Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Oferta

Oferta dla partnerów samorządowych, placówek edukacyjnych i organizacji pozarządowych

  • diagnostyka kompetencji społecznych i problemów społecznych, oparta na wypracowywanych w ramach działalności Centrum instrumentach badawczych;
  • tworzenie instrumentów badawczych dedykowanych diagnostyce konkretnych zachowań i czynników osobowych mających znaczenie dla postaw obywatelskich;
  • prowadzenie ekspertyz i analiz problemów oraz zagadnień społecznych na potrzeby organizacji i instytucji publicznych;
  • przygotowywanie seminariów, szkoleń i konferencji spełniających oczekiwania otoczenia społecznego;
  • stałe monitorowanie potrzeb instytucji społecznych w zakresie rozwiązań zagadnień społecznych, wypracowywane w Centrum dzięki utrzymywaniu kontaktu z partnerami społecznymi;
  • popularyzacja wyników badań naukowych i rozwiązań praktycznych w trakcie wydarzeń o randze krajowej i międzynarodowej (np. podczas Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE);
  • tworzenie miejsca dla odbywania praktyk studenckich, organizowania szkół i obozów naukowych.

return to top