Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Rada Doskonałości Naukowej

Jednym z nowych organów powołanych w wyniku reformy szkolnictwa wyższego w Polsce jest Rada Doskonałości Naukowej (RDN). Organ działający na rzecz rozwoju kadry naukowej zastąpi Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w zakresie nadzoru nad indywidualnymi postępowaniami awansowymi. Jej członkowie są wyłaniani podczas wyborów, w których mogą wziąć udział osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wchodzi po trzech przedstawicieli każdej z dyscyplin.

Pierwsza kadencja RDN rozpoczęła się 1 czerwca 2019 roku.

Jednym z członków rady został naukowiec z Uniwersytetu Śląskiego – prof. dr hab. Artur Rejter (dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina: językoznawstwo). Na liście członków znalazł się również prof. dr hab. inż. Tomasz Szarek (dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka) zgłoszony przez Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Lista członków Zespołów RDN w podziale na poszczególne dyscypliny dostępna jest na stronie: www.rdn.gov.pl.

Źródło: konstytucjadlanauki.gov.pl oraz www.us.edu.pl.

Logo RDN

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top