Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tydzień Oddechu w Mieście Nauki: 13–19 maja 2024

17.04.2024 - 11:53 aktualizacja 24.05.2024 - 16:07
Redakcja: OO

Tydzień nr 19: Tydzień Oddechu

Termin: 13–19 maja 2024

  • Kuratorka: dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AM (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)
  • Producentka: Agnieszka Sepioło (Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach)

Opis tygodnia

Dziewiętnastym spośród wszystkich 50 Tygodni w Mieście Nauki był Tydzień Oddechu. Wydarzenie odbywało się w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, które potrwają przez cały 2024 rok.

Czym jest oddychanie? To niezbędny do życia proces, o którym myśleć możemy w wielu perspektywach: fizjologicznej, psychologicznej, artystycznej… Czasem mówimy: „potrzebuje oddechu”, gdy czujemy, że nadszedł czas na odpoczynek, przerwę. W ramach Tygodnia Oddechu przyglądaliśmy się oddechowi z różnych stron.

Zorganizowaliśmy konferencje naukowe poświęcone edukacji i muzykoterapii, podczas których zastanawialiśmy się nad funkcjami oddechowymi w ruchu i tańcu i poznaliśmy wyniki badań dotyczących muzykoterapii w różnych chorobach i zaburzeniach. Zobaczyliśmy, jak oddech i praca z nim mogą pomóc w osiąganiu lepszej jakości życia. Wysłuchaliśmy koncertów z udziałem orkiestry dętej i innych zespołów, a także prelekcji o charakterze medycznym.

Co odbyło się podczas Tygodnia Oddechu?

  • International Conference „Breath, Music and Music Therapy”
  • koncerty Akademickiej Orkiestry Dętej
  • koncerty, warsztaty i spotkania dla dzieci i dorosłych, także skierowane do seniorów
  • wykłady, pogadanki i prezentacje dotyczące aspektów profilaktycznych i prozdrowotnych

Tydzień Oddechu

Badania naukowe

W artykule „Świadomy oddech pozwala pełniej doświadczać muzyki” Agnieszka Kliks-Pudlik opisuje badania prowadzone przez naukowców ze wszystkich uczelni wchodzących w skład Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki. W tekście przybliżone są prace prowadzone m.in. w Akademii Muzycznej w Katowicach.

Sylwetka kuratorki

dr hab. Ludwika Konieczna-Nowak, prof. AMw katowickiej Akademii Muzycznej ukończyła studia magisterskie w specjalności „teoria muzyki”. Edukację kontynuowała w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz School of Music, University of Louisville, uzyskując kompetencje w zakresie muzykoterapii. Obecnie kieruje Katedrą Muzykoterapii w macierzystej uczelni. Jej główny obszar zainteresowań praktycznych i badawczych to muzykoterapia osób z doświadczeniami traumy, szczególnie dzieci i młodzieży. Fascynują ją także związki myśli estetycznej z różnymi aspektami muzykoterapii.

Funded by European Union

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Unia Europejska ani REA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

return to top