Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Poznaj obszary tematyczne konferencji EuroScience Open Forum 2024

16.11.2023 - 09:46 aktualizacja 16.11.2023 - 09:46
Redakcja: OO

Trwa nabór do międzynarodowej konferencji EuroScience Open Forum 2024, która odbędzie się 12–15 czerwca 2024 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Wystąpienia, dyskusje i debaty toczyć się będą w obrębie sześciu obszarów tematycznych:

  • transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna oznacza zmianę sposobu dotychczasowego dostarczania i wykorzystywania energii. Jej sukces, co oczywiste z perspektywy mieszkańców postindustrialnego regionu, wymaga wyważonego podejścia zarówno technologicznego, jak i społecznego, opartego na dialogu dla wypracowania wspólnych rozwiązań.

  • zrównoważone środowisko

Każda ludzka działalność, zwłaszcza prowadząca do poprawy jakości życia ludzkości wywiera nieuniknioną presję na środowisko naturalne. Konferencja ESOF daje szansę, aby spojrzeć na przemiany ekosystemu z różnych punktów widzenia, zrozumieć, przemyśleć i spróbować przystosować bądź spowolnić negatywne skutki działalności człowieka.

  • tożsamość kulturowa i transformacje społeczne

Sztuka i projektowanie w połączeniu z nauką mogą odczarować trudne tematy, być impulsem do spoglądania dalej, analizowania głębiej i stawiania nie zawsze wygodnych pytań. To one mogą zainicjować proces transformacji społecznych stereotypów i sprawić, że poczucie bycia „stąd” będzie napawać dumą.

  • przemiany w obrębie doskonałości naukowej

Rozumienie doskonałości naukowej jest nieustannie poddawane transformacjom. Chcemy przeanalizować najnowsze trendy i warunki doskonałego prowadzenia badań naukowych, przyjrzeć się kluczowym politykom naukowym, a także zachodzącym w świecie współczesnej nauki zmianom, próbując zrozumieć ich przyczyny i skutki.

  • zdrowe społeczeństwo

Innowacyjne badania w profilaktyce chorób przewlekłych, strategie promowania zdrowia psychicznego, edukacja zdrowotna, badania epidemiologiczne, ocena potrzeb zdrowotnych oraz wpływ czynników środowiskowych na zdrowie – to główne tematy sesji konferencyjnych. Omawiane będą również nowoczesne techniki terapeutyczne, aktywność fizyczna jako sposób na poprawę zdrowia psychicznego oraz znaczenie ochrony środowiska dla zdrowia publicznego.

  • transformacja cyfrowa

Świat zsieciowany, coraz bardziej nasycony cyfrowymi sensorami monitorującymi wszelkie obszary funkcjonowania ludzi, zmienia swoje oblicze. Internet Rzeczy, w połączeniu z wdrażaniem metod uczenia maszynowego i modeli sztucznej inteligencji, otwiera nowy zakres powszechnie dostępnych możliwości partycypacji naukowej.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi opisami obszarów na stronie: www.esof.eu/pl/esof2024-thematic-areas i dołączenia do konferencji w jednym z obszarów wiodących. Instrukcję rejestracji znaleźć można pod adresem: www.esof.eu/pl/call-for-applications.

obszary tematyczne ESOF

return to top