Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024
  • Wszystkie
  • inwestycje realizowane
  • zakończone inwestycje

Śląskie Interdyscyplinarne Centrum Chemii

[…]

Read More…

Forum Polsko-Czeskie – projekt Sztuka ponad granicami – MOSTY

[…]

Read More…

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery ULKA – etap V

Okres realizacji: od 15.04.2021 r. do 15.11.2021 r. […]

Read More…

Rozbudowa potencjału badawczo-dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej

Okres realizacji: od 15.05.2020 r.  do 15.11.2020 r. […]

Read More…

Zakup suszarki w punkcie krytycznym (CPD) jako wzmocnienie potencjału badawczo-dydaktycznego laboratorium skaningowej mikroskopii elektronowej

Okres realizacji: od 15.05.2020 r.  do 15.11.2020 r. […]

Read More…

Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery (ULKA) – etap IV

Okres realizacji: od 01.05.2020 r.  do 15.11.2020 r. […]

Read More…

Zakup mikroskopów stereoskopowych w celu rozbudowy potencjału badawczo- dydaktycznego uczelnianego laboratorium mikroskopii świetlnej

Okres realizacji: od 15.04.2019 r. do 31.10.2019 r. […]

Read More…

Doposażenie sal i laboratoriów dydaktycznych w mikroskopy jasnego pola i binokulary na potrzeby badań i kształcenia na kierunkach biologia, biotechnologia i ochrona środowiska

Okres realizacji: od 15.04.2019 r. do 31.10.2019 r. […]

Read More…

Doposażenie Laboratorium Funkcjonalnej Różnorodności Biologicznej w sprzęt do monitoringu środowiska przyrodniczego i hodowli roślin

Okres realizacji: od 01.04.2019 r. do 31.10.2019 r. […]

Read More…

Centrum Nauk Stosowanych (CNS) – II Etap Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Okres realizacji: 2013 – 2015 […]

Read More…

Przebudowa istniejących obiektów sportowych basenu wraz z plażą i hali sportowej w celu poprawy funkcjonalności i efektywności energetycznej oraz atrakcyjności i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych – Etap I

Okres realizacji: 2020 – 2021 […]

Read More…

Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na terenie Kampusu Chorzowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Okres realizacji: 2018 – 2019 […]

Read More…

Budowa budynku Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Okres realizacji: 2013 – 2019 […]

Read More…

Termomodernizacja budynku DS nr 7 oraz dostosowanie ppoż.

Okres realizacji: 2020 – 2022 […]

Read More…

Termomodernizacja budynku DS. nr 2 oraz dostosowanie ppoż.

Okres realizacji: 2020 – 2021 […]

Read More…

Termomodernizacja budynku Osiedla Akademickiego w Katowicach – Dom Studenta nr 1, ul. Studencka 15 wraz z modernizacją instalacji ppoż.

Okres realizacji: 2017 – 2019 […]

Read More…

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka

Okres realizacji: 2007 – 2012 […]

Read More…

Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66

Okres realizacji: 2020 – 2021 […]

Read More…

Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych

Okres realizacji: 2009 – 2014 […]

Read More…

Cieszyński Kampus Uniwersytecki: Info – Art

Okres realizacji: 2007 – 2014 […]

Read More…

SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu

Okres realizacji: od 17.10.2014 do 29.12.2023 […]

Read More…

Centrum Mikroskopowego Badania Materii (CMBM SPIN-Lab)

Okres realizacji: od 01.04.2020 r. do 31.12.2022 r. […]

Read More…

Zakup detektora SED

Okres realizacji: od 5.05.2017 do 15.11.2017 […]

Read More…

Digitalizacja i archiwizacja zasobów Studenckiego Studia Radiowego „Egida”

Okres realizacji: od 1.04.2016 do 30.04.2018 […]

Read More…

Zakup zmotoryzowanego stolika eucentrycznego i systemu ProSuite jako doposażenia do mikroskopu skaningowego Phenom XL

Okres realizacji: od 15.03.2018 do 15.11.2018 […]

Read More…

Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii

Okres realizacji: od 2.02.2016 do 31.12.2018 […]

Read More…

Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – etap II

Okres realizacji: od 14.04.2017 do 15.11.2017 […]

Read More…

Uniwersyteckie Laboratorium Kontroli Atmosfery – etap III

Okres realizacji: od 12.03.2018 do 15.11.2019 […]

Read More…

Cyfrowa Entomologiczna Baza Danych HEMIPTERON

Okres realizacji: od 29.01.2018 do 31.12.2021 […]

Read More…

Przebudowa i termomodernizacja budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4

Okres realizacji: od 29.12.2017 do 31.12.2021 […]

Read More…

return to top