Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Debaty i spotkania

Plakat z adresem strony www.zmiany.us.edu.pl na granatowym tle oraz informacje: Jakie zmiany zostały wprowadzone na Uniwersytecie Śląskim? Pakiet podstawowych informacji na temat zmian, platforma helpdesk, FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania

W sierpniu 2018 roku w serwisie głównym uczelni opublikowane zostało pismo prof. dr. hab. Andrzeja Kowalczyka, rektora UŚ w latach 2016–2020 w sprawie przyjęcia Ustawy 2.0. Członkowie wspólnoty akademickiej zostali poinformowani m.in. o podpisaniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Dudę. Udostępnione zostały również do pobrania teksty ustaw oraz projekty rozporządzeń wykonawczych opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Treść pisma dostępna jest na stronie: www.strategia.us.edu.pl.

Za pośrednictwem serwisu internetowego udostępniane były m.in. wstępne założenia funkcjonowania i organizacji uczelni na gruncie ustawy 2.0 oraz propozycje nowej struktury UŚ. Materiały opracowane zostały przez kolegium rektorskie UŚ we współpracy z zespołami roboczymi ds. przygotowania założeń do nowego Statutu UŚ.

Dyskusja wokół zaproponowanych rozwiązań prowadzona była podczas serii otwartych spotkań ze społecznością akademicką oraz za pośrednictwem kwestionariusza ankiety kierowanego do wszystkich pracowników uczelni, a także specjalnego adresu poczty elektronicznej, na który każdy członek społeczności akademickiej mógł zgłaszać swoje postulaty, uwagi i pytania.

Przygotowana została strona internetowa poświęcona zmianom (www.zmiany.us.edu.pl).

Na wydziałach dostępne były z kolei punkty informacyjno-kontaktowe.

Debata na temat przyszłości uczelni

Zmiany wynikające z Ustawy 2.0 były przedmiotem debaty zorganizowanej 21 czerwca 2018 roku, w której udział wzięli przedstawiciele władz rektorskich oraz członkowie społeczności akademickiej UŚ.

Zapis debaty dostępny jest pod adresem: www.youtube.com.

Powołany został również zespół ds. wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0) przy kolegium rektorskim UŚ, który odpowiedzialny był za rozpoznanie najważniejszych wyzwań stojących przed naszą uczelnią. Źródło: www.us.edu.pl.

Członkowie zespołu ds. wdrażania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Ustawy 2.0):

 • dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UŚ,
 • prof. dr hab. Jerzy Dajka,
 • dr hab. Mariusz Jagielski, prof. UŚ,
 • prof. dr hab. Leszek Marynowski,
 • dr hab. Magdalena Pastuch, prof. UŚ,
 • dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ,
 • dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ,
 • dr hab. Waldemar Wojtasik, prof. UŚ,
 • dr hab. Marek Wójtowicz, prof. UŚ,
 • mgr Przemysław Grzonka.

Źródło: www.strategia.us.edu.pl.

Specjalne posiedzenie kolegium rektorsko-dziekańskiego UŚ

Temat wyzwań stojących przed Uniwersytetem Śląskim podjęty został m.in. podczas specjalnego posiedzenia kolegium rektorsko-dziekańskiego UŚ z udziałem przewodniczących komisji senackich, reprezentantów związków zawodowych oraz członków powołanego zespołu.

Obrady, które odbywały się 5 i 6 lipca 2018 roku w Ustroniu, stanowiły okazję do omówienia kwestii: badań naukowych, kształcenia, zarządzania finansami, struktury uczelni, obsługi administracyjnej, mobilności akademickiej oraz współpracy międzynarodowej. Raport ze spotkania dostępny jest na stronie: www.us.edu.pl.

Debata NKN Forum w Katowicach

W lutym 2019 roku rozpoczął się cykl ogólnopolskich debat NKN Forum, wspólnej inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środowiska akademickiego. Przedmiotem dyskusji były doświadczenia polskich uczelni we wdrażaniu zmian wynikających z Ustawy 2.0.

Jedno ze spotkań zostało zorganizowane na Uniwersytecie Śląskim i dotyczyło zagadnień związanych z rozwojem kadry akademickiej.

Zapis z debaty, która odbyła się 1 lipca 2019 roku na Uniwersytecie Śląskim, dostępny jest na stronie: www.us.edu.pl.

Wypowiedzi w mediach publicznych

Informacje na temat zmian wynikających z reformy szkolnictwa wyższego w Polsce i mających wpływ na funkcjonowanie Uniwersytetu Śląskiego były przekazywane przez władze rektorskie mediom. Rektor UŚ prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk udzielił wywiadów „Gazecie Wyborczej”, „Forum Akademickiemu” oraz „Dziennikowi Zachodniemu”. Prorektor ds. współpracy krajowej i zagranicznej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, wspólnie z dr. hab. prof. UMK Dominikiem Antonowiczem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przygotował tekst na temat Ustawy 2.0 w kontekście autonomii akademickiej, który ukazał się w serwisie internetowym gazety „Rzeczpospolita”.

Informacja na temat wywiadu rektora UŚ prof. Andrzeja Kowalczyka udzielonego „Gazecie Wyborczej” dostępna jest na stronie: www.us.edu.pl. Wywiad został opublikowany w serwisie „Gazety Wyborczej”. Wypowiedź na temat planów rozwoju uczelni w perspektywie wdrożenia Ustawy 2.0 dostępna jest na stronie „Forum Akademickiego”. Z wywiadem rektora UŚ udzielonym „Dziennikowi Zachodniemu” można się zapoznać za pośrednictwem serwisów: dziennikzachodni.pl oraz www.us.edu.pl.

Artykuł „Konstytucja dla nauki: Strach przed lataniem” dr. hab. prof. UŚ Tomasza Pietrzykowskiego oraz dr. hab. prof. UMK Dominika Antonowicza dostępny jest w wydaniu internetowym „Rzeczpospolitej” pod adresem: www.rp.pl/publicystyka.

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top