Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rzecznik praw i wartości akademickich – warto wiedzieć

06.10.2020 - 10:46 aktualizacja 09.10.2020 - 14:16
Redakcja: AJS

Ochrona praw i interesów pracowników uczelni, a także standardów etycznych obowiązujących we wspólnocie Uniwersytetu Śląskiego to zadanie rzecznika praw i wartości akademickich. Tę odpowiedzialną funkcję Senat uczelni powierzył prof. dr. hab. Jackowi Góreckiemu. Pierwszy w śląskiej Alma Mater rzecznik praw i wartości akademickich rozpoczął sprawowanie swoich obowiązków już we wrześniu, a jego kadencja trwać będzie przez 5 lat.

Jako organ, którego zadaniem jest ochrona pracowników, pełni on przede wszystkim funkcję mediatora w ewentualnych sporach, sprawuje także kontrolę nad aktami, decyzjami i uchwałami wydawanymi na uczelni. Jest tą osobą, do której pracownik może zwrócić się o pomoc w przypadku naruszenia jego praw lub interesów.

Informacje na temat zadań i zakresu działalności dostępne są na stronie internetowej: us.edu.pl. W „Gazecie Uniwersyteckiej UŚ” opublikowany został wywiad z prof. Jackiem Góreckim – „Academic ombudsman”.

 

Dane kontaktowe:

prof. dr hab. JACEK GÓRECKI

RZECZNIK PRAW I WARTOŚCI AKADEMICKICH

rzecznik.prawiwartosci@us.edu.pl

+48 501 655 819

Sekretariat:
+48 32 359 2499

40-007 Katowice
ul. Bankowa 14
pawilon B, II piętro, pokój 349

Materiał filmowy:

prof. dr hab. Jacek Górecki

Prof. dr hab. Jacek Górecki

return to top