Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej – nowy projekt Uniwersytetu Śląskiego

11.08.2020 - 11:14 aktualizacja 17.08.2020 - 15:18
Redakcja: AJS
Tagi: badania naukowe, popularyzacja nauki, projekty

Popularyzacja osiągnięć naukowych, pracy naukowców, a także prowadzonych na uczelni badań i prac rozwojowych to cel nowego projektu, którego realizację Uniwersytet Śląski w Katowicach rozpocznie już niebawem, bo w październiku tego roku. Na ten cel przeznaczonych zostanie 410 tys. zł. Uczelnia otrzyma dofinansowanie z dwóch programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz „Doskonała Nauka”.

Projekt zakłada popularyzację wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych zgodnie ze standardami etycznymi. Inicjatywy podejmowane w ramach tego przedsięwzięcia skoncentrują się zatem na rozszerzeniu i wzmocnieniu przekazu dotyczącego działalności naukowo-badawczej uczelni szczególnie z zakresu priorytetowych obszarów badawczych. Planowana jest między innymi kampania promocyjna, udział w znaczących wydarzeniach o charakterze targowo-wystawienniczym i upowszechnianie rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, a nawet przygotowanie akademickiej gry planszowej popularyzującej naukę oraz przybliżającej użytkownikom pracę naukowców.

Realizacja projektu ma się przyczynić do stworzenia przestrzeni wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, a szeroką grupą odbiorców. Wśród nich wymienić można przedstawicieli biznesu oraz jego otoczenia, władz lokalnych, regionalnych i metropolitalnych czy pracowników samorządu. W ramach przedsięwzięcia przewidziany jest cykl spotkań i konferencji organizowanych w formule seminariów otwartych. Mają one służyć nie tylko prezentacji innowacji, badań naukowych czy osiągnięć w zakresie nauki, ale również wspierać rozwój regionu oparty na wiedzy i transfer wiedzy do otoczenia społeczno-gospodarczego.

Projekt „Nauka bliżej Ciebie – upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Śląskiego”, którego realizacja potrwa do końca marca 2022 roku, wpisuje się w szereg działań podejmowanych przez śląską Alma Mater na rzecz promocji nauki oraz w realizację misji społecznej odpowiedzialności uczelni.

Ręce mężczyzny na wprost laptopa, w tle siedzi kobieta
Fot. unsplash

return to top