Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Aparatura badawcza

Start lotu badawczego

Wyposażenie mobilnych laboratoriów

ANALIZATOR OZONU POM 2B Technology

Urządzenie umożliwiające pomiar zawartości ozonu w powietrzu atmosferycznym. Aparat przystosowany do pomiarów terenowych na różnych wysokościach.

img

AETHALOMETR typ AE51

Urządzenie umożliwiające pomiar stężenia sadzy w powietrzu.

img

Analizator nanocząstek NANOSKAN TSI

Urządzenie dostarczające informacji o ilości nanocząstek w dziesięciu przedziałach analizowanych w zakresie od 10 nm do 300 nm.

img

Licznik mikrocząstek

16-sto kanałowe urządzenie dostarcza informacji dotyczących ilości i stężenia cząstek o średnicach od 0,3 μm do 10 μm.

img

Analizator gazów DUVAS 3000

Urządzenie wykonuje analizę zawartości SO2, NO, NO2, NH3, benzenu, formaldehydu. Posiada wbudowany GPS.

img

Przenośna stacja meteorologiczna GILL

Dokonuje pomiaru podstawowych parametrów meteorologicznych: temperatury, ciśnienia oraz wilgotności. Wszystkie dane są rejestrowane do dalszej analizy.

img

Aspirator wysokoprzepływowy SENYA

Urządzenie umożliwia pobór prób pyłów atmosferycznych przy przepływie do 150 m3/h. Pobrane pyły mogą być wykorzystane do dalszych analiz w laboratoriach stacjonarnych w celu uzyskania składu chemicznego, fazowego, mineralnego, zaadsorbowanych związków organicznych, zawartości radionuklidów itp.

img

Transponder lotniczy

Urządzenie pozwala na bezpieczne korzystanie z przestrzeni powietrznej Napowietrznego Mobilnego Laboratorium.

img
return to top