Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Ustawa 2.0 – kontekst zmian

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce weszła w życie 1 października 2018 roku. Zapisy Konstytucji dla Nauki umożliwić mają przede wszystkim: wprowadzenie nowego modelu zarządzania uczelniami i nowych ścieżek kariery akademickiej, uelastycznienie systemu finansowania szkolnictwa wyższego, wsparcie prowadzenia badań interdyscyplinarnych oraz efektywniejsze dopasowanie struktury systemu szkolnictwa wyższego do wyzwań społecznych i gospodarczych.

Nadrzędnym celem wprowadzanej reformy było umacnianie znaczenia wyników badań prowadzonych w Polsce w światowej nauce.

Dokumenty do pobrania

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępne są na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl.


Projekt założeń Ustawy 2.0 wypracowywany był w porozumieniu ze środowiskiem akademickim. W ciągu dwóch lat poprzedzających przyjęcie dokumentu organizowane były konsultacje społeczne i dyskusje, opracowywano uzgodnienia międzyresortowe, a także w różnych polskich ośrodkach akademickich odbyło się dziewięć konferencji programowych, w których wzięło udział ponad 5500 uczestników. W opracowanie założeń reformy zaangażowało się ponad 7000 osób.

Z kalendarium prac można się zapoznać na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl, natomiast podsumowanie zmian dostępne jest pod adresem: konstytucjadlanauki.gov.pl.

Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce objęła również Uniwersytet Śląski w Katowicach. W związku z tym władze rektorskie oraz wspólnota akademicka śląskiej Alma Mater inicjowali oraz włączali się w dyskusje na temat przygotowywanych przez ostatnie lata zmian.

Logo Konstytucji dla Nauki

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top