Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

 • Polski
 • English
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chemia

Chcesz poznać i zrozumieć naturę oraz właściwości substancji, które tworzą świat? Jeśli tak, chemia jest kierunkiem idealnym dla Ciebie. Studia te dają okazję spędzenia wielu godzin pracy w laboratorium chemicznym, co prowadzi do poszerzenia wiedzy i przeprowadzania niezwykle ciekawych eksperymentów.

 

Niestraszne Ci wyzwania? Czujesz, że laboratorium to Twoje miejsce na Ziemi? Eksperymentowanie masz we krwi? Dołącz do społeczności studentów chemii Uniwersytetu Śląskiego. Naszym atutem jest możliwość pogłębiania umiejętności w ramach rozmaitych warsztatów, a także certyfikowanych szkoleń. Studenci uczestniczą również w wizytach studyjnych i płatnych stażach u pracodawców.

Prowadzimy studia I oraz II stopnia, które oprócz poszerzania chemicznych horyzontów, umożliwiają branie udziału w projektach naukowych instytutowych zespołów badawczych.

img

Zapisz się na studia

O kierunku chemia O kierunku chemia

Prowadzimy studia stacjonarne na kierunku chemia na dwóch stopniach:

 • I stopień – studia licencjackie
  6 semestrów = 3 lata
 • II stopień – studia magisterskie
  4 semestry = 2 lata (po studiach licencjackich)
  3 semestry = 1,5 roku (po studiach inżynierskich, specjalność chemia budowlana)

Chemia to studia dla tych z Was którzy chcą poznać i zrozumieć naturę i właściwości substancji z których zbudowany jest świat. Jako kierunek eksperymentalny nierozerwalnie związany jest z pracą w laboratorium chemicznym – i w nim właśnie spędzisz wiele godzin podczas zajęć zarówno obowiązkowych jak i dodatkowych.
Jeżeli lubisz eksperymentować, jesteś ambitny/ambitna, nie straszne Ci są godziny spędzone w laboratorium, zachęcamy do zainteresowania się naszą ofertą oraz studiami na kierunku chemia Uniwersytetu Śląskiego.

Czas pandemii to trudny okres również dla Was – młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, dokonującej wyborów mających nierzadko dalekosiężne konsekwencje. Trud nauki w formie zdalnej być może zniechęcił Cię do studiowania kierunku ścisłego, może obawiasz się, że nie poradzisz sobie z przedmiotami typu fizyka, matematyka? Wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom uzupełnienia wiedzy pomożemy Ci uzupełnić ewentualne braki tak, abyś w przyszłości został dobrym chemikiem, dobrą chemiczką, rozumiejącym świat oraz chcącym pomagać innym w jego zrozumieniu.

I to nie koniec zmian! W roku akademickim 2021/2022, na II stopniu studiów wprowadziliśmy kształcenie według nowego programu. Inicjując zmiany kierowaliśmy się przede wszystkim głosami Waszych kolegów i koleżanek –niebawem kończących już studia chemiczne, stojących u progu kariery zawodowej. Nasze pomysły konsultowane były także z przedsiębiorcami i przedstawicielami firm chemicznych, aby odpowiednio wyposażyć Was w wiedzę i umiejętności, które są niezbędne do pracy w zawodzie chemika

A co jeśli nie interesuje Cię praca w konwencjonalnych laboratoriach? Bez obaw! Przygotujemy Cię również do prowadzenia działalności naukowej. Już w pierwszym semestrze studiów będziesz mógł realizować projekty naukowe w zespołach badawczych Instytutu Chemii. Na drugim stopniu, kierując się własnymi zainteresowaniami i planami na przyszłość, będziesz mógł poszerzyć swoją wiedzę wybierając jedną z siedmiu proponowanych specjalizacji. Atutem tego kierunku jest możliwość dokształcenia się w ramach dodatkowych warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych czy płatnych staży. Oferta zajęć dodatkowych obejmuje również certyfikowane szkolenia prowadzone przez jednostki certyfikujące.

Specjalności na kierunku chemia Specjalności na kierunku chemia

Nasza uczelnia oferuje wiele specjalności, gdzie najpopularniejsze to chemia organiczna i chemia nieorganiczna. Studenci tego kierunku posiadają wiele możliwości rozwoju.

I stopień
Na studiach I stopnia nie proponujemy specjalności. Wynika to z charakteru studiów podczas których kładziemy nacisk na wykształcenie wśród studentów praktycznych umiejętności  niezbędnych w pracy chemika analityka, syntetyka czy też w branżach przemysłu chemicznego, farmaceutycznego. Natomiast oferowana pula przedmiotów do wyboru pozwoli rozwinąć Twoje indywidualne zainteresowania. Wyboru modułów zajęć dokonasz na trzecim roku studiów z następującej oferty:

 • chemia leków,
 • chemia organiczna i biologiczna,
 • chemia nieorganiczna i strukturalna,
 • chemia fizyczna z elektrochemią,

oraz:

 • analityka chemiczna,
 • chemia obliczeniowa,
 • chemia polimerów i materiałów ceramicznych,
 • chemia materiałów luminescencyjnych.

II stopień
Po ukończeniu studiów chemicznych I stopnia – jeżeli zdecydujesz się na kontynuowanie kształcenia będziesz mógł wybrać interesującą Cię specjalizację – jedną z siedmiu propozycji, spośród których wszystkie są ściśle związane z tematyką badawczą realizowaną w Instytucie chemii. W naszej ofercie specjalizacyjnej znajdują się:

 • analityka chemiczna,
 • chemia biomedyczna,
 • chemia sądowa,
 • fizykochemia faz skondensowanych,
 • nowoczesne materiały dla innowacyjnych technologii,
 • synteza i fizykochemia związków organicznych i nieorganicznych,
 • teoretyczne metody w chemii.

Dodatkowe informacje nt. modułów specjalizacyjnych znajdziesz na stronie: https://cutt.ly/Specjalizacje
Na II stopniu studiów, dla absolwentów studiów inżynierskich oferujemy specjalność chemia budowlana, która łączy wiedzę z zakresu nauk chemicznych i inżynierii materiałowej oraz analityki technicznej i przemysłowej. Studiując na tej specjalności poznasz metody modyfikacji funkcjonalnych materiałów ceramicznych, polimerowych, metalicznych i kompozytowych stosowanych w przemyśle budowlanym. Przekażemy Ci wiedzę na temat metod ochrony materiałów budowlanych przed korozją oraz sposobów recyklingu wyrobów gotowych. Będziesz potrafił projektować i dobierać materiały do różnych zastosowań oraz posiadał wiedzę w zakresie metod ich badania. Poznasz podstawowe problemy związane z ochroną środowiska i będziesz potrafił kierować się w swoich działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju.

Dlaczego warto u nas studiować chemię? Dlaczego warto u nas studiować chemię?

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych powstał w 2019 roku w wyniku reformy Szkolnictwa Wyższego. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym absolwentom kierunków studiów ścisłych w XXI wieku połączyliśmy doświadczenie i wiedzę zdobytą przez wiele lat przez pracowników i studentów dwóch wydziałów: Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach. Wynikiem tej reformy jest również dostosowanie naszej oferty studiów na kierunku chemia na którym będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności nie tylko pod okiem chemików.

Oferujemy studia I i II  stopnia na kierunku chemia, po których będziesz mógł także kontynuować kształcenie w szkole doktorskiej.

Atuty kierunku Chemia Atuty kierunku Chemia
 • Modernizując program kształcenia współpracowaliśmy z przedstawicielami firm chemicznych, studentami oraz absolwentami biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na rynku pracy oraz bazując na najlepszych polskich i europejskich wzorcach.
 • Oprócz typowych rodzajów zajęć (wykład, ćwiczenia), prowadzone są również zajęcia warsztatowe czy też tutoring.
 • Nauczyciele to wykwalifikowana kadra posiadająca wybitny dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne.
 • Zajęcia prowadzone przede wszystkim metodą „learning-by-doing”.
 • Zajęcia laboratoryjne prowadzone metodą eksperymentu.
 • 30 % godzin zajęć do wyboru pod kątem indywidualnych zainteresowań.
 • Kształcenie ściśle powiązane z badaniami naukowymi realizowanymi przez pracowników Instytutu Chemii.
 • Najzdolniejsi studenci już od pierwszego roku realizują indywidualne projekty badawcze pod kierunkiem nauczyciela akademickiego również w międzynarodowych zespołach.
 • W ramach koła naukowego istnieje możliwość realizacji badań naukowych oraz prezentacji wyników swojej pracy na konferencjach naukowych.
 • Praktyczne kształcenie studentów wzmocnione możliwością realizacji praktyk zawodowych w firmach i instytucjach o profilu chemicznym.
 • Możliwość uczestniczenia w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach podnoszących kompetencje społeczne i specjalistyczne, tj.: warsztaty, szkolenia certyfikowane, wizyty studyjne u pracodawców oraz zajęcia specjalistyczne u pracodawców.
 • w zeszłych latach nasi studenci odbywali studia i praktyki w uczelni partnerskich w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Czechach, Rumunii, Włoszech i Francji.
Co nas wyróżnia? Co nas wyróżnia?
 • Wyjątkowi ludzie z wybitnym potencjałem naukowo-dydaktycznym.
 • Przyjazna atmosfera.
 • Uczymy praktycznych umiejętności nie zapominając o wadze wiedzy teoretycznej.
 • Ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Kameralne warunki prowadzenia zajęć.
 • Nowoczesne formy kształcenia w programie studiów.
 • Nowoczesna infrastruktura dydaktyczna.
 • Umiędzynarodowienie procesu kształcenia.
Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku chemicznym? Gdzie i czego będziesz się uczył na kierunku chemicznym?

Jako student kierunku chemia przede wszystkim będziesz uczył się chemii, ale też:

na I stopniu:

 • pogłębisz wiedzę z matematyki, fizyki, biologii, biochemii – bez podstaw tych dyscyplin nie zrozumiesz dokładnie praw rządzących w świecie chemii,
 • opanujesz język angielski na dwuletnim kursie języka angielskiego,
 • będziesz mógł uczestniczyć w zajęciach z głównych dziedzin chemii prowadzonych w języku angielskim (dla chętnych),
 • będziesz miał do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • zdobędziesz niezbędną wiedzę oraz nauczysz się specyficznej pracy w laboratorium chemicznym podczas prawie 1000 godzin zajęć praktycznych jakie spędzisz w laboratoriach chemicznych,
 • na trzecim roku studiów sam wybierzesz moduły zajęć, które Cię interesują i w ramach tych modułów będziesz rozwijał swoje pasje naukowe,
 • również na trzecim roku sam wybierzesz zespół naukowy, w którym zrealizujesz swoją prawdopodobnie pierwszą pracę naukową, czyli pracę licencjacką,

na II stopniu

 • poznasz metody analizy danych chemicznych, dowiesz się dlaczego ważne jest mądre planowanie i optymalizacja eksperymentu,
 • podszlifujesz język angielski na zajęciach specjalistycznych Scientific English prowadzonych m.in. przez native speakera,
 • będziesz miał również do wyboru zajęcia z nauk humanistycznych i społecznych,
 • na pierwszym roku studiów sam wybierzesz specjalizację, która Cię interesuje i w ramach tych zajęć będziesz rozwijał/rozwijała swoje pasje naukowe,
 • również na pierwszym roku sam wybierzesz zespół naukowy, w którym zrealizujesz swoją pracę dyplomową,
 • jeżeli wybierzesz specjalność chemia budowlana poznasz praktyczne zastosowanie chemii w przemyśle budowlanym,

a po godzinach:

Czego chcemy Cię nauczyć? Czego chcemy Cię nauczyć?
 • Chemii – zarówno podstaw teoretycznych, jak i umiejętności praktycznych.
 • Posługiwania się narzędziami informatycznymi dla chemików.
 • Profesjonalnego planowania i organizowania pracy w laboratorium chemicznym.
 • Pracy badawczej nastawionej na rozwiązywanie problemów.
Praktyki i staże Praktyki i staże

Po drugim roku studiów będziesz musiał zrealizować 120 godzin praktyk w firmach o profilu chemicznym. Firmę wybierzesz sobie sam lub skorzystasz z bazy firm współpracujących z nami w kształceniu studentów.

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego pomoże Ci zorganizować praktykę, zaplanować karierę.

Możesz wziąć udział w dodatkowych płatnych stażach 1 i 3 miesięcznych w wybranych firmach, a także w w ramach niektórych projektów realizowanych na Uczelni.

Gdzie są prowadzone zajęcia? Gdzie są prowadzone zajęcia?

 
Jako student kierunku chemia będziesz korzystał głównie z naszych laboratoriów zlokalizowanych w centrum Katowic przy ul. Szkolnej oraz Bankowej, jak również z nowoczesnego obiektu zlokalizowanego w Chorzowie, jednego z większych i nowocześniejszych kampusów badawczych na Śląsku. Odległość pomiędzy budynkami w Katowicach i Chorzowie wynosi 10 km.

Odwiedź nas w Chorzowie

Odwiedź nas w Katowicach

Co po studiach i co robią absolwenci kierunku chemia? Co po studiach i co robią absolwenci kierunku chemia?

Absolwenci kierunku studiów chemia bardzo często kontynuują kształcenie na drugim stopniu. Pozwala to na zdobycie szerszej wiedzy, ale również lepiej przygotować się do pracy w zawodzie.

 • Zdecydowana większość absolwentów kontynuuje kształcenie na drugim stopniu studiów, a także na studiach doktoranckich.
 • Planują i wykonują syntezy związków chemicznych pracując w laboratoriach chemicznych jako chemicy-syntetycy.
 • Wykonują analizy próbek pracując na stanowisku chemika-analityka.
 • Wykonują analizy chemiczne i fizykochemiczne nowych substancji lub form leków pracując w firmach farmaceutycznych.
 • Zakładają własne firmy.
Dla kogo? Dla kogo?

Jeżeli jesteś ambitny, nie boisz się wyzwań, lubisz nauki ścisłe, nie boisz się spędzać długich godzin w laboratorium chemicznym zapraszamy Cię do studiowania na naszym kierunku.

Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

dr Czoik Rozaliadr Szpikowska-Sroka Barbara – sekretarze komisji rekrutacyjnej
mgr Katarzyna Kulasa – dziekanat (studia stacjonarne)

Jak zacząć?

 1. Zapoznaj się z opisem kierunku i kryteriami kwalifikacji na studia.
 2. Załóż konto i zarejestruj się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów).
 3. Po zakwalifikowaniu na studia wydrukuj wskazane w systemie IRK dokumenty i złóż je w Dziekanacie Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych w Katowicach ul. Bankowa 14, P221

Zapraszamy!

return to top