 kwietnia odbyła się konferencja naukowa pt. „Dźwięk i jego Droga”. Było to interdyscyplinarne wydarzenie, w ramach którego wraz z prelegentami różnych zakątków Polski, z zaproszonymi gośćmi – prof. Evana Rudda z Norwegii oraz dr Alexadnry Ullsten ze Szwecji – przyglądaliśmy się zagadnieniom dźwięku z perspektywy socjologicznej, psychologicznej, fizycznej, akustycznej, muzycznej oraz muzykoterapeutycznej. Wygłaszane prelekcje były okazją do rozważań badawczych i praktycznych. Stały się początkiem dyskusji na temat dźwięku i jego właściwości. Ważną częścią konferencji był panel dyskusyjny „Porozmawiajmy o dźwiękach inaczej”, w ramach którego spotkały się dwie Kultury – Kultura g/Głuchych oraz kultura osób słyszących. Konferencja zatem miała wymiar inkluzyjny i była okazją do wsłuchiwania się i poznawania opinii i perspektyw zróżnicowanego gremium odbiorców. Drugi dzień zakończył się dwoma warsztatami – „W poszukiwaniu harmonii: pielęgnowanie życzliwości i uważnej świadomości na scenie” dr Maria Chełkowicz–Zacharewicz oraz „Parents as Nurturing Resources: A Family Integrated Approach to Music Therapy for Neonatal Procedural Support” dr Alexandra Ullsten.

Kolejny dzień przyniósł wydarzenie plenerowe: „Dźwięk jest wśród nas – eksploracja dźwięków w społeczności”, w którym brały udział bardzo różne grupy społeczne. Zostało zaproszone Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji Arteria WTZ, studenci kierunków pedagogicznych, muzykoterapeutycznych, arteterapeutycznych oraz przechodnie. W ramach Tygodnia Dźwięku, na Rynku w Katowicach stanęło Mobilne Centrum Muzyki – przewoźna i plenerowa scena muzyczna prowadzona przez Fundację Nordoff Robbins Polska. Grono muzykoterapeutów zapraszało osoby uczestniczące do spontanicznej gry, śpiewu i tańca do muzyki. Szeroki wybór instrumentów i utwory o różnorodnej stylistyce pozwalały grającym odnaleźć właściwe dla siebie miejsce w zespole. To była społeczna eksploracja dźwięków w plenerze, w samym sercu Katowic. „Dźwięk jest wśród nas – eksploracja dźwięków w społeczności”, w którym brały udział bardzo różne grupy społeczne. Dr Alexandra Ullsten uczestniczyła w sesjach muzykoterapeutycznych realizowanych przez dr Sarę Knapik-Szwedę.

Trzeci dzień Tygodnia Dźwięku zakończył się koncertem Bytomskiego Kolektywu Śpiewaczego promującego kulturę, tradycję pieśni z Polski oraz z Ukrainy. Dzięki prowadzonym warsztatom dla trzydziestu osób, śpiewaczki rozwijały idee śpiewu tradycyjnego. Ostatnim wydarzeniem czwartkowym było zwiedzanie Opery Śląskiej w Bytomiu, podczas którego uczestnicy mogli poznać historię budynku oraz jego przemiany na przestrzeni ostatnich lat. W ramach wydarzenia uczestnicy mogli zajrzeć za kulisy bytomskiego teatru, dowiadując się, jak powstają scenografia i kostiumy do spektakli.

Czwarty dzień Tygodnia Dźwięku rozpoczął się od warsztatów „Dźwięk jest dla wszystkich. Warsztaty muzykoterapeutyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Najistotniejszym celem tego wydarzenia było wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dotarcie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym razem dźwięk i jego właściwości pojawiły się w określonych grupach społecznych. Kolejne warsztaty – „Akustyczny self-care” dla seniorów oraz Dźwiękowy Self-Care dla dorosłych były wypełnione różnymi formami percepcji dźwiękowej – pierwszy za pomocą ruchu oraz wizualizacji ruchowej, drugi za pomocą doświadczenia słuchania i wchodzenia w głęboki relaks. Piątek zakończył się wernisażem dzieł stworzonych przez twórczynie i twórców związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach pt. „Interferencje” na podstawie postaw twórczych, wrażliwości i doświadczeń artystycznych osób posługujących się szeroko pojętym językiem sztuk wizualnych. Kolejny dzień zakończył się Koncertem w Filharmonii Śląskiej z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej pod batutą Dawida Runtza wraz z solistą Jakubem Jakowiczem.

Piąty dzień Tygodnia Dźwięku przyniósł warsztaty dla zróżnicowanej grupy – „Weekendowe spotkanie z akustyką – nauka i zabawa” prowadzone przez dr. Marcina Łaciaka oraz dr Anetę Szczygielską-Łaciak dla rodzin z dziećmi. W ich ramach budowano proste instrumenty, eksplorowano różne brzmienia i akustyczne możliwości dźwięków. Jednoczenie dr Sara Knapik-Szweda poprowadziła warsztaty „Ekspresyjne formy zapobiegające wypaleniu zawodowemu” dla nauczycieli, terapeutów i wykładowców, w ramach których pokazała twórcze i ekspresyjne strategie radzenia sobie ze stresem, zapobiegając symptomom wypalenia zawodowego. Sobota zakończyła się koncertem relaksacyjnym „Sztuka dla dobrostanu człowieka. Koncert relaksacyjny Zoi Michailovej” współorganizowanym z Fundacją Soundspace, której głównym celem jest tworzenie platform współpracy środowisk twórczych oraz popularyzacja kultury wizualnej i dźwiękowej.

Ostatni dzień przyniósł niespotykany efekt muzyczno-wizualny – Koncert “Moje dźwiękowe miasto”. Podstawą programu koncertowego stanowiły kompozycje stworzone przez uczestników wtorkowych i środowych warsztatów prowadzonych przez dr. Przemysława Schellera. Jako kontrapunkt do twórczości Mieszkańców Miasta Nauki posłużyły kompozycje elektroakustyczne kompozytorów związanych z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Do prezentowanych utworów zostały utworzone wizualne propozycje tworzone przez artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych na czele z dr hab. Pawłem Mędrkiem. Koncert prowadzony był przez dr Agnieszkę Nowok-Zych i skupił w Filharmonii Śląskiej szerokie gremium odbiorców.

return to top