Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

„Swoboda badań” – II edycja konkursu | Podsumowanie naboru wniosków

18.01.2022 - 13:12 aktualizacja 21.01.2022 - 14:58
Redakcja: OO
Tagi: konkursy, swoboda badań

Zakończył się nabór aplikacji do II edycji konkursu „Swoboda badań” dla naukowców Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem w środowisku badaczy. Łącznie wpłynęło 210 wniosków o dofinansowanie takich działań naukowych, jak: wyjazdy badawcze i konsultacyjne, kwerendy, badania terenowe, opracowanie dzieł muzycznych i artystycznych. Aplikowano ponadto o dofinansowanie zakupu materiałów i odczynników niezbędnych do prowadzenia badań własnych, a także kosztów tłumaczeń i korekt tekstów przeznaczonych do publikacji w znaczących czasopismach naukowych. Wnioskodawcy zobowiązani byli do zadeklarowania minimum jednego osiągnięcia publikacyjnego lub artystycznego, które zamierzają uzyskać dzięki przyznanemu wsparciu. Zadeklarowanie nawiązania lub zintensyfikowania współpracy międzynarodowej, w szczególności z partnerami sojuszu Transform4Europe, pozwalało naukowcom na wnioskowanie o dwukrotnie wyższą kwotę dofinansowania, wynoszącą do 20 000 zł. Aż 40% aplikacji zawiera deklarację podjęcia wspólnych działań badawczych z naukowcami zagranicznymi, w tym partnerami z sojuszu Transform4Europe.

W II edycji konkursu „Swoboda badań” swoje wnioski zgłosili naukowcy reprezentujący niemal wszystkie dyscypliny naukowe reprezentowane w Uniwersytecie Śląskim, najwięcej w takich dyscyplinach, jak: pedagogika (21 wniosków, 10% wszystkich złożonych), nauki biologiczne (20 wniosków, 9,5%) oraz literaturoznawstwo (19 wniosków, 9%). Tegoroczna edycja konkursu skupia się przede wszystkim na promowaniu współpracy międzynarodowej.

Łącznie zawnioskowano o kwotę ponad 2,3 miliona zł, natomiast – zgodnie z regulaminem konkursu – w 2022 roku na sfinansowanie działań badawczych w ramach „Swobody badań” zaplanowano kwotę 1,2 miliona zł.

Wnioski przekazano do oceny przez Zespół ds. ewaluacji utworzony przy Radzie Naukowej Inicjatywy Doskonałości Badawczej. Ocena polega na analizie poziomu naukowego, interdyscyplinarności i innowacyjności działań badawczych oraz zgodności tematyki badań z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi, a także na analizie wpływu deklarowanych rezultatów na ewaluację działalności naukowej Uniwersytetu Śląskiego. W przypadku zadeklarowania współpracy międzynarodowej, ten aspekt również podlega ocenie. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o decyzji w sprawie dofinansowania drogą mailową w terminie do 6 tygodni od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie.

Swoboda badań II edycja | IDB

return to top