Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Nabór wniosków do konkursu pn. „Otwarty dostęp”

09.11.2020 - 16:29 aktualizacja 20.11.2020 - 07:48
Redakcja: MK
Tagi: idb, inicjatywa doskonałości, open access, publikacje, widzialność

9 listopada 2020 roku rozpoczął się nabór do konkurs pn. „Otwarty dostęp”, którego celem jest dofinansowanie publikacji typu Open Access w prestiżowych otwartych czasopismach o znaczącym zasięgu.

Konkurs adresowany jest do pracowników prowadzących działalność naukową w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, spełniających wymagania ujęte w regulaminie programu. Dofinansowanie udzielane jest na zasadzie promesy i może objąć publikację tekstów naukowych w trybie Open Access w otwartych czasopismach naukowych. Maksymalna kwota jednorazowego dofinansowania wynosi 15 tys. zł. Wnioskodawcami w konkursie są dyrektorzy instytutów, którzy wskazują artykuły autorstwa przedstawicieli danej dyscypliny przeznaczone do publikacji w otwartym dostępie.

Konkurs nawiązuje do celów Inicjatywy Doskonałości Badawczej poprzez wzmocnienie widzialności wyników wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz wspieranie uczonych na wszystkich etapach ich naukowego rozwoju.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz formularz zgłoszeniowy i regulamin dostępne są w zakładce Widzialność.

Kobieta w czytelni

return to top