Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. Jerzy Sperka przewodniczącym zespołu eksperckiego w konkursach NPRH

15.05.2019 - 14:28, aktualizacja 15.05.2019 - 14:28
Redakcja: admin

W środę 8 maja 2019 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał prof. dr. hab. Jerzego Sperkę, dyrektora Instytutu Historii UŚ, na przewodniczącego grupy ekspertów do spraw oceny wniosków konkursów Uniwersalia 2.1 i Uniwersalia 2.2 organizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH). Funkcję tę prof. Jerzy Sperka sprawować będzie do 30 października br.

NPRH to program grantowy skierowany do humanistów, który ma ułatwić integrację polskiej humanistyki z humanistyką europejską i światową, a młodym naukowcom umożliwić rozwój kariery naukowej we współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowym. Program ma także upowszechniać osiągnięcia humanistyki polskiej w świecie oraz zapewnić stabilne warunki dla realizacji i finansowania kluczowych, długoterminowych przedsięwzięć badawczych, edytorskich i dokumentacyjnych wymagających tworzenia oraz utrzymania wysoko wyspecjalizowanych i stabilnych zespołów badawczych.

 

return to top