Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Eugeniusz Delekta

Wybitny twórca w dziedzinie grafiki, ceniony nauczyciel akademicki, znakomity organizator uniwersyteckiego kształcenia artystycznego, badań nad sztuką i twórczością oraz promocji sztuki polskiej.

Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Grafiki w Katowicach w 1972 roku w pracowni grafiki warsztatowej prof. Andrzeja Pietscha i grafiki użytkowej prof. Tadeusza Grabowskiego z aneksem malarskim u prof. Rafała Pomorskiego. W 1997 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1973 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w której współtworzył Instytut Wychowania Plastycznego. W trakcie pracy zawodowej w Uniwersytecie pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji: w latach 19962002 był Dyrektorem Instytutu Sztuki, a następnie Dziekanem Wydziału Artystycznego (20022008); w latach 2008-2012 pełnił funkcję Prodziekana Wydziału. Od 1978 roku kieruje Zakładem Grafiki (wcześniej Katedrą).

W twórczości artystycznej zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem, podejmując różnorodną tematykę ujętą w cykle: „Pejzaż śląski”, „Z podróży”, „Cykl marynistyczny”, „Cykl tatrzański”, „Pejzaż beskidzki”, „Ogrody”, „Architektura gór”, „Epitafium dla sosny”, „Ingerencje”, „Struktury przestrzeni”, „Katedry”, „Inspiracje muzyczne”, „Żaglowce”, „Beskidzkie przenikania”, „Przestrzenie dźwięków”, „Wraki” i „Konstelacje”. Autor licznych publikacji albumowych i skryptów, redaktor kilku monografii.

Oryginalną twórczość prezentował na ponad 70 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, brał udział w ponad trzystu pięćdziesięciu środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach grafiki i malarstwa oraz w ponad 50 wystawach Sztuki Polskiej za granicą. Grafiki i obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie i Gdańsku, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Sztuki Współczesnej w Łodzi, Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej, Muzeum Miasta Katowice oraz w wielu innych polskich zbiorach muzealnych i bibliotecznych, a także w zbiorach prywatnych za granicą.

W latach 19992004 był Przewodniczącym Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuk Plastycznych. W latach 19992002 współpracował jako ekspert z Radą Wyższego Szkolnictwa Artystycznego, a od 2003 roku jest ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Członek Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę INSEA.

Laureat ponad 40 nagród i wyróżnień na wystawach i konkursach plastycznych w Polsce i za granicą.

W 2008 roku został laureatem uniwersyteckiej Nagrody „Pro Scientia et Arte” przyznanej „w uznaniu wybitnych osiągnięć artystycznych”.

return to top