Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Projekty inwestycyjne

Nowoczesna infrastruktura sprzyjająca nauce i pracy twórczej jest ważnym czynnikiem rozwoju uczelni myślącej o przyszłości. Tworzenie możliwie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności naukowo-badawczej oraz kształcenia jest jednym z zadań, które Uniwersytet Śląski stawia przed sobą. Sukcesywnie realizuje kolejne projekty związane z rozbudową lub modernizacją uniwersyteckich kampusów oraz unowocześnianiem infrastruktury dydaktyczno-badawczej.

Wybrane inwestycje zrealizowane w ostatnich latach

Doceniana w licznych konkursach architektonicznych nowa siedziba Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego
wnętrze budynku Szkoły Filmowej

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – etap I i II
balon na niebie

Wielofunkcyjna strefa aktywności w chorzowskim kampusie
skwer

Termomodernizacja budynku w Katowicach przy ul. Bankowej 14

 

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka, czyli wspólna biblioteka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego
budynek Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej

Do aktualnie realizowanych przedsięwzięć należy m.in. trzeci etap projektu dotyczący Uniwersyteckiego Laboratorium Kontroli Atmosfery (ULKA). Inicjatywa przewiduje utworzenie terenowego mobilnego laboratorium współpracującego z laboratorium napowietrznym (znajdującym się w koszu balonu na ogrzane powietrze). Oba laboratoria będą tworzyć pierwszy w Polsce unikatowy układ dwóch ruchomych pracowni badawczych współpracujących ze sobą w czasie rzeczywistym.

return to top