Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English
search
Logo Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024

Uniwersytet Śląski w gronie laureatów konkursu Uniwersytetów Europejskich

09.07.2020 - 20:58 aktualizacja 30.12.2020 - 12:27
Redakcja: AJS

Dziś Komisja Europejska ogłosiła wyniki drugiego konkursu European Universities. Do grona konsorcjów, które uzyskały status Uniwersytetu Europejskiego dołączył Uniwersytet Śląski w Katowicach – członek grupy uczelni, które połączyła idea „Transform4Europe – T4E: The European University for Knowledge Entrepreneurs”.

Uniwersytety Europejskie to inicjatywa mająca na celu wzmocnienie wymiany akademickiej, potencjału badawczego oraz międzynarodowej konkurencyjności europejskich szkół wyższych. Projekt skierowany jest do konsorcjów, w skład których wchodzą różne europejskie ośrodki naukowe. W tegorocznej edycji konkursu z 62 zgłoszeń wybrano 24 konsorcja, liczące 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw Unii Europejskiej oraz krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

W gronie laureatów jest pięć uczelni z Polski: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Lewy cudzysłów

– Nasza uczelnia dołączyła do grupy, którą łączy idea „Transform4Europe – T4E”. Oprócz nas w tym gronie są również: niemiecki Uniwersytet Saarland z Saarbrücken (lider), hiszpański Uniwersytet w Alicante, włoski Università degli Studi di Trieste, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa z Ochrydy (Bułgaria), litewski Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie oraz Estońska Akademia Sztuk Pięknych w Tallinie.

Łączy nas dążenie do transformacji stylu pracy naukowej oraz sposobu myślenia o prowadzeniu badań naukowych i dydaktyce. To ma z kolei prowadzić do umacniania współpracy uczelni z otoczeniem, z regionem, z samorządami. Chcielibyśmy, aby wyniki badań przyczyniały się do stopniowego przekształcania tego otoczenia – tak w wywiadzie dotyczącym znaczenia sieci uczelni europejskich mówiła dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof. UŚ – zastępca dyrektora Instytutu Nauk Politycznych, członkini zespołu roboczego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, współpracująca przy przygotowaniu projektu.

W wyniku drugiej edycji konkursu inicjatywa Uniwersytetów Europejskich skupiać będzie łącznie 41 konsorcjów, w skład których wchodzi 10 uczelni z Polski. Beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie w łącznej wysokości 287 milionów euro.

Szczegółowe informacje:

Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego
Budynek rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Fot. mat. Uniwersytetu Śląskiego

return to top