Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English

Strefa nauki na Światowym Forum Miejskim (WUF11)

06.06.2022 - 14:07, aktualizacja 24.06.2022 - 15:47
Redakcja: OO

Katowice będą gospodarzem 11. sesji Światowego Forum Miejskiego (World Urban Forum 11 – WUF11). Tegoroczna edycja odbywać będzie się od 26 do 30 czerwca 2022 roku, główną część wydarzeń zaplanowano w Spodku oraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. Spotkania w ramach Forum prowadzone będą także w 11 strefach miejskich zlokalizowanych w centrum Katowic, w tym na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego.

Przedsięwzięcie ma na celu promocję zrównoważonego rozwoju miast i dyskusję nad wyzwaniami, które przed nimi stoją. Będzie to okazja do poznania skutecznych rozwiązań w zakresie zrównoważonej urbanizacji oraz podzielenia się ze światem pozytywnymi doświadczeniami i sukcesami transformacji polskich miast. Światowe Forum Miejskie to prestiżowa międzynarodowa konferencja organizowana przez ONZ-Habitat w celu rozwoju obszarów miejskich i osiedli ludzkich. Jest to najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki, transformacji miast.

 

Strefa nauki

Na Wydziale Humanistycznym UŚ (ul. Uniwersytecka 4) zostanie utworzona strefa nauki – otwarta i dostępna przestrzeń refleksji, wymiany myśli i debat na temat budowania lepszej przyszłości w miastach. Będzie to przestrzeń spotkań przedstawicieli nauki z całego świata, delegatów na WUF, władz samorządowych i mieszkańców miasta. Spotkania w strefie nauki przyjmą postać wykładów i prelekcji zaplanowanych na scenie głównej oraz różnorodnych form i aktywności w jej otoczeniu, zarówno w przygotowanych na ten cel namiotach, jak i w budynku Wydziału Humanistycznego UŚ. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w warsztatach oraz pokazach, a także w spotkaniach w ramach przystanków naukowych. Wszystkiemu będzie towarzyszyć oprawa dźwiękowa ze sceną nad rzeką Rawą, minikoncerty i występy.

Ponadto zaplanowano debatę pt. „Innowatorzy społeczni w wielkim mieście” z udziałem m.in. dr. hab. Roberta Pyki, prof. UŚ i dr. Witolda Mandrysza. Rozmowę będzie moderował dr hab. Krzysztof Bierwiaczonek, prof. UŚ. Celem spotkania będzie dyskusja nad znaczeniem innowacji społecznych w mieście. Zagadnienie to wpisuje się w nowe spojrzenie na miasto związane z poszukiwaniem oddolnych inicjatyw i pomysłów mogących poprawić jakość życia w mieście, satysfakcję mieszkańców oraz stan środowiska naturalnego i przyrody w mieście. Niezwykle ważne jest poszukiwanie nowych mechanizmów radzenia sobie ze współczesnymi wyzwaniami (klimatycznymi, demograficznymi, społecznymi, gospodarczymi itp.). W dyskusji skonfrontowane zostaną koncepcje naukowe związane z tworzeniem „dobrze nastrojonego miasta” (J.F.P. Rose) z głosami praktyków – miejskich innowatorów społecznych, dzięki którym miasta i dzielnice stają się lepszymi miejscami do życia.

Podczas debaty „Jak otwarte dane badawcze zasilają rozwój inteligentnych obszarów miejskich i metropolitalnych” zostanie podjęty temat udostępniania danych badawczych, które przyczyniają się m.in. do wzrostu gospodarczego i innowacyjności. Panel dotyczący udostępniania i pozyskiwania otwartych danych badawczych oraz ich znaczenia dla rozwoju obszarów miejskich i metropolitalnych poprowadzi Natalia Galica, koordynator ds. otwartego dostępu i data champion Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestnikiem debaty będzie m.in. Jason Whittet z Arizona State University ze Smart Cities Cloud Innovation Center.

W programie strefy nauki znajdą się również m.in. warsztaty pt. „Upcycling, czyli miejskie majsterkowanie – o społecznym wymiarze gospodarki cyrkularnej” koordynowane przez Zuzannę Neuve-Église z Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitarnych UŚ. Podczas wydarzenia przedstawione zostanie znaczenie gospodarki cyrkularnej dla współczesnych miast, zaprezentowane zostaną dobre przykłady działań, które zostały zrealizowane w różnych ośrodkach miejskich, a także zorganizowane zostaną proste prace warsztatowe pokazujące jak można powtórnie wykorzystywać produkty codziennego użytku.

Strefę nauki współtworzyć będą: Uniwersytet Śląski, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Akademia WSB, Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

grafika promująca Strefę Nauki

Harmonogram strefy nauki

ŚFN On Tour

 • 15.00–18.30 – ŚFN On Tour: warsztaty popularnonaukowe i stanowiska pokazowe

 

Scena Główna

 • 16.00–17.00 – koncert „Archiwum dobrej piosenki”, interpretacje piosenek na głos z fortepianem i inne instrumenty – st. wykł. Iwona Mida, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

 

Scena Górna

 • 17.00–18.00 – wykład „Dźwięk 3d na przykładzie autorskich soundscape’ów Śląska”, wykład połączony z pokazem technologii i elementami warsztatów – dr Przemysław Scheller, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • 18.00–18.30  – warsztaty „Dźwięk 3d na przykładzie autorskich soundscapeów Śląska”, wykład połączony z pokazem technologii i elementami warsztatów” – dr Przemysław Scheller, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach

Scena Główna

 • 17.00–18.00 – „Głuchoniewidomi w mieście. W Światowym Dniu Głuchoniewidomych porozmawiajmy o dostępności” – Krzysztof Wostal, spotkanie będzie tłumaczone na Polski Język Migowy
 • 18.00–19.00 – „Równość i różnorodność w przestrzeni miasta” – Uniwersytet Śląski w Katowicach, Koło Naukowe na rzecz Równości i Różnorodności
  Omówione zostaną działania podejmowane przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na rzecz inkluzji różnych grup społecznych, a przede wszystkim kobiet. Organizatorzy pokażą, jak można walczyć o prawa wykluczonych, aby byli obecni w przestrzeni publicznej miasta, a także jak manifestować ich tożsamości na szerszą skalę. Podczas wykładu nie zabraknie również części interaktywnej.
 • 19.00–20.00 – „Technologie kognitywne i sztuczna inteligencja w u(życiu)” – dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ, dr Katarzyna Postrzednik-Lotko, dr Bartłomiej Knosala, dr inż. Józef Ober (Politechnika Śląska w Gliwicach)
  Podczas wykładu przedstawione zostaną możliwości wykorzystania technik kognitywnych w efektywnej komunikacji. Omówione zostaną m.in. mechanizmy równoległego oddziaływania na świadomą i nieświadomą część umysłu oraz negowanie zaprzeczeń, metoda komunikowania się z innymi za pomocą potwierdzania elementów ich bieżącego doświadczenia oraz implikacje językowe.

 

Scena Dolna

 • 16.50–17.35 – wykład „Fizyczne cechy dźwięku” – mgr Roman Hyla, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Prezentacja ma na celu przedstawienie dźwięku od strony, której najczęściej przeciętny człowiek nie ma możliwości poznać. Obejmuje wykład oraz szereg eksperymentów fizycznych pozwalających zobaczyć dźwięk czy poznać jego inne cechy. Do prezentacji będą wykorzystane zarówno nowoczesne technologie jak i tradycyjne elementy kultury muzycznej m.in piszczałki organowe. Prezentacja przy współpracy z pracownią fizyczną VIII LO w Katowicach i jej kierownikiem Bogusławem Lanusznym.
 • 17.40–18.25 – wykład „Społeczna rola muzyki na przykładzie wybranych projektów artystyczno-edukacyjnych” – dr hab. Grażyna Darłak, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Istotą wystąpienia jest ukazanie jednej z funkcji muzyki, a mianowicie funkcji integrującej, w jej perspektywie społecznej.
 • 18.30–19.15 – warsztaty „Muzyczna podróż dookoła świata” – dr hab. Grażyna Darłak, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Główna idea warsztatów opiera się na wspólnej aktywności muzycznej wszystkich uczestników.

 

Scena górna

 • 16.00–17.00 – wykład „Dźwięk 3d na przykładzie autorskich soundscape’ów Śląska”, wykład połączony z pokazem technologii i elementami warsztatów – dr Przemysław Scheller, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • 17.00–17.30 – warsztaty „Dźwięk 3d na przykładzie autorskich soundscape’ów Śląska”, wykład połączony z pokazem technologii i elementami warsztatów” – dr Przemysław Scheller, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • 18.00–18.45 – warsztaty „Muzykoterapeutyczna sesja muzyczna” – Dominika Dopierała, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
  Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość aktywnego zaangażowania się w proces twórczy, szczególnie w muzyczną improwizację. Dostępne będą różnorodne instrumenty, na których – wraz ze studentami Akademii Muzycznej – będzie mógł zagrać każdy.

 

Namiot warsztatowy

 • 18.00–19.30 – „Nowoczesny System Identyfikacji Wizualnej jako narzędzie komunikowania się miasta z otoczeniem” – Anna Adamus-Matuszyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Piotr Dzik (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
  Warsztat będzie poświęcony praktyce opracowywania, wdrażania i oceny systemów identyfikacji wizualnej (SIW) miast, na podstawie doświadczeń polskich i europejskich miast. Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną m.in. podstawowe zagadnienia takie jak marketing terytorialny, dobre praktyki krajowe i zagraniczne w obszarze systemów identyfikacji wizualnej samorządów miejskich, specyfika miejsca (tożsamość miejsca) oraz porady praktyczne.

Scena główna

 • 17.00–18.00 – „Infrastruktura sportowa w mieście” – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  Dyskusja o dostępności obiektów sportowych w mieście oraz pełnionej przez nie funkcji.
 • 18.00–19.00 – „Sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0 i otwarte innowacje – kooperacja i koopetycja” – Politechnika Śląska we współpracy z DB Cargo Polska
  Dyskusja na temat możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w różnych branżach z uwzględnieniem przemysłu 4.0 oraz możliwości kooperacji i koopetycji przy otwartych innowacjach. Udział w dyskusji wezmą: Marek Staszek – prezes DB Cargo Polska, Michał Batko – dyrektor zarządzania, produkcji i utrzymania taboru kolejowego DB Cargo Polska, dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ, dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ, dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ (moderator). Dla zainteresowanych wirtualnym prowadzeniem lokomotywy dostępny będzie symulator udostępniony w strefie nauki 28 czerwca w godz. od 10.00–20.00.
 • 19.00–20.00 – „Zdrowie w mieście – nowoczesne technologie w medycynie i rehabilitacji” – Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
  W ramach panelu zostaną przedstawione najnowsze technologie nadające się do wykorzystania zwłaszcza w obszarach silnie zurbanizowanych.
 • 20.00–20.55 – koncert Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca Katowice Uniwersytetu Śląskiego

 

Scena Dolna

 • 17.00–17.45 – wykład „Fizyczne cechy dźwięku” – mgr Roman Hyla, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach
 • 17.50–18.50 – wykład „Miasto jako dobro wspólne” – dr Adam Polko, dr hab. Małgorzata Czornik, prof. UE, dr Artur Ochojski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 18.55–19.55 – „Ekoinnowacje i zielona transformacja miast regionów górniczych / Eco-innovations and green transition of cities in mining regions” – Jan Bondaruk, zastępca dyrektora ds. inżynierii środowiska Głównego Instytutu Górnictwa, wykład w języku polskim lub angielskim w zależności od publiczności

 

Scena Górna

 • 17.00–18.00 – „Czy zieleń korzystnie wpływa na człowieka?” – dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański, prof. PŚ (Politechnika Śląska)
  Prezentacja będzie oparta na przykładach terenów zieleni, które wspierają naturę i takich, które sztukę ogrodniczą sprowadzają do roli sztucznego środowiska.
 • 18.00–18.45 – „Po co klimatolog potrzebny jest w mieście?” – Klaudia Plac, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 

Namiot warsztatowy

 • 15.00–15.30 – „VR w edukacji + symulator starości” – dr inż. Karol Jędrasiak (zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB), Michał Łyczak (Akademia WSB)
  Oprogramowanie, wykorzystujące wirtualną rzeczywistość, powstało z myślą o pokazaniu użytkownikom, jak trudne bywają czynności dnia codziennego dla osób starszych. Symulator pomaga uświadomić, z jakimi ograniczeniami wzrokowymi i słuchowymi zmagają się osoby starsze w placówkach publicznych.
 • 16.00–16.30 – „VR w edukacji + symulator starości” – dr inż. Karol Jędrasiak (zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB), Michał Łyczak (Akademia WSB)
 • 17.00–17.30 – „VR w edukacji + symulator starości” – dr inż. Karol Jędrasiak (zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB), Michał Łyczak (Akademia WSB)
 • 18.00–18.30 – „VR w edukacji + symulator starości” – dr inż. Karol Jędrasiak (zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB), Michał Łyczak (Akademia WSB)
 • 19.00–19.30 – „VR w edukacji + symulator starości” – dr inż. Karol Jędrasiak (zastępca dyrektora Centrum Transferu Technologii Akademii WSB), Michał Łyczak (Akademia WSB)

Scena główna

 • 16.00–17.00 – „Efektywność energetyczna a zmiany klimatu” – dr hab. Joanna Ferdyn-Grygierek, prof. PŚ – Politechnika Śląska
  Podczas spotkania zostaną omówione takie zagadnienia, jak: efektywność energetyczna, energooszczędny budynek, polityka państwa w zakresie redukcji emisji CO2 w kontekście zmian klimatu, przykłady możliwości wykorzystania chłodzenia pasywnego (free cooling), możliwości ograniczania zysków słonecznych, energetyczne i środowiskowe koszty życia budynku na przykładzie murowanego i drewnianego domu jednorodzinnego.
 • 17.00–18.00 – „Jak otwarte dane badawcze zasilają rozwój inteligentnych obszarów miejskich i metropolitalnych / How open research data fuel smart urban and metropolitan development” – Uniwersytet Śląski wraz z firmą globalną Amazon oraz Urzędem Miasta Katowice, wydarzenie w języku angielskim
  W dyskusji wezmą udział: Jason Whittet (Arizona State University, Smart Cities Cloud Innovation Center), Łukasz Żółciak (Urząd Miasta Katowice & Rawa.Ink Inkubator Miejski), dr Maria Pawłowska (Visnea), prof. Radosław Nielek (Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia). Panel poprowadzi Natalia Galica, koordynator ds. otwartego dostępu i data champion (Dział Nauki, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
  W czasie debaty przedstawione zostaną współczesne realia wdrażania polityki otwartego dostępu do danych badawczych i informacji publicznej w Europie i Polsce, uwzględniając perspektywę trzech sektorów gospodarki, w tym jednostki badawczej, samorządu terytorialnego oraz firmy globalnej. Spotkanie przybliży koncepcję polskiej metropolii i miasta opartego na wiedzy oraz współpracy uczelni z otoczeniem. Firma globalna Amazon zaprezentuje realizowane projekty udostępniania danych otwartych i ich wpływ na rozwój miast i metropolii takich jak Londyn.
 • 18.00–19.00 – „Niezwykły świat przyrody – niezwykły świat techniki” – Politechnika Śląska we współpracy z Polską Izbą Ekologii
  Dyskusja panelowa połączona z pokazem technicznych rozwiązań służących ochronie środowiska. W dyskusji udział wezmą: dr Przemysław Jura (Polska Izba Ekologii), dr hab. inż. Roman Korab, prof. PŚ (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Natalia Piotrowska (Politechnika Śląska), dr hab. inż. Waldemar Paszkowski (Politechnika Śląska), dr hab. Aleksandra Kuzior, prof. PŚ (moderator).
 • 19.00–20.00 – „Innowatorzy społeczni w wielkim mieście”, paneliści: Anna Bielak-Dworska (Fundacja Stajnia), Magdalena Janosz (Stowarzyszenie Kurka Wodna), Małgorzata Krakowiak (Fabryka Inicjatyw Lokalnych, Centrum Zimbardo), dr hab. Marcjanna Nóżka (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski), dr Witold Mandrysz (Uniwersytet Śląski)

 

Scena Dolna

 • 17.00–18.00 – rozmowa z prof. Zbigniewem Nawratem „Roboty w medycynie” – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • 18.00–19.00 – rozmowa z prof. Tomaszem Francuzem o wirtualnej medycynie, wprowadzenie do nauczania tzw. Wirtualnego Pacjenta – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • 19.00–20.00 – „Smart Cites & Design. Jak skutecznie zarządzać marką miast XXI (XXII) wieku?” – dr Bożena Wroniszewska-Drabek, Wyższa Szkoła Humanitas
  Spotkanie  będzie dotyczyć m.in. procesu budowania marki, optymalizacji wydatków na promocję miast, regionów i metropolii, mediów społecznościowych w działalności marketingowej miast, regionów i metropolii oraz idea smart w marketingu miast.

 

Namiot warsztatowy

 • 16:25-17:25 – „Zielona i błękitna infrastruktura w przestrzeniach publicznych” – dr Krzysztof Wrana (zastępca dyrektora Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB), dr Mariusz Raczek (ekspert Centrum Rozwoju Regionalnego Akademii WSB), Michał Łyczak
  Czy w Twoim mieście jest dużo zielonych przestrzeni? A może potrzebnych jest ich więcej? Czym jest błękitna infrastruktura i co zrobić, aby miasta były bardziej eko? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas warsztaty pokazujące potencjał i potrzebę tworzenia miejsc zielonych w dużych miastach. Warsztaty wpisują się w bieżące trendy realizowane w największych miastach na całym świecie.
 • 17.30–17.50 – „Upcycling, czyli miejskie majsterkowanie – o społecznym wymiarze gospodarki cyrkularnej” – Zuzanna Neuve-Eglise (Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych), Natalia Szyszko (Stowarzyszenie Kurka Wodna)
  Wydarzenie ma na celu przedstawienie znaczenia gospodarki cyrkularnej dla współczesnych miast oraz dobrych przykładów działań, a także pokazanie poprzez proste prace warsztatowe, jak powtórnie wykorzystywać odpady i plastikowe produkty jednorazowe. Uczestnicy zajęć poznają technikę przetwarzania toreb zakupowych wykonanych z tworzyw sztucznych metodą termiczną „na żelazko”. Dodatkowo zapoznają się z kilkoma podstawowymi zagadnieniami na temat polimerów syntetycznych oraz praktycznymi wskazówkami dotyczącymi kreatywnego wykorzystania kłopotliwych plastikowych śmieci. Warsztaty towarzyszące panelowi dyskusyjnemu pn. „Innowatorzy społeczni w wielkim mieście” poprowadzą członkowie stowarzyszenia „Kurka Wodna” zajmującego się szeroko pojętą działalnością proekologiczną, w tym upcyclingiem.
 • 18.00–18.20 – „Upcycling, czyli miejskie majsterkowanie – o społecznym wymiarze gospodarki cyrkularnej” – Zuzanna Neuve-Église (Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych), Natalia Szyszko (Stowarzyszenie Kurka Wodna)
 • 18.30–18.50 – „Upcycling, czyli miejskie majsterkowanie – o społecznym wymiarze gospodarki cyrkularnej”
 • 19.00–19.20 – „Upcycling, czyli miejskie majsterkowanie – o społecznym wymiarze gospodarki cyrkularnej”
 • 19.30–19.50 – „Upcycling, czyli miejskie majsterkowanie – o społecznym wymiarze gospodarki cyrkularnej”

 • „CLEANTECH – Touring Exhibition” (admin.ch)
  Na wystawie przedstawione zostaną innowacyjne, opracowane przez szwajcarskich naukowców i przedsiębiorców rozwiązania technologiczne w takich obszarach, jak gospodarka wodna, rolnictwo, elektromobilność, recycling i energetyka.
 • Wystawa „RECAL”
  Celem wystawy jest podkreślenie znaczenia aluminium, nie tylko jako materiału nadającego się do nieprzerwanego recyklingu, ale także wizji świata i środowiska widzianej przez artystów. Wystawa będzie stanowić inspirację dla projektantów miast i przestrzeni publicznej do spojrzenia na miasta w sposób holistyczny.
 • Wystawa „Przemiany” fotografii autorstwa Agnieszki Majnusz
  Wystawa prezentuje osoby z jednoczesnymi problemami wzroku i słuchu – osoby głuchoniewidome. Grupa tych osób jest bardzo zróżnicowana, jednak można podzielić je na cztery główne kategorie: osoby niewidzące i słabosłyszące, osoby niesłyszące i słabowidzące, osoby słabowidzące i słabosłyszące oraz osoby zupełnie niewidzące i zupełnie niesłyszące.
 • Wystawa promująca WUF11
  W strefie nauki będzie dostępna wystawa promująca WUF11 oraz główne idee miasta zrównoważonego. Miasto zrównoważone, będące wynikiem odpowiedniego planowania, to miasto wielowymiarowe. Wokół tych idei zaprojektowana została wystawa, której podstawą jest zmienna i wielowymiarowa struktura nawiązująca do popularnej układanki kostki Soma. Przesuwanie, metamorfoza, uzupełnianie i przenikanie elementów są nawiązaniem do idei wystawy – zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji miast. Cztery główne moduły wystawy symbolizują główne cechy miasta zrównoważonego: miasto zielone, produktywne, sprawiedliwe oraz miasto zwarte.

 • „Innowacyjna pergola redukująca efekt tzw. miejskich wysp ciepła” – Uniwersytet Śląski, Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych we współpracy z Mines Saint-Etienne IMT (Francja) oraz Veolia Polska
  Prezentacja prototypowego rozwiązania pozwalającego na ograniczenie efektu tzw. miejskich wysp ciepła. Jest to łatwa w montażu i niskobudżetowa pergola, która absorbując wodę deszczową magazynowaną w zbiorniku, uwalnia ją poprzez unikatowe kostki, z których wykonane jest podłoże pergoli. Woda deszczowa grawitacyjnie trafia pod posadzkę, przez którą w procesie waporyzacji wydostaje się na zewnątrz obniżając temperaturę otoczenia. Chłodząca pergola zostanie ulokowana w centralnej części strefy nauki, gdzie będzie dostępną dla zwiedzających. Cyklicznie przeprowadzane prezentacje pozwolą gościom zrozumieć działanie prototypu w kontekście zjawiska wysp ciepła oraz szerszego problemu, jakim są zmiany klimatyczne i ich wpływ na życie w mieście.

Strefa kandydata

Uniwersytet Śląski zaprasza także wszystkich obecnych i przyszłorocznych kandydatów na studia na spotkanie informacyjne w ramach Światowego Forum Miejskiego, które odbędzie się 28 czerwca w strefie kandydata na Wydziale Humanistycznym UŚ. W godzinach od 10.00 do 18.00 wszyscy zainteresowani będą mogli poznać szczegółową ofertę studiów, terminy rekrutacji oraz zadać nurtujące pytania związane z naborem.

Pozostałe strefy

W najbliższym otoczeniu kampusu Uniwersytetu Śląskiego dostępne będą także:

 • MetroLab – miejsce rozmów o mieście i polityce miejskiej w różnych kontekstach. W programie znajdą się spotkania, debaty, wystawy i warsztaty poruszające kwestie ważne dla mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Strefa będzie zlokalizowana w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (ul. Bankowa 11a);
 • strefa innowacji – tematy, jakie zostaną poruszone w tej przestrzeni, dotyczyć będą szeroko rozumianej innowacyjności miejskiej, projektów impactowych i rozwiązań smart city. Spotkania odbędą się w Miejskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Rawa.Ink (ul. Teatralna 17a).

Oprócz tego miasto Katowice przygotuje: miasteczko młodych, strefę relaksu, strefę centrum, KATO Urban Corner, strefę kultury i sztuki, strefę miasta muzyki, Miasto360 oraz Urban Cinema by Santander.

 

Panel dyskusyjny dot. Europejskiego Miasta Nauki

Podczas głównych wydarzeń Światowego Forum Miejskiego (WUF11) odbędzie się panel dyskusyjny pt. „Projektowanie Miasta Nauki – co uniwersytet może dać miastu? Nauka jako narzędzie transformacji”.

Podczas panelu przedstawimy program wyzwań naukowych odpowiadających na potrzeby mieszkańców regionu, w którym nauka jest jego naturalnym sprzymierzeńcem. Jedną z omawianych koncepcji będzie idea sieciowego centrum nauki. Zaproszeni eksperci podzielą się swoim doświadczeniem związanym z przyznaniem tytułu Lejdzie Europejskiego Miasta Nauki 2022 oraz z przygotowaniami Katowic do przejęcia tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024. Poruszone zostaną również tematy dotyczące funkcjonowania Miasta Nauki na przykładzie Oslo City Science oraz rozwiązania architektoniczne dla przestrzeni kampusów akademickich.

W panelu udział wezmą:

 • Lucien Geelhoed – przedstawiciel Lejdy – Europejskiego Miasta Nauki 2022,
 • prof. dr hab. Ryszard Koziołek – rektor Uniwersytetu Śląskiego,
 • dr Marcin Krupa – prezydent Miasta Katowice,
 • prof. Michael Matlosz – przewodniczący EuroScience,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – rektor Politechniki Śląskiej,
 • Belinda Tato – profesor nadzwyczajny w zakresie praktyki architektury krajobrazu w Harvard University Graduate School of Design. Jest członkinią-założycielką ecosistema urbano, madryckiej grupy architektów i projektantów miejskich działających na polu urbanistyki, architektury, inżynierii i socjologii (udział online),
 • Christine Wergeland Sørbye – CEO, Oslo Science City (udział online).

Rozmowę będzie moderować dr hab. inż. arch. Agata Twardoch – architektka i urbanistka, profesorka na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej.

Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2022 roku, w godz. 12.15–13.45 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

 

Inne wydarzenia główne

W ramach wydarzeń głównych w Międzynarodowym Centrum Kongresowym odbędą się spotkania z udziałem przedstawicieli Uniwersytetu Śląskiego:

 • 29 czerwca, godz. 13.30, Sala Audytoryjna – Academia Roundtable, prelegentem będzie dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ (pełnomocnik rektora ds. Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych)
  Wydarzenie to zgromadzi przedstawicieli instytucji akademickich z całego świata w celu omówienia roli środowiska akademickiego we wdrażaniu Agendy 2030, w szczególności celów zrównoważonego rozwoju, takich jak: zrównoważone miasta i społeczności i dobra jakość edukacji zgodnie z globalnymi ramami zrównoważonego rozwoju miast i edukacji. Spotkanie będzie miało na celu podkreślenie roli innowacji w badaniach i szkolnictwie wyższym w osiągnięciu tego celu.
 • 30 czerwca, godz. 11.00, Sala Balowa B – panel „Voices from Cities – Multidimensional transformation of post – industrial cities”, moderator spotkania będzie dr hab. Robert Pyka, prof. UŚ
 • 29 czerwca, godz. 14.15, Pawilon Polski – panel „Młodzi aktywiści – jak młodzież wpływa na kształtowanie polityki miejskiej?”. Wśród zaproszonych gości będą: Jadwiga Mizerska (przedstawicielka MRM Krakowa), Łukasz Rzepecki (doradca prezydenta RP ds. młodzieży) oraz Jarosław Bieliński (Rada Młodych przy WUF11). Rozmowę będzie moderować prof. dr hab. Ewa Jarosz (prorektor ds. rozwoju kadry).

Szczegółowe informacje o wydarzeniu, w tym opisy wszystkich stref, znajdują się na stronie WUF11.

Dodatek miejski dot. WUF11

return to top