Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Misja i cele

W Centrum Badań Romskich zajmujemy się problematyką tożsamości i kultury Romów. Naszą misją jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz prowadzenie wspólnych badań, nie tylko krajowych, lecz także międzynarodowych.

W Polsce, jak i w Europie istnieją jedynie lokalne ośrodki badawcze skupiające się na przedmiotowej problematyce, a instytucje o charakterze międzynarodowym mają raczej wymiar administracyjny. Chcemy to zmienić.

Wiodącym tematem badawczym realizowanym w Centrum Badań Romskich jest prowadzenie, poprzez integrację środowiska naukowego, badań na temat społeczności romskiej w celu zrozumienia znaczenia tej mniejszości etnicznej w Europie oraz charakterystyki warunków społeczno-gospodarczych, kulturowych i językowych. Zadania będą współfinansowane i realizowane we współpracy z Indyjską Radą ds. Stosunków Kulturowych (Indian Council for Cultural Relations, ICCR) w ramach zawartego porozumienia Memorandum of Understanding.

Wybrane cele w ramach współpracy z ICCR:

  • wymiany krótkoterminowe specjalistów z Indii i Polski,
  • dwie–trzy wymiany stypendialne dofinansowane z grantu na prowadzenie prac badawczych w Indiach lub dwa–trzy stypendia indyjskie na prowadzenie badań w Polsce – stypendyści otrzymają pomoc finansową na pobyt i publikację badań,
  • jedna konferencja międzynarodowa na temat społeczności romskiej każdego roku na przemian w Indiach i w Polsce, a także dwa seminaria w roku (raz w Indiach, raz w Polsce),
  • wybieranie i proponowanie stypendiów lub stażów przez ICCR ze studentami romskimi,
  • publikacja prac badawczych w czasopismach dotyczących badań diaspory romskiej i grup Romów,
  • współpraca z indyjskimi uniwersytetami lub instytucjami oferującymi kursy z zakresu studiów nad Romami,
  • publikacja monografii naukowych z obszaru studiów romskich w prestiżowych wydawnictwach w Europie oraz Indiach.

Aktualnie powstaje społeczność międzynarodowa (International Network) nauczycieli języka romani i badaczy romskich z całej Europy oraz Indii. Zostanie również utworzony program dla osób na studiach III stopnia prowadzących badania w obszarze problematyki romskiej (Roma Issues Network) w Europie oraz Indiach.

szkoła w Koszycach

Szkoła w Koszycach | fot. dr Łukasz Kwadrans

return to top