Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Centrum Badań Romskich

W Centrum Badań Romskich zajmujemy się problematyką tożsamości i kultury Romów. Naszą misją jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz prowadzenie wspólnych badań, nie tylko krajowych, lecz także międzynarodowych.

W Polsce, jak i w Europie istnieją jedynie lokalne ośrodki badawcze skupiające się na przedmiotowej problematyce, a instytucje o charakterze międzynarodowym mają raczej wymiar administracyjny. Chcemy to zmienić.

zbliżenie na dłoń osoby dorosłej trzymającej dłoń dziecka

Badania

Szczegółowe informacje o prowadzonych działaniach.

Więcej o badaniach

otwarta książka

Inicjatywy

Informacje o publikacjach naukowych i wydarzeniach.

Więcej o inicjatywach

osoba podpisująca dokument, zbliżenie na dłoń

Współpraca

Informacje o partnerach krajowych i zagranicznych.

Więcej o współpracy

Kontakt 

Funkcję dyrektora Centrum Badań Romskich pełni prof. dr hab. Hristo Kyuchukov z Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego.

e-mail: hristo.kyuchukov@us.edu.pl

return to top