Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tydzień Głosu w Mieście Nauki: 22–28 lipca 2024

14.06.2024 - 14:41 aktualizacja 28.06.2024 - 13:41
Redakcja: wc-a
Tagi: 50 tygodni w Mieście Nauki

Tydzień nr 29: Tydzień Głosu

Termin: 22–28 lipca 2024

  • Kuratorki: dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ; dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ oraz dr hab. Katarzyna Wyrwas, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  • Producent: Anna Szrama

Opis tygodnia

Dwudziestym dziewiątym spośród wszystkich 50 Tygodni w Mieście Nauki jest Tydzień Głosu. Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, które potrwają przez cały 2024 rok.

Tydzień Głosu umożliwi szerokiemu gronu odbiorców skonfrontowanie się z ideą inkluzywnej komunikacji, promującej dostępność skutecznego porozumiewania się, która jest prawem każdego człowieka. Tydzień Głosu będzie eklektyczną podróżą przez różnorodność aspektów ludzkiego głosu, poprzez wyjątkowe prezentacje i interaktywne warsztaty, programy dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odkrywania wszechstronności głosu i tematyki z tym związanej: od dbałości o higienę głosu w nauce i pracy, przez jego wyrazistość w sztuce i mediach, aż po znaczenie życzliwości ludzkiej dla dobrostanu osoby i jakości relacji międzyludzkich. W tym wyjątkowym tygodniu liczy się głos każdego – dzieci, matek, córek, seniorów, ludzi z niepełnosprawnościami i osób obdarzonych głosami wybitnymi. Razem z ekspertami, uczestnikami i społecznością wyruszymy w tę inspirującą podróż, podczas której różnorodność głosów stanie się siłą, a ich wieloznaczność otworzy drzwi do nowych perspektyw i lepszego wzajemnego zrozumienia.

W czasie Tygodnia Głosu zainicjujemy także kampanię GŁOŚniej o życzliwości! Naszym celem jest bowiem promocja komunikacji opartej na życzliwości, której często brakuje nam w codziennym życiu, w kontaktach z innymi ludźmi – potwierdzają to wyniki badań, doświadczamy tego na co dzień. Chcemy sprawić, by dobro i życzliwe głosy wokół nas się rozprzestrzeniały, aby zwiększała się liczba pozytywnych zdarzeń, dobrych myśli, uczynnych osób, ciepłych spojrzeń, przyjaznych słów i gestów.

Chcemy użyć naszych głosów, byśmy częściej życzliwie odnosili się do siebie nawzajem i przekazywali sobie wspierające słowa. Nam wszystkim potrzebne jest to do dobrego funkcjonowała w domu, szkole, pracy, w codziennych kontaktach z ludźmi, żebyśmy w atmosferze życzliwości i wśród życzliwych głosów mogli wzrastać. W takiej pozytywnej atmosferze pragniemy promować nasze miasto, nasz region, nasze uczelnie, nasz Uniwersytet Śląski.

Tydzień Głosu

Sylwetki kuratorek

dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ – językoznawczyni, dyrektorka kierunków studiów I i II stopnia komunikacja promocyjna i kryzysowa, komunikacja cyfrowa, logopedia, międzynarodowe studia polskie. Jej naukowe i dydaktyczne zainteresowania dotyczą zagadnień związanych z autoprezentacją, wystąpieniami publicznymi, retoryką, erystyką, językowymi uwarunkowaniami negocjacji i mediacji, czyli komunikacją we wszystkich odsłonach. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z intersemiotycznością i interdyscyplinarnością, dlatego bada związki pomiędzy językiem naturalnym a innymi systemami znakowymi, zwłaszcza muzyką, czego owocem jest książka pt. Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych.  Wykładała na zagranicznych uniwersytetach, m.in. w: Bochum, Bukareszcie, Wilnie, Berlinie, Lwowie, Dublinie, Neapolu, Bratysławie, Turynie, Lublanie, Wiedniu i Dakhli (Maroko). Praktyczną wiedzę na temat wystąpień publicznych zdobywa również poza salą wykładową, prowadząc koncerty i inne imprezy dla szerszej publiczności.

dr hab. Katarzyna Węsierska, prof. UŚ – pracuje na Uniwersytecie Śląskim, założyła Fundację Centrum Logopedyczne, którą kieruje, jest także wykładowczynią Europejskiej Specjalizacji Jąkania oraz sekretarzem Międzynarodowego Stowarzyszenia Giełkotu (International Cluttering Association). Jej zainteresowania naukowe, badawcze oraz praktyka logopedyczna koncentrują się na zagadnieniach związanych z jąkaniem, giełkotem i upowszechnianiem praktyki logopedycznej opartej na dowodach. Jest autorką licznych publikacji o tematyce logopedycznej. Wraz z zespołem wdraża międzynarodowe projekty badawcze, np. International Project on Attitudes Toward Human Attributes (IPATHA). Była główną koordynatorką polsko-norweskiego zespołu realizującego grant LOGOLab – Dialog bez barier. Uczestniczy w stażach i szkoleniach, w tym zagranicznych organizowanych m. in. przez: American Speech-Language-Hearing Association (USA), Royal College of Speech and Therapy (UK) czy University of Texas at Austin (USA). Podczas 11th Oxford Dysfluency Conference (2017) otrzymała nagrodę im. Dave’a Rowleya przyznawaną za podejmowanie międzynarodowych inicjatyw w zakresie jąkania.

dr hab. Katarzyna Wyrwasprof. UŚ – polonistka, językoznawczyni pracująca w Instytucie Językoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej pasją są język i komunikacja w różnorodnych przejawach. Jest autorką i współautorką 4 książek oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. W pracy doktorskiej pt. Skarga jako gatunek mowy (Katowice 2002) badała narzekanie w mowie potocznej i skargi pisane do urzędów. W rozprawie habilitacyjnej pt. Opowiadania potoczne w świetle genologii lingwistycznej (Katowice 2014) zajęła się analizą wyznaczników gatunkowych codziennych form narracyjnych. Liczne publikacje poświęciła m.in. różnym odmianom skargi, opowiadania i reklamy, a także dyskusji, testamentowi poetyckiemu; zajmuje się też naukowo zagadnieniami stylistyki i słownictwa oraz agresją językową (mowa nienawiści, hejt). Od 2004 roku prowadzi Poradnię Językową Uniwersytetu Śląskiego, w której rozwiązuje problemy poprawnościowe. Jest miłośniczką polszczyzny oraz zapaloną popularyzatorką wiedzy o języku ojczystym. Podczas wykładów, prelekcji czy audycji radiowych stara się upowszechniać wiedzę na temat piękna, bogactwa i możliwości języka polskiego, a także kształtować umiejętność sprawnej, skutecznej i przyjaznej komunikacji, która buduje mosty zamiast murów między ludźmi, dając im poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia.

Funded by European Union

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Unia Europejska ani REA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

return to top