Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Student i Doktorant roku 2021 – znamy wyniki głosowania!

18.11.2021 - 11:30 aktualizacja 22.11.2021 - 19:29
Redakcja: RJ

Spośród laureatów XIII edycji konkursu Wyróżnień Rektora UŚ – 11 studentek i studentów oraz 8 doktorantek i doktorantów – wspólnota akademicka wybrała osoby, którym przyznany został tytuł Studenta i Doktoranta Roku. Głosowanie odbyło się poprzez system USOS, w którym każdy mógł oddać jeden głos.

Wszyscy wyróżnieni zostali uhonorowani na uroczystej XIII gali wręczenia wyróżnień, która odbyła się 17 listopada.

Studentką Roku została Małgorzata Poszwa z Wydziału Prawa i Administracji UŚ, natomiast tytuł Doktorantki Roku został przyznany Marlenie Drapalskej-Grochowicz z Wydziału Prawa i Administracji UŚ.

Transmisję z uroczystości można obejrzeć na uniwersyteckim kanale YouTube. Fotorelacja z gali znajduje się na stronie us.edu.pl.

grafika promująca konkurs Wyróżnienia JM Rektora, kolorowa mandala/graphic promoting the Rector's Distinctions competition, colorful mandala

Studentka Roku: Małgorzata Poszwa z Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Fot. Centrum Komunikacji Medialnej/Olimpia Orządała

Małgorzata Poszwa

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ w XIII edycji konkursu za inicjowanie i rozwijanie życia studenckiego jako studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Od 2017 roku jest aktywną działaczką Samorządu Studenckiego, a od 2020 roku przewodniczącą Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego oraz koordynatorką reprezentującą województwo śląskie w Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.

Brała udział w organizacji Dnia Otwartego WPiA (2018, 2019), a także wydarzeń takich, jak: „14th Conference of Youth” – Szczyt Klimatyczny Młodych (2018) oraz „Śląskie na Śląskim Fest” (2018) z okazji 20-lecia Województwa Śląskiego, 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego oraz 100-lecia Adwokatury Polskiej.

Współorganizatorka wielu projektów i wydarzeń studenckich, m.in.: „Maratonu Zdrowia Psychicznego” (2021), „Maratonu Zdrowia Fizycznego” (2021). „Lauru Studenckiego” (2020), „Dnia Studenta” (2019), „Balu WPiA” (2019), „Otrzęsin WPiA” (2018 i 2019), „Półmetku UŚ” (2020).

Jej pasją jest samorządność studencka oraz taniec.

Z całością dokonań studentki można zapoznać się na stronie wyróżnień.

 

Marlena Drapalska-Grochowicz

Otrzymała Wyróżnienie Rektora UŚ w XIII edycji konkursu za osiągnięcia naukowe i działalność społeczną, w tym na rzecz wspólnoty akademickiej jako doktorantka w dyscyplinie prawo na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Posiada bogaty dorobek naukowy, jest autorką lub współautorką 12 artykułów naukowych oraz 3 rozdziałów książkowych. Realizuje autorski grant z Narodowego Centrum Nauki pn. „Rekonstrukcja kategorii «bliskości» w polskim systemie prawnym”. Wystąpiła na 10 konferencjach międzynarodowych oraz 15 konferencjach ogólnopolskich.

Współorganizowała kilka wydarzeń naukowych i popularnonaukowych. Jest zaangażowana społecznie w działania na rzecz prawnej ochrony zwierząt, m.in. od 2017 roku jest opiekunem pomocniczym Koła Naukowego Praw Zwierząt, które jest pierwszym tego rodzaju kołem naukowym w Polsce.

Współtworzyła strukturę urzędu Rzecznika Praw Studenta i Doktoranta UŚ, w którym pełni funkcję pełnomocnika, prowadząc sprawy oraz angażując się czynnie w rozwój tego urzędu.

W wolnym czasie pogłębia swoje zainteresowania związane ze sztuką – maluje akwarelami oraz fotografuje. Interesuje się historią sztuki, szczególnie malarstwem drugiej połowy XX w. oraz muzyką (zwłaszcza jazzem oraz muzyką świata, ale też rockiem progresywnym).

Z całością dokonań doktorantki można zapoznać się na stronie wyróżnień.

Doktorantka Roku: Marlena Drapalska-Grochowicz z Wydziału Prawa i Administracji UŚ

Fot. Centrum Komunikacji Medialnej/Olimpia Orządała

return to top