Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Misja

Misją Uniwersyteckiego Centrum Kreatywnego Obywatelstwa jest kształtowanie świadomych i kreatywnych zachowań obywatelskich jako zadania interdyscyplinarnego, związanego ze wzmocnieniem indywidualnych czynników wspierających aktywność na rzecz otoczenia, prospołeczne nastawienie oraz gotowość do przeciwstawiania się tendencjom prowadzącym do eskalacji uprzedzeń i tendencji antyspołecznych.

Inicjatywa Uniwersyteckiego Centrum Kreatywnego Obywatelstwa pomyślana jest jako profesjonalna oferta młodych pracowników nauki, skierowana szczególnie do ludzi młodych, oparta na następującym myśleniu:

okres formatywnych zmian tożsamości i osobowości przyszłych liderów grup społecznych, instytucji publicznych, zespołów zawodowych, organizacji gospodarczych

zaangażowanie młodych pracowników nauki odbywać się będzie we współpracy z doświadczonymi, uznanymi badaczami

Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa ma służyć interesom lokalnych społeczności, pomagając im rozpoznać i opisać ich specyficzne cechy i problemy, a jednocześnie umożliwiając im spojrzeć na własne dylematy z perspektywy globalnej naukowej refleksji

zadaniem jest współpraca z instytucjami edukacyjnymi, podmiotami samorządowymi, instytucjami publicznymi, organizacjami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami regionu, dzięki której projekty badawcze i wdrożeniowe zostaną osadzone w kontekście społecznym

wyciągnięte do przodu ręce pięciu osób

Zadania:

  • prowadzenie prac rozwojowych i wdrożeniowych, ukierunkowanych na wykorzystanie wyników prac naukowych w praktyce;
  • współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami prowadzącymi działalność naukową;
  • współpraca z organizacjami i instytucjami, w których aktywność obywatelska jest niezbędnym determinantem ich działania;
  • świadczenie usług badawczych i projektowych;
  • organizacja konferencji, szkoleń, seminariów, praktyk, warsztatów, wizyt studialnych i innych przedsięwzięć prowadzących do wymiany doświadczeń.

return to top