Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Zespół

DYREKTOR ULKA

Dr hab. Mariola Jabłońska, prof. UŚ. Fot. B. Smieja-Król

dr hab. MARIOLA JABŁOŃSKA, prof. UŚ

DYREKTOR

UNIWERSYTECKICH LABORATORIÓW KONTROLI ATMOSFERY

e-mail: mariola.jablonska@us.edu.pl

Współorganizatorka pierwszego w Polsce Napowietrznego Mobilnego Laboratorium umieszczonego w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze realizującego badania zanieczyszczenia powietrza. Obecnie Dyrektor Uniwersyteckich Laboratoriów Kontroli Atmosfery (ULKA).

Odpowiedzialna za wyposażenie laboratorium w aparaturę umożliwiającą prowadzenie interdyscyplinarnych badań atmosfery.

Prowadzi badania składu mineralnego, fazowego i chemicznego zanieczyszczeń pyłowych atmosfery.

Zainteresowania naukowe:

badania w zakresie mineralogii środowiskowej i medycznej ze szczególnym uwzględnieniem mineralogii pyłów występujących w tkance płucnej człowieka. Badania w zakresie geochemii i mineralogii środowiskowej z wykorzystaniem metod mikroskopii elektronowej SEM i TEM.

PRACOWNICY PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ I NAUKOWĄ ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCY Z ULKA

Dr hab. Stanisław Duber, prof. UŚ

dr hab. STANISŁAW DUBER, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

e-mail: stanislaw.duber@us.edu.pl

Prowadzi badania w zakresie fizyki oraz fizyki środowiskowej. Zajmuje się analizą zanieczyszczeń pyłowych przy użyciu spektrometru XRF.

Prowadzi badania nad strukturą różnych form węgla maturalnego (kamiennego, antracytu i grafitu) jak i syntetycznych materiałów węglowych (węgiel aktywny, szklistopodobny, pianki węglowe, nanorurki węglowe) w tym badanie struktury sadzy technicznej i sadzy w atmosferze.

Działalność naukowa obejmuje również badania na zlecenie przemysłu materiałów węglowych i grafitowych.

Prof. dr hab. Monika Fabiańska, prof. UŚ

prof. dr hab. MONIKA FABIAŃSKA

Wydział Nauk Przyrodniczych

e-mail: monika.fabianska@us.edu.pl

Chemik z wykształcenia, ekspert w zakresie środowiskowej geochemii organicznej.

Realizuje badania w zakresie geochemii organicznej pyłów zanieczyszczających atmosferę.

Zainteresowania: geochemia organiczna, osadowa materia organiczna, paliwa kopalne, ochrona środowiska w kontekście utylizacji paliw kopalnych i składowania odpadów paliw kopalnych.

Specjalistka wykorzystania metod  GC-MS i interpretacji analiz w badaniach środowiskowych.

Prof. dr hab. Janusz Janeczek

prof. dr hab. JANUSZ JANECZEK

Wydział Nauk Przyrodniczych

e-mail: janusz.janeczek@us.edu.pl

Współorganizator pierwszego w Polsce  Napowietrznego Mobilnego Laboratorium umieszczonego w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze do interdyscyplinarnych badań zanieczyszczeń atmosfery.

Prowadzi badania składu mineralnego i fazowego zanieczyszczeń pyłowych atmosfery oraz ich przestrzennej dyspersji, w tym identyfikacji źródeł zanieczyszczeń atmosferycznych oraz roli pyłów atmosferycznych w mineralizacji ludzkich płuc.

Prowadził badania mineralogiczne i geochemiczne naturalnych reaktorów jądrowych ze szczególnym uwzględnieniem minerałów uranu oraz migracji pierwiastków promieniotwórczych.

Zajmuje się różnymi problemami mineralogii, w tym mineralogii środowiskowej.

dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ

dr hab. MIROSŁAW NAKONIECZNY, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

e-mail: miroslaw.nakonieczny@us.edu.pl

Współorganizator pierwszego w Polsce Napowietrznego Mobilnego Laboratorium umieszczonego w koszu załogowego balonu na ogrzane powietrze realizującego interdyscyplinarne badania zanieczyszczenia atmosfery.

Biolog, którego specjalizację naukową stanowi fizjologia zwierząt i ekotoksykologia.

Zainteresowania naukowe to:

 • stres środowiskowy (gł. zanieczyszczenie środowiska metalami) a procesy fizjologiczne i biochemiczne u bezkręgowców, głównie owadów;
 • zjawisko multistresu i jego oddziaływanie na organizmy żywe (owady jako model badawczy, ze szczególnym wykorzystaniem pszczoły miodnej);
 • zależność roślina żywicielska – roślinożerca z wykorzystaniem owadów jako modelu badawczego;
 • budowa i funkcja przewodu pokarmowego owadów ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiomu.
 • czynna ochrona gatunkowa bezkręgowców z wykorzystaniem metod fizjologii, biochemii i biologii molekularnej;
 • problematyka rozwoju zrównoważonego.

 

Tekst ze strony internetowej: usosweb.us.edu.pl.

dr Piotr Siupka

dr PIOTR SIUPKA

Wydział Nauk Przyrodniczych

e-mail: piotr.siupka@us.edu.pl

Biolog i mikrobiolog. Prowadzi badania od charakterystyki mikrobiologicznej środowisk węgla kamiennego, poprzez mechanizmy przystosowania mikroorganizmów do życia w tych środowiskach, aż do określenia potencjału wykorzystania mikroorganizmów z tych środowisk.

Pierwszy w Polsce zastosował aspirator μCoriolis do pobrania prób mikrobiologicznych w powietrzu przy użyciu napowietrznego mobilnego laboratorium umieszczonego w załogowym balonie na ogrzane powietrze.

Zainteresowania:

 • mikrobiologia środowisk związanych z węglem kamiennym
 • mikroorganizmy w pyłach atmosferycznych i ich migracja w środowisku,
 • wykorzystanie mikrobiologii w nowych technologiach,
 • odkrywanie nowych szczepów bakterii i możliwość ich użytecznego wykorzystania (np. odkrycie nowego szczepu promieniowca w sadzy).

 Dr hab. Beata Smieja-Król, prof. UŚ

dr hab. BEATA SMIEJA-KRÓL, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

e-mail: beata.smieja-krol@us.edu.pl

Realizuje badania z zakresu mineralogii i geochemii środowiskowej.

Zainteresowania naukowe:

 • depozycja pyłu geogenicznego i antropogenicznego
  w torfowiskach w Polsce i na świecie,
 • wykorzystanie cząstek nieorganicznych do określania źródeł pyłu oraz jako markerów działalności przemysłowej,
 • biogeochemia pierwiastków śladowych,
 • biogeniczne siarczki metali,
 • wykorzystanie metod mikroskopii elektronowej SEM i TEM oraz spektroskopii XRF w badaniach środowiskowych.

Dr hab. Danuta Smołka-Danielowska, prof. UŚ

dr hab. DANUTA SMOŁKA-DANIELOWSKA, prof. UŚ

Wydział Nauk Przyrodniczych

e-mail: danuta.smolka-danielowska@us.edu.pl

Realizuje badania z zakresu geochemii środowiskowej i mineralogii stosowanej.

Zainteresowania naukowe:

 • nieorganiczna geochemia środowiska,
 • geochemia zanieczyszczeń pyłowych,
 • analizy pierwiastków potencjalnie toksycznych i ziem rzadkich w  odpadach przemysłowych, żużlach i popiołach ze spalania paliw kopalnych oraz biomasy,
 • minerały promieniotwórcze i ziem rzadkich w popiołach  wytworzonych.
  w procesach spalania węgli kamiennych uwzględniających różne reżimy technologiczne.

Specjalistka w zakresie zastosowania geochemicznych metod analizy do badań prób środowiskowych.

mgr inż. Mirosław Szczyrba (fot. B. Smieja-Król)

mgr inż. MIROSŁAW SZCZYRBA

Wydział Nauk Przyrodniczych

e-mail: miroslaw.szczyrba@us.edu.pl

Specjalista w zakresie obsługi aparatury mobilnej napowietrznego mobilnego laboratorium umieszczonego w koszu balonu na ogrzane powietrze, oraz laboratorium terenowego z wykorzystaniem samochodu terenowego.

Zainteresowania:

 • zanieczyszczenia pyłowe atmosfery z obszarów górskich Polski południowej,
 • metody mikroskopii elektronowej i analizy fazowej w wykorzystaniem skaningowej mikroskopii elektronowej SEM,
 • zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających podłączenie aparatury w laboratoriach mobilnych.

ZAŁOGA BALONU ULKA

dr inż. Witold Filus

dr inż. WITOLD FILUS

PILOT – KAPITAN

 

Pilot PLL LOT – kapitan samolotów Embraer, instruktor balonowy, szybowcowy i samolotowy, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej, wielokrotny mistrz Polski w zawodach balonowych, trener kadry narodowej sportów balonowych, współorganizator i dyrektor sportowy międzynarodowych zawodów  balonowych w Krośnie oraz na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Uprawnienia do lotów balonami na ogrzane powietrze (w pełnym zakresie), egzaminator Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

mgr inż. Tomasz Filus

mgr inż. TOMASZ FILUS

PILOT

 

Pilot samolotów rejsowych Embraer PLL LOT. Wielokrotny mistrz Polski i wicemistrz świata w zawodach balonów na ogrzane powietrze.

Uprawnienia do lotów balonami na ogrzane powietrze (w pełnym zakresie).

mgr inż. Krzysztof Korepta

mgr inż. KRZYSZTOF KOREPTA

PILOT REZERWOWY

 

Pracownik dydaktyczny na Politechnice Krakowskiej. Uprawnienia do lotów balonami na ogrzane powietrze (w pełnym zakresie).

return to top