Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Lista projektów inwestycyjnych

  • Wszystkie
  • inwestycje realizowane
  • zakończone inwestycje

SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu

Okres realizacji: od 17.10.2014 do 30.09.2022 […]

Read More…

Zakup detektora SED

Okres realizacji: od 5.05.2017 do 15.11.2017 […]

Read More…

Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego „Egida”

Okres realizacji: od 1.04.2016 do 30.04.2018 […]

Read More…

Zakup zmotoryzowanego stolika eucentrycznego i systemu ProSuite jako doposażenia do mikroskopu skaningowego Phenom XL

Okres realizacji: od 15.03.2018 do 15.11.2018 […]

Read More…

Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

Okres realizacji: od 2.02.2016 do 31.12.2018 […]

Read More…

Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – etap II

Okres realizacji: od 14.04.2017 do 15.11.2017 […]

Read More…

Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – etap III

Okres realizacji: od 12.03.2018 do 15.11.2019 […]

Read More…

Cyfrowa Enotomologiczna Baza Danych HEMIPTERON

Okres realizacji: od 29.01.2018 do 31.12.2021 […]

Read More…

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4

Okres realizacji: od 29.12.2017 do 30.06.2020 […]

Read More…

Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – etap I

Okres realizacji: od 8.03.2016 do 30.11.2016 […]

Read More…

return to top