Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

  • Polski
  • English

Wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”

Pod koniec września 2019 roku ukazało się wydanie specjalne „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” poświęcone zmianom na Uniwersytecie Śląskim. Znajdą w nim Państwo m.in. informacje na temat Statutu Uniwersytetu Śląskiego, który obowiązuje od 1 października 2019 roku, nowej struktury uczelni (w tym wydziałów i kolegiów), Szkoły Doktorskiej UŚ, oceny pracowników, uniwersytetu jako uczelni badawczej i nowych zasad ewaluacji. W numerze znajduje się również artykuł dotyczący projektu strategii rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2020–2025.

Z wydaniem specjalnym miesięcznika Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach można zapoznać się na stronie: www.gazeta.us.edu.pl.

 

Okładka specjalnego wydania Gazety Uniwersyteckiej UŚ

Jest to wydanie archiwalne. Artykuły zostały opracowane w oparciu o dane zebrane pod koniec września 2019 roku.

Plik do pobrania:

„Gazeta Uniwersytecka UŚ” – wydanie specjalne

Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny Cztery logotypy: logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, flaga Rzeczpospolitej Polskiej,
logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej NAWA oraz logo Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny

Treści na stronie powstały w ramach projektu "Level up↑ – zwiększenia efektywności komunikacyjnej UŚ i kształtowanie postaw otwartości w środowisku akademickim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland" realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18

return to top