Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rekrutacja na studia podyplomowe 2021/2022

09.06.2021 - 15:56 aktualizacja 10.06.2021 - 15:28
Redakcja: OO

Uniwersytet Śląski w Katowicach w roku akademickim 2021/2022 oferuje studia podyplomowe skierowane do nauczycieli, pedagogów, pracowników sektora publicznego i administracji, a także przedstawicieli wybranych grup zawodowych: prawników, przedsiębiorców, menedżerów, lekarzy.

Oferta

W ofercie uczelni znajduje się niemal 30 programów studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziałach:

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to dobry wybór dla tych, którzy chcą pogłębić specjalistyczną wiedzę, zdobyć nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe. To oferta wspierająca ciągły rozwój osobisty, podniesienie kompetencji oraz zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności na rynku pracy. Przygotowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach propozycja stara się odpowiadać na aktualne potrzeby pracodawców, bierze pod uwagę opinie oraz sugestie słuchaczy i absolwentów studiów podyplomowych, jak również otwiera się na współpracę z lokalnym środowiskiem gospodarczym oraz instytucjami samorządowymi.

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnych metod i form nauczania. Odbywają się najczęściej w co drugi weekend i mają formę dwu- lub trzydniowych zjazdów. Kadrę wykładowców i trenerów stanowią doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni UŚ oraz współpracujący z uczelnią eksperci, specjaliści i praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe.

Nowe studia podyplomowe

W tym roku akademickim do szerokiej oferty studiów podyplomowych wprowadzono nowy program – Dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny. Studia skierowane są do nauczycieli, edukatorów, działaczy trzeciego sektora, absolwentów studiów związanych z kulturą i sztuką, a także lokalnych twórców i przedsiębiorców, pragnących pogłębić swoją wiedzę o regionie Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny.

Program studiów ukierunkowany jest na kształtowanie kompetencji do twórczego i nowoczesnego wykorzystywania potencjału dziedzictwa tego regionu w obszarze kultury tradycyjnej, industrialnej oraz środowiska przyrodniczego. Daje praktyczne umiejętności pracy w społeczności lokalnej i współpracy z instytucjami kultury oraz umożliwia prowadzenie diagnozy potrzeb kulturalnych.

Ważnym aspektem jest zapoznanie słuchaczy z twórczymi i nowoczesnymi sposobami promocji dziedzictwa regionalnego, nowatorskimi pomysłami wykorzystania tradycyjnych rzemiosł we współczesnym wzornictwie czy szeroko pojętej kulturze artystycznej.

zdjęcie gór, logo UŚ, napis: studia podyplomowe dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego i Żywiecczyzny

Rekrutacja

Zapisy na studia podyplomowe odbywają się online w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Znajdują się tam szczegółowe opisy kierunków, wymagania wobec kandydatów, harmonogram rejestracji oraz informacje o procedurach obowiązujących osoby zakwalifikowane na poszczególne kierunki studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych programów dostępne są na stronie internetowej: www.studiapodyplomowe.us.edu.pl.

return to top