Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Projekty inwestycyjne

Godło Unii Europejskiej

Nowoczesna infrastruktura sprzyjająca nauce i pracy twórczej jest ważnym czynnikiem rozwoju uczelni myślącej o przyszłości. Tworzenie możliwie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz kształcenia jest jednym z zadań, które Uniwersytet Śląski stawia przed sobą. Sukcesywnie realizuje kolejne projekty związane z rozbudową lub modernizacją uniwersyteckich kampusów oraz unowocześnianiem infrastruktury dydaktyczno-badawczej.

Wybrane inwestycje zrealizowane w ostatnich latach

Doceniana w licznych konkursach architektonicznych nowa siedziba Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego

Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego/Krzysztof Kieślowski Film School
Szkoła Filmowa im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Fot. Krzysztof Szlapa/Krzysztof Kieślowski Film School Photo by Krzysztof Szlapa

Wielofunkcyjna strefa aktywności w chorzowskim kampusie

skwer

Strefa aktywności – kampus UŚ

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 na potrzeby nowej siedziby Wydziału Humanistycznego UŚ

Budynek Wydziału Humanistycznego UŚ

Budynek Wydziału Humanistycznego UŚ

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – wszystkie etapy

balon badawczy na niebie
Balon badawczy Uniwersytetu Śląskiego

Termomodernizacja budynku w Katowicach przy ul. Bankowej 14

Budynek UŚ przy ul. Bankowej 14
Budynek uniwersytecki (Katowice, Bankowa 14)

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, czyli wspólna biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego

budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Do aktualnie realizowanych przedsięwzięć należy m.in. trzeci etap projektu dotyczący Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA). Inicjatywa przewiduje utworzenie terenowego mobilnego laboratorium współpracującego z laboratorium napowietrznym (znajdującym się w koszu balonu na ogrzane powietrze). Oba laboratoria będą tworzyć pierwszy w Polsce unikatowy układ dwóch ruchomych pracowni badawczych współpracujących ze sobą w czasie rzeczywistym.

Godło Unii Europejskiej
Godło Unii Europejskiej

return to top