Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Tydzień Pieniądza w Mieście Nauki: 20–26 maja 2024

18.04.2024 - 14:07 aktualizacja 09.05.2024 - 11:05
Redakcja: OO

Tydzień nr 20: Tydzień Pieniądza

Termin: 20–26 maja 2024

  • Kurator: dr Łukasz Szewczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
  • Producentka: dr Aleksandra Nocoń (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Opis tygodnia

Dwudziestym spośród wszystkich 50 Tygodni w Mieście Nauki jest Tydzień Pieniądza. Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki, które potrwają przez cały 2024 rok.

Pieniądz od zawsze znajduje się w centrum zainteresowania finansów i finansistów. Nie jest on jednak wyłącznie kategorią ekonomiczną, ale też przedmiotem zainteresowania innych dziedzin nauki, np. psychologii, bo często wiążą się z nim przecież różnorodne emocje. Pieniądz jest symbolem bogactwa i prestiżu, dla jednych – gwarantem bezpieczeństwa, dla drugich – symbolem zła i zatracenia. O pieniądzu warto mówić, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że w naszej kulturze pozostaje on ciągle tematem tabu. Nie należy zapominać, że pieniądzem posługują się niemalże wszyscy, a ograniczenia wiekowe w tym obszarze  praktycznie nie istnieją.

Ideą Tygodnia Pieniądza jest przybliżenie różnych form i wymiarów pieniądza i pokazanie, jak istotne znaczenie ma on w życiu każdego człowieka. Celem organizowanych wydarzeń jest dotarcie do jak najszerszej grupy odbiorców, w tym dzieci i młodzieży, osób dorosłych i seniorów, jak również środowiska akademickiego, w tym szczególnie tych jego przedstawicieli, którzy nie zajmują się pieniądzem w swojej pracy dydaktycznej i naukowej.

Propozycja wybranych wydarzeń:

  • seminarium naukowe nt. innowacji płatniczych/FinTech/BigTech w sektorze finansowym, z udziałem przedstawicieli praktyki i administracji publicznej;
  • warsztaty dla uczniów szkół podstawowych/ponadpodstawowych nt. pieniądza/instrumentów płatniczych/zarządzania finansami. Warsztaty mogą przyjąć formę grywalizacji;
  • wykład/warsztaty dla seniorów pod roboczym tytułem: „Korzystanie z usług finansowych nie musi być trudne”;
  • wystawa pod roboczym tytułem „Pieniądz wczoraj i dziś” połączona z prelekcją nt. historii i kierunków ewolucji pieniądza.

Tydzień Pieniądza

Sylwetka kuratora i producentki

dr Łukasz Szewczyk – adiunkt w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze funkcjonowania systemu finansowego, w szczególności w aspekcie jego szeroko rozumianej stabilności. Od lat zajmuje się popularyzacją nauki, m.in. w ramach programów edukacyjnych kierowanych do różnych grup odbiorców. Wykładowca na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, inicjatywie realizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach wraz z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Zaangażowany także w inicjatywę pn. „Ekonomia dla Liceum i Technikum”, będącą autorskim programem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Rady Programowej Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku.

dr Aleksandra Nocoń – adiunktka w Katedrze Bankowości i Rynków Finansowych Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jej zainteresowania naukowe oraz prowadzone badania i publikacje koncentrują się głównie wokół bankowości centralnej oraz polityki monetarnej, bankowości komercyjnej, rynków finansowych, dyscypliny regulacyjnej w sektorze bankowym, a także aspektów finansowania jednostek i instytucji kultury. Jej działalność została nagrodzona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców, nagrodą InterStar Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za wkład w internacjonalizację uczelni. Wielokrotnie otrzymała nagrody JM Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz naukowe granty rektorskie. Autorka ponad 90 artykułów naukowych oraz autorka i współautorka 7 monografii naukowych, w tym jednej napisanej w całości w języku angielskim. Prowadzi wykłady dla dzieci i młodzieży z zakresu historii i ewolucji pieniądza.

Funded by European Union

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Unia Europejska ani REA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

return to top