Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Śląski partnerem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Uczenie Przyszłości…”

17.11.2022 - 15:15 aktualizacja 30.11.2022 - 14:15
Redakcja: OO
Tagi: współpraca

W czwartek 17 listopada 2022 roku rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Paweł Kuch podpisali porozumienie dotyczące partnerstwa w zakresie realizacji projektu „Uczenie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”.

Inicjatywa ma charakter pilotażowy. Jej głównym celem jest opracowanie nowoczesnego, modelowego i skalowalnego rozwiązania systemowego do zastosowania w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Dzięki projektowi studenci otrzymają wsparcie w podnoszeniu kluczowych kompetencji przyszłości.

W ramach przedsięwzięcia planowane są m.in.:

  • realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
  • tworzenie nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze;
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację;
  • podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym;
  • rozwój oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, np. poprzez programy realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Podpisanie porozumienia odbyło się podczas Międzynarodowego Kongresu Jakości Kształcenia.

Projekt „Uczenie Przyszłości…” realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Od lewej: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Paweł Kuch

Od lewej: rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Paweł Kuch | fot. Julia Agnieszka Szymala

return to top