Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski wśród najlepszych za działalność wynalazczą w latach 2013–2019

25.02.2020 - 11:40 aktualizacja 05.03.2020 - 08:45
Redakcja: MK, Sekcja Prasowa
Tagi: patenty

Urząd Patentowy RP (UPRP) opracował raport podsumowujący wynalazczą działalność pracowników polskich szkół wyższych w latach 2013–2019. Uniwersytet Śląski w Katowicach znalazł się wśród 30 najlepszych krajowych uczelni zgłaszających we wskazanym okresie rozwiązania do UPRP oraz uzyskujących prawa wyłączne chroniące własność intelektualną, zwłaszcza patenty na wynalazki.

Jednocześnie nasza uczelnia zajęła czołowe miejsca w każdej z kategorii ujętej w raporcie wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych, a zatem takich, które nie mają profilu technicznego lub przyrodniczego.

W okresie od 2013 do 2019 Uniwersytet Śląski znalazł się na 15. miejscu, zajmując 2. pozycję wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych, w dwóch obszarach:

  • pod względem liczby zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dokonanych przez uczelnie krajowe,
  • pod względem liczby uzyskanych patentów na wynalazki i praw ochronnych na wzory użytkowe, dokonanych przez uczelnie krajowe.

Opracowany raport zawiera ponadto podsumowanie wynalazczej działalności pracowników polskich uczelni w 2019 roku. W przypadku liczby zgłoszeń Uniwersytet Śląski zajął 17. pozycję wśród wszystkich szkół wyższych, a 2. wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych. Natomiast pod względem liczby uzyskanych praw UŚ znalazł się na 15. pozycji, zajmując jednocześnie 1. miejsce wśród uczelni tzw. bezprzymiotnikowych.

O wynalazczej działalności naukowców, studentów i doktorantów związanych z Uniwersytetem Śląskim można przeczytać w wywiadzie z rzecznikiem patentowym UŚ Mariuszem Grzesiczakiem pt. „Co patentują naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego?”.

return to top