Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Ustawa 2.0 – FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zmian wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce opublikowane zostały na stronie: konstytucjadlanauki.gov.pl. Materiał informacyjny dostępny jest również na podstronach poświęconych 9 grupom tematycznym:

kształcenie doktorantów

sprawy pracownicze

ewaluacja i dyscypliny naukowe

sprawy finansowe

kształcenie

sprawy uczelni

czasopisma i wydawnictwa

osoby z niepełnosprawnościami

cudzoziemcy

Logo Konstytucji dla Nauki

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top