Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Marek Zrałek

Wybitny fizyk, niekwestionowany autorytet międzynarodowy w dziedzinie teorii pola i fizyki cząstek elementarnych. Popularyzator fizyki.

Absolwent fizyki w Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach. W Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie uzyskał również stopień naukowy doktora (1973) oraz stopień doktora habilitowanego (1981). W 1990 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1969 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną w Instytucie Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, w którym podejmował także ważne obowiązki organizacyjne: w latach 1984−1990 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Fizyki, następnie Dziekanem Wydziału (1990−1993), natomiast w latach 1993−1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy Krajowej i z Zagranicą. W Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego kieruje od wielu lat Zakładem Teorii Pola i Cząstek Elementarnych.

Wielokrotnie prowadził wykłady gościnne w charakterze visiting professor w uniwersytetach europejskich i amerykańskich.

Dorobek naukowy obejmujący ponad sto oryginalnych prac naukowych dotyczy teorii pola i fizyki cząstek elementarnych, w szczególności badania uogólnień Modelu Standardowego na poziomie poprawek wirtualnych i promienistych oraz poszukiwanie niestandardowych oddziaływań w fizyce neutrin. Prace publikowane w najlepszych czasopismach międzynarodowych były cytowane ponad 1400 razy, a indeks Hirscha H=22. Autor odczytów i referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

W pracy dydaktycznej dał się poznać jako znakomity nauczyciel akademicki, cieszący się uznaniem wśród studentów oraz wielkim szacunkiem i autorytetem w środowisku naukowym. Wychowawca i promotor wielu liczących się polskich fizyków, dla których pozostaje Mistrzem.

Ważnym elementem aktywności jest działalność popularyzująca naukę – od 1990 roku współpracował z grupą młodzieży licealnej „Kwark” w Pałacu Młodzieży w Katowicach, prowadził wykłady dla uczniów szkół średnich oraz wideo-konferencje dla młodzieży „Masterclass – Hands on CERN”, publikował  artykuły w czasopiśmie „Fizyka w szkole” adresowane do nauczycieli. Prowadził audycje popularno-naukowe w radiu oraz wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Obecnie prowadzi Klub Dyskusyjny Fizyków dla zainteresowanej naukami ścisłymi młodzieży szkolnej.

Jest członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności, a od 2013 kierownikiem nowo otwartej Stacji PAU w Katowicach.

Jest członkiem kilku towarzystw naukowych, Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Fizycznego oraz Instytutu Fizyki w Londynie.

Za całokształt działalności oraz osiągnięcia uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2008 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych”.

return to top