Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Powrót do mobilności | dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ

23.07.2021 - 09:02 aktualizacja 21.01.2022 - 15:22
Redakcja: OO
Tagi: badania, Inicjatywa Doskonałości Badawczej, mobilność, research, Research Excellence Initiative

INICJATYWA DOSKONAŁOŚCI BADAWCZEJ


POWRÓT DO MOBILNOŚCI

Cykl „Powrót do mobilności”
to relacje z wypraw badawczych
laureatów konkursu „Mobilność kadry”

dr hab. Łukasz Pawlik, prof. UŚ

Staż badawczy w Czechach oraz na Uniwersytecie Kolorado w Denver

Program „Mobilność kadry” wspierający krótkie staże badawcze pozwolił mi na spędzenie trzech miesięcy w Czechach – w Instytucie Ekologii Lasu w Brnie. Pobyt umożliwił mi zacieśnienie współpracy z grupą badawczą kierowaną przez dr. Pavla Šamonila, który od wielu lat analizuje procesy naturalne zachodzące w jednych z najlepiej zachowanych i najdłużej chronionych ekosystemów leśnych Europy: rezerwatach Razula, Žofin i Boubin.

Badania terenowe prowadziłem w rezerwacie Boubin, leżącym w obrębie Gór Szumawa, w południowo-zachodniej części Czech. Prace polegały na kartowaniu geomorfologicznym, a następnie stworzeniu mapy procesów powierzchniowych zachodzących na stoku zalesionym, w minimalnym stopniu przekształconym przez człowieka. Innym zagadnieniem realizowanym w trakcie pobytu była interpretacja danych geofizycznych i opracowanie artykułu naukowego.

Pobyt w Czechach był dla mnie nie tylko doświadczeniem naukowym, lecz również społeczno-kulturowym. Miałem możliwość z bardzo bliska, w zwykłej codzienności, przyjrzeć się, jak Czesi spędzają wolny czas, co ich absorbuje i jakie mają poglądy na szereg spraw dotyczących ich kraju, Europy i świata. W trakcie pobytu miałem także okazję zwiedzić najpiękniejsze jaskinie Morawskiego Krasu, m.in. słynną Jaskinię Punkevní, której część zwiedza się na łódce, płynąc podziemną rzeką.

korzenie drzewa
System korzeniowy rozwinięty na pniu drzewa zalegającego w dnie lasu | fot. prof. Łukasz Pawlik

W 2019 roku spędziłem cztery miesiące w Stanach Zjednoczonych w ramach stażu finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Stypendium przyznane zostało w programie im. Bekkera, a jednostką goszczącą był Instytut Biologii Uniwersytetu Kolorado w Denver. Pobyt pozwolił mi na rozwinięcie ścisłej współpracy z dr. Brianem Bumą, której wynikiem dotychczas są dwa opublikowane artykuły naukowe, jedno wystąpienie konferencyjne oraz współpraca w ramach grantu Opus Narodowego Centrum Nauki.

W trakcie pobytu zebrałem bogaty materiał badawczy w postaci rdzeni z przyrostami rocznymi drzew z obszaru osuwiskowego z masywu Colorado Front Range. Głównym celem badań jest określenie aktywności procesów powierzchniowych, takich jak obrywy skalne i osuwiska. Mimo wielu zadań związanych z pracami terenowymi miałem również możliwość poznania miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych: parków narodowych i rezerwatów przyrody. Parki narodowe umożliwiają obcowanie nie tylko z przyrodą nieożywioną. Pod tym względem na pewno szczególne miejsce zajmuje Park Narodowy Yellowstone, gdzie pokaźnych rozmiarów bizony są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Z kolei Park Narodowy Arches oszałamia posągowymi formami rzeźby, takimi jak spektakularne łuki skalne lub skamieniałe wydmy. Zupełnym ewenementem na mapie stanu Utah jest również Park Stanowy Dead Horse Point, gdzie z platformy widokowej, z wysokości 600 metrów, można podziwiać dolinę rzeki Colorado wcinającą się w podłoże piaskowcowe.

Pobyt w Stanach Zjednoczonych został również ubarwiony spotkaniami z różnymi ludźmi, począwszy od Amerykanów, których przodkowie wyemigrowali z krajów Europy pod koniec XIX lub na początku XX wieku, poprzez Meksykanów, Haitańczyków i Polaków, którzy znaleźli tu swoją drugą ojczyznę nie tak dawno temu, aż po stażystów, również z naszego kraju, zdobywających nowe doświadczenia na krótszych lub dłuższych pobytach naukowych w Denver i Boulder.

łuk skalny

Jeden z łuków skalnych, symbol parku – Delicate Arch – w Parku Narodowym Arches | fot. prof. Łukasz Pawlik

return to top