Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski siódmy w rankingu Nature Index

12.11.2019 - 12:06, aktualizacja 10.12.2019 - 23:26
Redakcja: AJS, Sekcja Prasowa
Tagi: natural sciences, Nature Index, nauki przyrodnicze, ranking

Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się na siódmej pozycji wśród instytucji naukowych w Polsce (a piątej wśród polskich uniwersytetów) w rankingu Nature Index pod względem publikacyjnej aktywności naukowców w najbardziej prestiżowych światowych czasopismach z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych.

Nature Index gromadzi dane z 82 najważniejszych czasopism na świecie, takich jak: „Nature”, „Science” czy „Physical Review A”. Zestawienie otwiera dostęp do wiedzy na temat najbardziej aktualnych wyników badań realizowanych na najwyższym poziomie przez naukowców z całego świata. Dostarcza również informacji dotyczących współpracy podejmowanej przez pracowników nauki na poziomie instytucjonalnym, krajowym i regionalnym. W rankingu brana była pod uwagę nie tylko liczba opublikowanych w wybranych czasopismach artykułów, których współautorzy reprezentowali poszczególne instytucje naukowe, lecz również wskaźnik fractional count (FC) uwzględniający między innymi liczbę instytucji reprezentowanych łącznie przez wszystkich współautorów danego artykułu. Ujęte w zestawieniu dane dotyczą publikacji z okresu od 1 sierpnia 2018 roku do 31 lipca 2019 roku.

Zgodnie ze wskaźnikiem FC bazy Nature Index, siódme miejsce Uniwersytetu Śląskiego wśród krajowych ośrodków naukowych wynika z udziału naszych pracowników jako współautorów w publikacjach z zakresu: nauk fizycznych, nauk chemicznych oraz nauk o Ziemi i środowisku. Na podstawie tego wskaźnika wyszczególnionych zostało również 10 krajowych i zagranicznych instytucji, z którymi podejmowali współpracę naukowcy związani z Uniwersytetem Śląskim, przygotowując uwzględnione w rankingu publikacje. Wśród uczelni spoza Polski na szczycie tego wykazu znalazły się ośrodki naukowe z Chin, Hiszpanii oraz Włoch.

Szczegółowe informacje na temat sposobu wyboru czasopism, na których opiera się Nature Index, dostępne są na stronie: www.natureindex.com. Ranking odnoszący się do polskich publikacji umieszczony został na stronie: www.natureindex.com, natomiast z danymi dotyczącymi Uniwersytetu Śląskiego można się zapoznać pod adresem: www.natureindex.com.

return to top