Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Prof. Roman Ger

Wybitny matematyk, niekwestionowany autorytet w dziedzinie równań i nierówności funkcyjnych – wniósł nieoceniony wkład w rozwój tej gałęzi matematyki, dzięki czemu Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego uznawany jest za jeden z czołowych ośrodków równań i nierówności funkcyjnych na świecie.

Studia matematyczne odbył w Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach – stopień magistra matematyki uzyskał w 1968 roku. Stopień naukowy doktora nauk matematycznych (1971) – promotorem dysertacji doktorskiej był profesor Marek Kuczma, twórca polskiej szkoły równań funkcyjnych oraz doktora habilitowanego (1976) uzyskał w Uniwersytecie Śląskim. W 1990 r. otrzymał tytuł naukowy profesora.

W 1968 roku podjął pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii nowo powstałego Uniwersytetu Śląskiego, w którym pełnił odpowiedzialne funkcje Zastępcy Dyrektora Instytutu Matematyki ds. Naukowych w latach 2005−2008 i Dyrektora Instytutu Matematyki w latach 2008−2012 oraz Prorektora ds. Nauczania w latach 1990−1992. W Instytucie Matematyki kieruje obecnie Zakładem Równań Funkcyjnych.

W latach 1984−2000 prowadził założone przez profesora Marka Kuczmę Seminarium z Równań Funkcyjnych. W 1981 roku założył i prowadzi do dziś Seminarium z Równań i Nierówności Funkcyjnych.

Wielokrotnie prowadził wykłady gościnne w charakterze visiting professor w prestiżowych uniwersytetach europejskich oraz w USA i Kanadzie.

W pracy dydaktycznej dał się poznać jako doskonały nauczyciel akademicki, cieszący się uznaniem wśród studentów i wielkim szacunkiem w środowisku naukowym, jednocześnie wychowawca i promotor wielu liczących się polskich matematyków.

Dorobek naukowy, składający się z ponad stu oryginalnych prac naukowych, obejmuje m.in. monografię „Iterative Functional Equations” (wspólnie z Markiem Kuczmą i Bogdanem Choczewskim) wydaną przez Cambridge University Press, prace publikowane w renomowanych czasopismach oraz odczyty na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, American Mathematical Society oraz The Mathematical Association of America. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism naukowych, komitetów naukowych konferencji i sympozjów z równań funkcyjnych oraz członkiem jury konkursów matematycznych.

Za całokształt działalności oraz osiągnięcia naukowo-dydaktyczne uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej; laureat Nagrody im. Juliusza Ligonia.

W 2007 roku został wyróżniony uniwersytecką Nagrodą „Pro Scientia et Arte” przyznaną „w uznaniu wybitnych dokonań na polu nauk ścisłych”.

return to top